Lieferungen - 77473-2020

17/02/2020    S33

Sverige-Märsta: Diverse livsmedel och torrvaror

2020/S 033-077473

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Sigtuna kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0225
Postadress: Södergatan 20
Ort: Märsta
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 195 85
Land: Sverige
Kontaktperson: Gulnaza Imitova Dzhamalova
E-post: gulnaza.imitova-dzhamalova@sigtuna.se
Telefon: +46 859126071

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.sigtuna.se/

I.2)Information om gemensam upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Dagligvaror över nätet

Referensnummer: UH-2019-35
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
15890000 Diverse livsmedel och torrvaror
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Sigtuna kommun bjuder in till anbudslämning för löpande kompletteringsköp av dagligvaror på nätet.

Upphandlingen avser nedan angivna anbudsområden:

— Löpande kompletteringsköp av dagligvaror och livsmedel över nätet med avhämtning i fysisk butik,

— Löpande kompletteringsinköp av dagligvaror och livsmedel över nätet med leverans från butik till beställarens lokaler.

Sigtuna kommun har ca 290 stycken leveransadresser och i nuläget är det ca 65 beställande enheter.

Anbudsgivare kan välja att lämna anbud på ett eller båda anbudsområdena. Varje anbudsområde utvärderas och tilldelas var för sig. Sigtuna Kommun avser teckna avtal med en (1) leverantör per anbudsområde, observera att det kan bli en (1) leverantör på båda anbudsområdena.

Kommunen har separat avtal för leverans av livsmedel till storkök. Anbudsgivaren ska ha ett komplett utbud av dagligvaror på nätet.

Avtalsperioden är tre (3) år med möjlighet till förlängning ett (1) år.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 4 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Avhämtning från fysisk butik

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
15890000 Diverse livsmedel och torrvaror
85312200 Hemkörning av varor
15000000 Livsmedel, drycker, tobak o d
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE1 ÖSTRA SVERIGE
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Nuts-kod: SE11 Stockholm
Nuts-kod: SE SVERIGE
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Sigtuna kommun bjuder in till anbudslämning för löpande kompletteringsköp av dagligvaror på nätet.

Upphandlingen avser nedan angivna anbudsområden:

— Löpande kompletteringsköp av dagligvaror och livsmedel över nätet med avhämtning i fysisk butik,

— Löpande kompletteringsinköp av dagligvaror och livsmedel över nätet med leverans från butik till beställarens lokaler.

Sigtuna kommun har ca 290 stycken leveransadresser och i nuläget är det ca 65 beställande enheter.

Anbudsgivare kan välja att lämna anbud på ett eller båda anbudsområdena. Varje anbudsområde utvärderas och tilldelas var för sig. Sigtuna Kommun avser teckna avtal med en (1) leverantör per anbudsområde, observera att det kan bli en (1) leverantör på båda anbudsområdena.

Kommunen har separat avtal för leverans av livsmedel till storkök. Anbudsgivaren ska ha ett komplett utbud av dagligvaror på nätet.

Avtalsperioden är tre (3) år med möjlighet till förlängning ett (1) år.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Leverans från nätbutik

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
15890000 Diverse livsmedel och torrvaror
85312200 Hemkörning av varor
15000000 Livsmedel, drycker, tobak o d
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE SVERIGE
Nuts-kod: SE1 ÖSTRA SVERIGE
Nuts-kod: SE11 Stockholm
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Sigtuna kommun bjuder in till anbudslämning för löpande kompletteringsköp av dagligvaror på nätet.

Upphandlingen avser nedan angivna anbudsområden:

— Löpande kompletteringsköp av dagligvaror och livsmedel över nätet med avhämtning i fysisk butik,

— Löpande kompletteringsinköp av dagligvaror och livsmedel över nätet med leverans från butik till beställarens lokaler.

Sigtuna kommun har ca 290 stycken leveransadresser och i nuläget är det ca 65 beställande enheter.

Anbudsgivare kan välja att lämna anbud på ett eller båda anbudsområdena. Varje anbudsområde utvärderas och tilldelas var för sig. Sigtuna Kommun avser teckna avtal med en (1) leverantör per anbudsområde, observera att det kan bli en (1) leverantör på båda anbudsområdena.

Kommunen har separat avtal för leverans av livsmedel till storkök. Anbudsgivaren ska ha ett komplett utbud av dagligvaror på nätet.

Avtalsperioden är tre (3) år med möjlighet till förlängning ett (1) år.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 228-558742
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

Dagligvaror över nätet

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1)Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2
Del nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Leverans från nätbutik

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
03/02/2020
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: MatHem i Sverige AB
Nationellt registreringsnummer: 556775-7264
Postadress: Östermalmsgatan 87D
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 114 59
Land: Sverige
E-post: mats.andersson@mathem.se
Telefon: +46 768792279
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 305 030.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Uppsala
Postadress: Box 1853
Ort: Uppsala
Postnummer: 751 48
Land: Sverige
E-post: forvaltningsratteniuppsala@dom.se
Telefon: +46 18-4316300
Fax: +46 18-100034

Internetadress: http://www.forvaltningsratteniuppsala.domstol.se

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
14/02/2020