Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Szolgáltatások - 77311-2022

11/02/2022    S30

Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások

2022/S 030-077311

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2022/S 006-011864)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 25416316241
Postai cím: Horvát Utca 14-26
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Ildikó
E-mail: szabo.ildiko@bfk.hu
Telefon: +36 301260580
Fax: +36 14122469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://bfk.hu/

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Kelenföldi Duna-parti sétány tervezése

Hivatkozási szám: EKR001699072021
II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Kelenföldi Duna-parti sétány projekt célja, hogy Buda déli partszakaszán egy új, gyalogos, kerékpáros és szabadidős infrastruktúra létrehozásával közelebb hozzuk az embereket a Dunához, biztosítva a budai Duna-part egybefüggő gyalogos és kerékpáros végigjárhatóságát. A beruházás az Öböl utcánál kezdődik, majd ~3600 m hosszan haladhat dél felé. A sétány a Galvani utcánál csatlakozik a tervezés alatt álló új Duna-híd budai hídfőtérhez, majd tovább haladva a Keserű-ér újabb híddal történő átszelése (~25 m nyílásközű) után csatlakozik az Árasztó úthoz, ez a szakasz kiviteli terv szinten dolgozandó ki. Innen az Árasztó út nyomvonalán végig haladva, a Hosszúréti-patakon átvezetve vezeti el a kerékpáros és gyalogos forgalmat a kerülethatárig, ez vázlattervi szintig készül el. A sétány 20-30 méter szélességű (így ~100 000 m2 területű), és magában foglal egy lineáris zöldinfrastruktúrát, amely megfelelően széles sávban épül ki ahhoz, hogy párhuzamosan többféle rekreációs használatra is alkalmas lehessen.

A nyertes ajánlattevő részletes feladatmeghatározását a Műszaki leírás tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
07/02/2022
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 006-011864

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 07/02/2022
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 18/02/2022
Helyi idő: 11:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 07/02/2022
Helyi idő: 12:00
Helyesen:
Dátum: 18/02/2022
Helyi idő: 13:00
VII.2)További információk: