Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Lieferungen - 77522-2020

17/02/2020    S33    Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Głogów: Medizinische Verbrauchsartikel

2020/S 033-077522

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 006-008050)

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Głogowski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: ZP/01/2020
Postanschrift: ul. Kościuszki 15
Ort: Głogów
NUTS-Code: PL516
Postleitzahl: 67-200
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Pracownik Działu Zamówień Publicznych i Umów
E-Mail: zamowienia.publiczne@szpital.glogow.pl
Telefon: +48 768373248
Fax: +48 768373248

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.szpital.glogow.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa materiałów medycznych (sprzętu 1x użytku) dla Głogowskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/01/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33140000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy materiałów medycznych – sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb apteki szpitalnej z przeznaczeniem na oddziały szpitalne. Asortyment i ilości, a także wymagania jakościowe w odniesieniu do przedmiotu zamówienia, szczegółowo określa załącznik nr 3 do SIWZ (specyfikacja asortymentowo-ilościowa).

Przedmiot zamówienia stanowi jedno zadanie podzielone na 40 pakietów.

Zamawiający zezwala na składanie oferty na wybrany pakiet/ty, przy czym w ramach pakietu wymagany jest pełny zakres asortymentu, nie zezwala natomiast na składanie ofert na wybrane pozycje w pakiecie/tach.

Przez dostawę zamawiający rozumie cykliczne dostawy w okresie trwania umowy zgodnie z zamówieniami zamawiającego dostosowanymi do jego bieżących potrzeb.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości produktów.

W trakcie realizacji umowy zamawiający może dokonywać przesunięć ilościowych między poszczególnymi pozycjami asortymentu w granicach ...

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/02/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 006-008050

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 17/02/2020
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 20/02/2020
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 17/02/2020
Ortszeit: 10:30
muss es heißen:
Tag: 20/02/2020
Ortszeit: 10:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: