Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Lieferungen - 77469-2020

17/02/2020    S33    Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Iława: Orthopädische Implantate

2020/S 033-077469

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie
Postanschrift: ul. gen. Wł. Andersa 3
Ort: Iława
NUTS-Code: PL622
Postleitzahl: 14-200
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Maciej Góraj
E-Mail: dzp@szpital.ilawa.pl
Telefon: +48 896449812
Fax: +48 896492425

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.szpital.ilawa.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa implantów chirurgicznych, zestawów do rekonstrukcji ACL, membran oraz pinów do artrodez na 6 zadań dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie

Referenznummer der Bekanntmachung: 30/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33183100
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawę implantów chirurgicznych, zestawów do rekonstrukcji ACL, membran oraz pinów do artrodez na 6 zadań dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie (nr sprawy 30/2019).

Zamawiający dokonał podziału zamówienia na części. Liczba części – 6.

Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ formularz cenowy.

Kody CPV:

— 33183100-7 implanty ortopedyczne.

Obowiązki Wykonawcy:

— zadanie nr 1: implanty chirurgiczne I.

Wymagania:

1. Wykonawca wypożyczy na czas trwania umowy instrumentarium niezbędne do zaimplantowania.

2. Wykonawca zapewni serwis instrumentarium przez okres trwania umowy.

3. Wykonawca utworzy depozyt u odbiorcy (bank implantów) w pełnym zakresie wymiarowym.

4. Wykonawca naprawi uszkodzone elementy instrumentarium oraz wymieni zużyte lub uszkodzone elementy instrumentarium w czasie nieprzekraczającym 2 dni roboczych od zgłoszenia (koszt naprawy, wymiany).

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 289 215.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Implanty chirurgiczne I

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33183100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL622
Hauptort der Ausführung:

Iława, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wymagania:

1. Wykonawca wypożyczy na czas trwania umowy instrumentarium niezbędne do zaimplantowania.

2. Wykonawca zapewni serwis instrumentarium przez okres trwania umowy.

3. Wykonawca utworzy depozyt u odbiorcy (bank implantów) w pełnym zakresie wymiarowym.

4. Wykonawca naprawi uszkodzone elementy instrumentarium oraz wymieni zużyte lub uszkodzone elementy instrumentarium w czasie nieprzekraczającym 2 dni roboczych od zgłoszenia (koszt naprawy, wymiany wliczony w cenę implantów).

5. Wykonawca dostarczy elementy składowe depozytu oraz użyczone instrumentarium w terminie do 2 tygodni od dnia podpisania umowy.

6. Zamawiający wymaga szkolenia personelu w zakresie technik operacyjnych z zastosowaniem zamawianych implantów udokumentowanego certyfikatem i punktami szkoleniowymi

7. Koszt wypożyczenia instrumentarium, serwisu, depozytu, napraw i szkoleń wliczony w cenę implantów.

8. Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentu potwierdzającego możliwość wykonania badania TK i rezonansu magnetycznego z dostarczanymi implantami.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin dostawy / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Implanty chirurgiczne II

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33183100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL622
Hauptort der Ausführung:

Iława, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Wykonawca wypożyczy na czas trwania umowy instrumentarium niezbędne do zaimplantowania.

2. Wykonawca zapewni serwis instrumentarium przez okres trwania umowy.

3. Wykonawca utworzy depozyt u odbiorcy (bank implantów) w pełnym zakresie wymiarowym.

4. Wykonawca naprawi uszkodzone elementy instrumentarium oraz wymieni zużyte lub uszkodzone elementy instrumentarium w czasie nieprzekraczającym 2 dni roboczych od zgłoszenia (koszt naprawy, wymiany wliczony w cenę implantów).

5. Wykonawca dostarczy elementy składowe depozytu – płyty oraz utworzenie depozytu z wkrętów wymienionych w specyfikacji min. po 2 sztuki z każdej długości oraz użyczone instrumentarium w terminie do 2 tygodni od dnia podpisania umowy.

6. Zamawiający wymaga szkolenia personelu w zakresie technik operacyjnych z zastosowaniem zamawianych implantów udokumentowanego certyfikatem i punktami szkoleniowymi

7. Koszt wypożyczenia instrumentarium, serwisu, depozytu, napraw i szkoleń wliczony w cenę implantów.

8. Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentu potwierdzającego możliwość wykonania badania TK i rezonansu magnetycznego z dostarczanymi implantami.

9. Wypożyczenie na czas trwania umowy instrumentarium do usuwania zespoleń wymienionych w specyfikacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Parametry jakościowe / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Implanty chirurgiczne III

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33183100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL622
Hauptort der Ausführung:

Iława, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wymagania konieczne:

1. Wykonawca wypożyczy na czas trwania umowy instrumentarium niezbędne do zaimplantowania.

2. Wykonawca zapewni serwis instrumentarium przez okres trwania umowy.

3. Wykonawca utworzy depozyt u odbiorcy (bank implantów) w pełnym zakresie wymiarowym.

4. Wykonawca naprawi uszkodzone elementy instrumentarium oraz wymieni zużyte lub uszkodzone elementy instrumentarium w czasie nieprzekraczającym 2 dni roboczych od zgłoszenia (koszt naprawy, wymiany wliczony w cenę implantów).

5. Wykonawca dostarczy elementy składowe depozytu oraz użyczone instrumentarium w terminie do 2 tygodni od dnia podpisania umowy.

6. Zamawiający wymaga szkolenia personelu w zakresie technik operacyjnych z zastosowaniem zamawianych implantów udokumentowanego certyfikatem i punktami szkoleniowymi.

7. Koszt wypożyczenia instrumentarium, serwisu, depozytu, napraw i szkoleń wliczony w cenę implantów.

8. Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentu potwierdzającego możliwość wykonania badania TK i rezonansu magnetycznego z dostarczanymi implantami.

9. Narzędzia do usuwania implantów dostępne nieodpłatnie w trakcie trwania umowy oraz po jej zakończeniu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Parametry jakościowe / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zestaw do rekonstrukcji ACL

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33183100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL622
Hauptort der Ausführung:

Iława, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Utworzenie u Zamawiającego depozytu, w skład którego wchodzi 1 typoszereg (pełny zakres rozmiarów wymaganych przez Zamawiającego) wszystkich elementów składowych zestawów, uzupełnienie depozytu w ciągu 48 godzin.

2. Wypożyczenie narzędzi do implantacji na czas trwania umowy (koszt wypożyczenia, naprawa i ostrzenie wypożyczonego instrumentarium oraz wymiana zużytych lub uszkodzonych elementów instrumentarium w czasie nieprzekraczającym 48 godzin od zgłoszenia wliczone w cenę implantów).

3. Przeszkolenie personelu w zakresie implantacji i instrumentowania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin dostawy / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Membrany

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33183100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL622
Hauptort der Ausführung:

Iława, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin dostawy / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Biowchłanialne piny do artrodez

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33183100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL622
Hauptort der Ausführung:

Iława, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Wypożyczenie na czas trwania umowy instrumentarium do implantacji nw. pinów.

2. Wymiana zużytych lub uszkodzonych elementów instrumentarium w czasie nieprzekraczającym 48 godz. od zgłoszenia.

3. Utworzenie depozytu u Zamawiającego, w skład którego wchodzi po 2 typoszeregi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin dostawy / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 236-578145
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Implanty chirurgiczne I

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
04/02/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: „ChM” Sp. z o.o.
Ort: Juchnowiec Kościelny
NUTS-Code: PL
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 280 487.50 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 269 012.88 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Implanty chirurgiczne II

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
04/02/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Stryker Polska Sp. z o.o.
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 437 850.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 491 616.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Implanty chirurgiczne III

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 4
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Zestaw do rekonstrukcji ACL

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
04/02/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 191 525.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 202 041.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 5
Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

Membrany

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
04/02/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Biotech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postanschrift: ul. Boya Żeleńskiego 12
Ort: Rzeszów
NUTS-Code: PL
Postleitzahl: 35-105
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 16 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 15 999.98 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 6
Los-Nr.: 6
Bezeichnung des Auftrags:

Biowchłanialne piny do artrodez

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
04/02/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Meden – Inmed Sp. z o.o.
Ort: Koszalin
NUTS-Code: PL
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 29 950.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 33 264.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe.

1. Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia:

1.1. jednolity europejski dokument zamówienia, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ,

1.2. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, które Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego, informacji o których mowa w art. 86 ust. 3. składa powyższe oświadczenie, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

2. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – oświadczenie według wzoru załącznika nr 6 do SIWZ;

3) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – oświadczenie według wzoru załącznika nr 7 do SIWZ;

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Dowód wniesienia wadium, o ile wniesione zostało w innej formie niż pieniądz (przelew).

B. Wykonawca winien do upływu terminu składania ofert przesłać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym następujące dokumenty:

1. sporządzony przez Wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, formularz ofertowy,

2. sporządzony przez Wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, formularz cenowy,

3. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie własne Wykonawcy złożone w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej zwanego „JEDZ”),

5. dowód wniesienia wadium.

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

2. Oferta obejmująca cześć przedmiotu zamówienia powinna być zabezpieczona wadium w odpowiedniej wysokości:

Nr części; wadium – kwota wymagana:

1. 5 000,00 PLN,

2. 9 000,00 PLN,

3. 8 000,00 PLN,

4. 3 000,00 PLN,

5. 300,00 PLN,

6. 600,00 PLN.

3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza UZP
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza UZP
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę Prezesa UZP, o której mowa w art. 154 pkt 5.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Szczegółowe informacje w zakresie środków ochrony prawnej, znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w dziale VI Środki ochrony prawnej. Adres: Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17 a, 02-676 Warszawa, POLSKA.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza UZP
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/02/2020