Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Lieferungen - 77525-2020

17/02/2020    S33    Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

die Slowakei-Bratislava: Koronare Endoprothesen

2020/S 033-077525

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 021-045722)

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 35971126
Postanschrift: Pod Krásnou hôrkou 1
Ort: Bratislava-mestská časť Nové Mesto
NUTS-Code: SK01
Postleitzahl: 833 48
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Elena Lukáčová
E-Mail: elena.lukacova@nusch.sk
Telefon: +421 232321829

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.nusch.sk

Adresse des Beschafferprofils: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9390

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním na intrakoronárne stenty

Referenznummer der Bekanntmachung: 2020_0002
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33184500
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním na intrakoronárne stenty.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 021-045722

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.4)
Los-Nr.: 07
Anstatt:

Špeciálny zdravotnícky materiál so zreteľom hybridné stenty zo zliatiny chrómu a kobaltu, s ultratenkou podperou (strut) 65 um, pokryté kombinovanou pasívnou vrstvou (silikon-karbid) a aktívnou vrstvou antiproliferačnej látky siríolimu s biodegradabilným polymérom s funkciou postupného uvoľňovania, zabraňujúcemu nadmernej reparačnej odpovedi cievnej steny po implantácii stentu.

muss es heißen:

Špeciálny zdravotnícky materiál so zreteľom hybridné stenty zo zliatiny chrómu a kobaltu, s ultratenkou podperou (strut)menší alebo rovný 65 um, pokryté kombinovanou pasívnou vrstvou (silikon-karbid) a aktívnou vrstvou antiproliferačnej látky siríolimu s biodegradabilným polymérom s funkciou postupného uvoľňovania, zabraňujúcemu nadmernej reparačnej odpovedi cievnej steny po implantácii stentu.

Abschnitt Nummer: II.2.4)
Los-Nr.: 09
Anstatt:

Špeciálny zdravotnícky materiál so zreteľom na sirolimus uvoľňujúce hybridné stenty zo zliatiny kobaltu a chrómu, s hybridným dizajnom (kombinácia otvorených a zatvorených buniek stentu), s hrúbkou podpery (strut) 65 um, s postupným uvoľňovaním aktívnej látky pomocou bioabsorbovateľného polyméru. Priemer stentov rozsahu od 2,00 do 4,50 mm a dĺžka od 8 do 48 mm.

muss es heißen:

Špeciálny zdravotnícky materiál so zreteľom na sirolimus uvoľňujúce hybridné stenty zo zliatiny kobaltu a chrómu, s hybridným dizajnom (kombinácia otvorených a zatvorených buniek stentu), s hrúbkou podpery (strut) menší alebo rovný 65 um, s postupným uvoľňovaním aktívnej látky pomocou bioabsorbovateľného polyméru. Priemer stentov rozsahu od 2,00 do 4,50 mm a dĺžka od 8 do 48 mm.

Abschnitt Nummer: II.2.4)
Los-Nr.: 10
Anstatt:

Špeciálny zdravotnícky materiál so zreteľom na Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu najmä so zreteľom na intrakoronárne stenty vyrobené zo zliatiny chrómu a kobaltu, s ultratenkou podperou (strut) 65 um, s bezpolymérovou úpravou, pokryté abluminálne probucolom a sirolimom, s postupným uvoľňovaním aktívnej látky, zabraňujúcou nadmernej reparačnej odpovedi cievnej steny po implantácii stentu.

muss es heißen:

Špeciálny zdravotnícky materiál so zreteľom na Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu najmä so zreteľom na intrakoronárne stenty vyrobené zo zliatiny chrómu a kobaltu, s ultratenkou podperou (strut) menší alebo rovný 65 um,, s bezpolymérovou úpravou, pokryté abluminálne probucolom a sirolimom, s postupným uvoľňovaním aktívnej látky, zabraňujúcou nadmernej reparačnej odpovedi cievnej steny po implantácii stentu.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: