Lieferungen - 77440-2020

17/02/2020    S33

Sverige-Nässjö: Kontorsmaskiner, kontorsutrustning och kontorsmateriel, utom datorer, skrivare och möbler

2020/S 033-077440

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Nässjö kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0548
Postadress: Rådhusgatan 28
Ort: Nässjö
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 571 80
Land: Sverige
E-post: claes.rostedt1@nassjo.se
Telefon: +46 380-518014
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.nassjo.se/
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Kontorsmaterial

Referensnummer: 2019-49
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
30100000 Kontorsmaskiner, kontorsutrustning och kontorsmateriel, utom datorer, skrivare och möbler
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Nässjö kommun är i behov av leverantör som kan tillhandahålla kontorsmaterial.

Observera att frågor om upphandlingen inte besvaras mellan v. 28 - 31.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 2 790 900.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
30100000 Kontorsmaskiner, kontorsutrustning och kontorsmateriel, utom datorer, skrivare och möbler
30192121 Kulspetspennor
30192125 Markeringspennor
30192130 Blyertspennor
30192100 Radergummin
30192131 Blyertspennor med stift som vrids eller trycks fram
22816100 Anteckningsblock
44425300 Gummiband
30193000 Pärmar, mappar o. d.
30195900 Whiteboardtavlor och magnettavlor
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE211 Jönköpings län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Nässjö kommun är i behov av leverantör som kan tillhandahålla kontorsmaterial.

Observera att frågor om upphandlingen inte besvaras mellan v. 28 - 31.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 120-293430
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Kontorsmaterial

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
09/09/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Staples Sweden AB
Nationellt registreringsnummer: 556091-3591
Postadress: Box 1777
Ort: Borås
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 501 17
Land: Sverige
E-post: anbud.boras@staples-solutions.com
Telefon: +46 33-171700
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 697 730.65 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Jönköping
Postadress: Box 2201
Ort: Jönköping
Postnummer: 550 02
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenijonkoping@dom.se
Telefon: +46 36-156600
Fax: +46 36-156655
Internetadress: http://www.forvaltningsrattenijonkoping.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
14/02/2020