Lieferungen - 77303-2020

17/02/2020    S33

Magyarország-Budapest: Rakodógépek

2020/S 033-077303

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_46282392
Postai cím: Pap Károly utca 4–6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Módos István
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Telefon: +36 12390420
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfp.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Karcag Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_64113944
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Karcag
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
Postai irányítószám: 5300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dobos László
E-mail: phkarcag@ph.karcag.hu
Telefon: +36 59500610
Fax: +36 59311998
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.karcag.hu/
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Önkormányzati társulás
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Hulladékgazdálkodás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

NFP_Hull_Karcag_egyéb gép

Hivatkozási szám: EKR001088542019
II.1.2)Fő CPV-kód
44614310 Rakodógépek
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Adás-vételi szerződés keretében a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Karcag Város, valamint a Tisza-tó térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00023 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges egyéb gépek beszerzése

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 42 500 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
42415100 Emelőtargonca
43250000 Homlokrakodók
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
A teljesítés fő helyszíne:

5300 Karcag, Petőfi u. 1/E., Nagykunsági Környezetvédelmi Kft.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A 339/2014. (XII.19.) Kr.-ben az NFP (AF.I.1. pont 1. szervezet) feladatai között nevesítésre került többek között a 2014-2020 programozási időszakban KEHOP terhére finansz. hulladék-gazdálkodási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolításáról való gondoskodás.

Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás tárgya: a KEHOP-3.2.1-15-2017-00023 azonosítószámú hulladékgazdálkodási projekt (továbbiakban: Projekt) keretében a projekt megvalósulásához szükséges egyéb gépek beszerzése az alábbi mennyiségben:

Anyagmozgató-rakodó gépek az alábbiak szerint:

Tétel (típus) sorszáma – tétel (típus) megnevezése – mennyiség (db):

1. – Teleszkópos gémszerkezetű homlokrakodó – 1 db

2. – Targonca bálafogóval – 1 db

AK új (nem használt, nem felújított, gyári kivitelű, utólagosan nem átalakított) eszközöket kíván jelen eljárás keretében beszerezni.

AK az alapmennyiségen túl nem kíván opcionális részt meghatározni.

Az ajánlati árnak magában kell foglalnia az eszközök helyszínre szállítását és üzembe helyezését.

Az átadás üzembe helyezett állapotban történjen, továbbá a teleszkópos gémszerkezetű homlokrakodó esetében műszaki vizsgával, rendszámmal és hatósági jelzésekkel ellátva történjen (okmányirodai ügyintézés). A forgalomba helyezéssel kapcsolatos hatósági díjak (értve ez alatt: illeték, a forgalmi engedély, rendszám kiadással kapcsolatos egyéb e körbe tartozó költségek) megfizetésére a szerződő végső kedvezményezett (Karcag Városi Önkormányzat) köteles AK-ként, hogy azt az ajánlati árra vonatkozó megajánlás (szerződéses vállalási ár) nem tartalmazza.

Hibaelhárítás: valamennyi tétel, áru tekintetében a jótállás körébe tartozó hibaelhárítás megkezdése garanciális időszakban a hiba bejelentését követő 24 órán belül szakszervizben szakszerelőkkel biztosított legyen (nyertes AT-ként szerződő fél 24 órán belüli időintervallumban köteles a megfelelő személyi állománnyal a javítást a szakszervizben elkezdeni és annak befejezéséig folyamatosan munkát végezni). A fentiekben meghatározott időintervallumok munkanapok figyelembe vételével értelmezendőek.

Nyertes AT feladatát képezi minden szállított típusú tétel tekintetében külön-külön, 2 fő elméleti és gyakorlati, a beüzemelésére és használatára vonatkozó betanításának biztosítása. A betanítást a teljesítésre nyitva álló határidőn belül kell teljesíteni.

A betanítás helyszíne: tervezetten Nagykunsági Környezetvédelmi Kft., 5300 Karcag, Petőfi u. 1/E., azzal, hogy Eladó és Vevő megállapodása szerint, a leszállított eszközök rendelkezésre állási helyének is a figyelembe vételével arra eltérő helyszínen is sor tud kerülni.

Ajánlatkérő anyagmozgató-rakodó gép alatt olyan gépeket ért (a felhívás III.1.2) P.2. és III.1.3) M.1.pontok tekintetében), melyek dízel, gáz vagy elektromos üzemű mobil gépek, amelyeknek elsődleges funkciója az áruk rövidtávú mozgatása, rakodókanál, markoló vagy rakodóvilla segítségével.

Az anyagmozgató gépek rendszerezésébe az alábbi berendezések tartoznak:

— Emelőgépek (targoncák),

— Rakodógépek – rövid távú anyagtovábbításra (teleszkópos rakodógép, homlokrakodó, ipari gémes rakodó)

— Kisegítő és segédberendezések (raktárak és tárolók gépi berendezései).

A részletes feltételeket a Közbesz. Dok. részét képező dok., Műszaki leírás és szerződéstervezet tart.

Amennyiben a Közbesz. Dok. bármelyik része valamilyen gyártmányú, típusú, eredetű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást tartalmaz, úgy AK az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46.§ (3) bek. alapján.

A megkötésre kerülő szerződés a Ptk. 6:231 §-a szerinti adásvételi szerződés (fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvétele) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során a mennyiségi eltérés lehetőségét nem biztosítja.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1.1) Teherbírás teljes talajmenti kinyúlás esetén: min. 1 000 kg / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.1.2) Dízel motor teljesítmény: min. 80 kW / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.2.1) Teherbírás min. 2 000 kg (500 mm súlyponttávolság) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.2.2) Dízel motor teljesítménye min. 30 kW / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 60
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Karcag város, valamint a Tisza tó térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00023 azonosítószámú hulladékgazdálkodási projekt

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 162-397853
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztés – egyéb gép

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
10/02/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Verbis Kereskedő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_29967780
Postai cím: Mélyfúró utca 2/E.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1151
Ország: Magyarország
E-mail: s.veres@verbis.hu
Telefon: +36 309846156
Fax: +36 13066133
Internetcím: http://www.verbis.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 42 500 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 44/2015. (XI. 2.) MvM. rendelet 18. § szerinti információk rögzítése:

A nyertes ajánlattevő(k) adószáma (adóazonosító jele):

Verbis Kereskedő és Szolgáltató Kft., 1151 Budapest, Mélyfúró utca 2/E., 11057123-2-42

Az ajánlattevők neve, címe és adószáma (adóazonosító jele):

1. Ajánlattevő: Verbis Kereskedő és Szolgáltató Kft., 1151 Budapest, Mélyfúró utca 2/E., 11057123-2-42

2. Ajánlattevő: DM-KER Zrt., 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22., 27048090-2-13.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt.148.§ előírásai szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
12/02/2020