Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Lieferungen - 77538-2020

17/02/2020    S33    Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Ungarn-Budapest: Laborreagenzien

2020/S 033-077538

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 002-001149)

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Semmelweis Egyetem
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_65859157
Postanschrift: Üllői út 26.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110
Postleitzahl: 1085
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Laczi Viktória
E-Mail: laczi.viktoria@semmelweis-univ.hu
Telefon: +36 12109610
Fax: +36 12109618

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://semmelweis.hu/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Reagensek beszerzése és labor automata bérlése

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR001356212019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33696500
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Bérleti szerződéssel vegyes adásvételi keretszerződés: vírusmolekuláris diagnosztikai vizsgálatok-hoz szükséges reagensek, fogyóanyagok beszerzése és 1 db laboratóriumi automata bérlete a Semmelweis Egyetem Laboratóriumi Medicina Intézet részére.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 002-001149

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.4
Stelle des zu berichtigenden Textes: A közbeszerzés ismertetése
Anstatt:

Bérleti szerz.-sel vegyes adásvételi keretszerződés vírusmolekuláris diagnosztikai vizsgálatokhoz reagensek, fogyóanyagok beszerzésére és laboratóriumi automata bérletére a Semmelweis Egyetem Laboratóriumi Medicina Intézet részére. A keretszerződés a keretösszeg kimerüléséig (mely bruttó 250 000 000 Ft), de legfeljebb 36 hónap időtartamra jön létre.Tervezetten összesen 9000 db quantitatív CMV PCR vizsgálat vérből,2760 db quantitatív HCV PCR vizsgálat vérből,1440 db quantitatív HBV PCR vizsgálat vérből és 360 db HCV Genotípus vizsgálat vérből elvégzéséhez szükséges (HCV quantitatív PCR, HCV genotípus, CMV qu-antitatív PCR és HBV quantitatív PCR) reagens beszerzése a gyártó kiszerelésének megfelelően, a megadott vizsgálati szám elvégzéséhez szükséges mennyiségekben.Ajánlattevő köt.-et vállal arra, hogy a leszállítás időpontjában a reagensek még legalább 240 napos lejárati idővel rendelkeznek, ennél rövidebb lejárati idővel rendelkező reagens csak a Vevő írásbeli beleegyezésével szállítható. Ajánlatkérő a teljes mennyiség 70 %-ra vállal lehívási kötelezettséget.

Amennyiben Ajánlatkérő által megrendelt termékek összesített mennyisége eléri a 70 %-ot, akkor jogosult a szerződés időtartama alatt írásban közölni a nyertes ajánlattevővel, hogy a még lehívásra nem került mennyiségből mennyit rendel meg.Ajánlatkérő közlését követő 15. napra kell a közlés szerinti mennyiségnek szállításra kész állapotban rendelkezésre állnia úgy, hogy a nyertes ajánlattevő képes legyen a szerződésben foglalt kötelezettségeit az ott írt határidőkben teljesíteni.36 hónapra 1 db vírusmolekuláris diagnosztikai vizsgálat elvégzésére alkalmas laboratóriumi automata bérlete. A megajánlott automata új és használt is lehet. A használt automata nem lehet régebbi a gyártástól számított 3 évnél.A méréshez biztosított laboratóriumi automata gyártója meg kell, hogy egyezzen a megajánlott reagensek gyártójával.A nyertes ajánlattevő feladata a reagensek és fogyóanyagok, valamint a labor automata rendeltetési helyre történő szállítása, a laboratóriumi automata gyártói előírásoknak megfelelő üzembe helyezése, kalibrálása, használatának betanítása (hardver, szoftver, alkalmazások) 3 alkalommal 8 munkaórában 3 fő részére, 5 napos orvostechnikai próbaüzem biztosítása, továbbá a folyamatos működéshez szükséges szerviz- és karbantartási feladatok ellátása.A reagensek kiszállításának ideje nem haladhatja meg a 8 munkanapot a megrendelés visszaigazolását követően. Az automatát a szerződés hatálybalépésétől számított 20 munkanapon belül kell leszállítani.A részletes közbeszerzési műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.Fő finanszírozási feltételek:

Ajánlatkérő előleget nem fizet. A megrendelésre kerülő reagensekre és fogyóanyagokra, valamint a labor automata bérleti díjára vonatkozóan külön számla kerül kiállításra. Az ellenszolgáltatás teljesítése a reagensek esetében a tárgy havi lehívásban szereplő teljes mennyiség igazolt szerződésszerű leszállítását követően teljesítésigazolás alapján, a labor automata bérleti díja a jogszabályoknak megfelelően kiállított eredeti számla ellenében havonta utólag, a számla ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 60 naptári napon belül átutalással történik, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek., a 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. §-a és a Ptk. 6:130.§ (3) bek. szerint, figyelemmel a 2017. évi CL. tv.-ben, valamint a 2007. évi CXXVII. tv.-ben és a 2011. évi CXCV. tv.-ben (Áht.) foglalt rendelkezésekre.Az ellenszolgáltatás teljesítése magyar forintban (HUF) történik.A részletes fizetési feltételeket a szerz.tervezet tartalmazza.A Vevő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § (1) bek. az irányadó, valamint Eladó a 2016. évi IX. tv. 3. § szerinti késedelmi kamat követelésére jogosult. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bek.-ben, illetve a Kbt. 143. § (3) bek.-ben foglaltakra. Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint bírálja el. Folyt. VI.4.3)

muss es heißen:

Bérleti szerz.-sel vegyes adásvételi keretszerződés vírusmolekuláris diagnosztikai vizsgálatokhoz reagensek, fogyóanyagok beszerzésére és laboratóriumi automata bérletére a Semmelweis Egyetem Laboratóriumi Medicina Intézet részére. A keretszerződés a keretösszeg kimerüléséig (mely bruttó 250 000 000 Ft), de legfeljebb 36 hónap időtartamra jön létre.Tervezetten összesen 9000 db quantitatív CMV PCR vizsgálat vérből,2760 db quantitatív HCV PCR vizsgálat vérből,1440 db quantitatív HBV PCR vizsgálat vérből és 360 db HCV Genotípus vizsgálat vérből elvégzéséhez szükséges (HCV quantitatív PCR, HCV genotípus, CMV qu-antitatív PCR és HBV quantitatív PCR) reagens beszerzése a gyártó kiszerelésének megfelelően, a megadott vizsgálati szám elvégzéséhez szükséges mennyiségekben.Ajánlattevő köt.-et vállal arra, hogy a leszállítás időpontjában a reagensek még legalább 240 napos lejárati idővel rendelkeznek, ennél rövidebb lejárati idővel rendelkező reagens csak a Vevő írásbeli beleegyezésével szállítható. Ajánlatkérő a teljes mennyiség 70 %-ra vállal lehívási kötelezettséget.

Amennyiben Ajánlatkérő által megrendelt termékek összesített mennyisége eléri a 70 %-ot, akkor jogosult a szerződés időtartama alatt írásban közölni a nyertes ajánlattevővel, hogy a még lehívásra nem került mennyiségből mennyit rendel meg.Ajánlatkérő közlését követő 15. napra kell a közlés szerinti mennyiségnek szállításra kész állapotban rendelkezésre állnia úgy, hogy a nyertes ajánlattevő képes legyen a szerződésben foglalt kötelezettségeit az ott írt határidőkben teljesíteni.36 hónapra 1 db vírusmolekuláris diagnosztikai vizsgálat elvégzésére alkalmas laboratóriumi automata bérlete. A megajánlott automata új és használt is lehet. A használt automata nem lehet régebbi az üzembehelyezéstől számított 3 évnél.A méréshez biztosított laboratóriumi automata gyártója meg kell, hogy egyezzen a megajánlott reagensek gyártójával.A nyertes ajánlattevő feladata a reagensek és fogyóanyagok, valamint a labor automata rendeltetési helyre történő szállítása, a laboratóriumi automata gyártói előírásoknak megfelelő üzembe helyezése, kalibrálása, használatának betanítása (hardver, szoftver, alkalmazások) 3 alkalommal 8 munkaórában 3 fő részére, 5 napos orvostechnikai próbaüzem biztosítása, továbbá a folyamatos működéshez szükséges szerviz- és karbantartási feladatok ellátása.A reagensek kiszállításának ideje nem haladhatja meg a 8 munkanapot a megrendelés visszaigazolását követően. Az automatát a szerződés hatálybalépésétől számított 20 munkanapon belül kell leszállítani.A részletes közbeszerzési műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.Fő finanszírozási feltételek:

Ajánlatkérő előleget nem fizet. A megrendelésre kerülő reagensekre és fogyóanyagokra, valamint a labor automata bérleti díjára vonatkozóan külön számla kerül kiállításra. Az ellenszolgáltatás teljesítése a reagensek esetében a tárgy havi lehívásban szereplő teljes mennyiség igazolt szerződésszerű leszállítását követően teljesítésigazolás alapján, a labor automata bérleti díja a jogszabályoknak megfelelően kiállított eredeti számla ellenében havonta utólag, a számla ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 60 naptári napon belül átutalással történik, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek., a 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. §-a és a Ptk. 6:130.§ (3) bek. szerint, figyelemmel a 2017. évi CL. tv.-ben, valamint a 2007. évi CXXVII. tv.-ben és a 2011. évi CXCV. tv.-ben (Áht.) foglalt rendelkezésekre.Az ellenszolgáltatás teljesítése magyar forintban (HUF) történik.A részletes fizetési feltételeket a szerz.tervezet tartalmazza.A Vevő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § (1) bek. az irányadó, valamint Eladó a 2016. évi IX. tv. 3. § szerinti késedelmi kamat követelésére jogosult. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bek.-ben, illetve a Kbt. 143. § (3) bek.-ben foglaltakra. Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint bírálja el. Folyt. VI.4.3)

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Anstatt:
Tag: 13/02/2020
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 28/02/2020
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Bontás dátuma
Anstatt:
Tag: 13/02/2020
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 28/02/2020
Ortszeit: 12:00
Abschnitt Nummer: VI.4.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje
Anstatt:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.

II.2.4) pont folytatása: Az értékelés módszere: Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.Az ár kritérium értékelési részszempont esetében a fordított arányosítást, a minőségi kritérium esetében a pontozást, mint abszolút értékelési módszert alkalmazza Ajánlatkérő. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot) hozzon létre.

VI.3.) pont folytatása:11. A Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívásra csatolandó a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja, és a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kc) alpontja szerinti nyilatkozat űrlap formájában az EKR rendszerben.

12.Felhívjuk a figyelmet, hogy a minősített AT-k hivatalos jegyzékéhez képest az AK szigorúbban állapította meg az AT-k műszaki, szakmai alkalmasságának feltételeit és azok igazolását a III.1.3) pontban.

13.A IV.2.6) pontban megadott 2 hónap 60 napot jelent, tekintettel arra, hogy az az eljárás külön jogsz.-ban előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett kerül lefolytatásra.

14.FAKSZ: Kovácsné Veres Valéria (lsz:01086), helyettes: Dr. Schäffer Kinga (lsz:00275)

15.Az ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját.

16.A Kbt. 71. § (6) bek. alapján AK egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást.

17.A Kbt. 55.§ (7) bek. azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy az AT-nek a korábban benyújtott ajánlatot az új ajánlat megtétele előtt vissza kell vonnia.

18. Csatolandó az ajánlat részeként a megajánlott labor automata fényképes prospektusa és/vagy magyar nyelvű fényképes termékleírása, és/vagy magyar nyelvű használati utasítása, valamennyi vizsgálat elvégzéséhez szükséges fogyóanyagok és reagensek leírása, konkrét megnevezése, valamint vizsgálatonként egy darab vizsgálat elvégzéséhez szükséges mennyiségek kiszámítása/megadása. A megajánlott automatáról nyilatkoznia kell ajánlattevőnek, hogy új vagy használt. Használt automata megajánlása esetén ajánlatevőnek nyilatkoznia kell arról is, hogy a megajánlott berendezés nem régebbi a gyártástól számított 3 évnél.

A részajánlat tétel kizárásának indoka:

Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat-tétel lehetőségét és azt nem tartja műszakilag/gazdaságilag ésszerűnek, mivel a különböző vizsgálatok elvégzéséhez szükséges reagensek, illetve a laboratóriumi automata orvostechnológiailag egy rendszert alkotnak, egymástól el nem választhatóak.

muss es heißen:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.

II.2.4) pont folytatása: Az értékelés módszere: Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.Az ár kritérium értékelési részszempont esetében a fordított arányosítást, a minőségi kritérium esetében a pontozást, mint abszolút értékelési módszert alkalmazza Ajánlatkérő. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot) hozzon létre.

VI.3.) pont folytatása:11. A Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívásra csatolandó a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja, és a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kc) alpontja szerinti nyilatkozat űrlap formájában az EKR rendszerben.

12.Felhívjuk a figyelmet, hogy a minősített AT-k hivatalos jegyzékéhez képest az AK szigorúbban állapította meg az AT-k műszaki, szakmai alkalmasságának feltételeit és azok igazolását a III.1.3) pontban.

13.A IV.2.6) pontban megadott 2 hónap 60 napot jelent, tekintettel arra, hogy az az eljárás külön jogsz.-ban előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett kerül lefolytatásra.

14.FAKSZ: Kovácsné Veres Valéria (lsz:01086), helyettes: Dr. Schäffer Kinga (lsz:00275)

15.Az ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját.

16.A Kbt. 71. § (6) bek. alapján AK egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást.

17.A Kbt. 55.§ (7) bek. azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy az AT-nek a korábban benyújtott ajánlatot az új ajánlat megtétele előtt vissza kell vonnia.

18. Csatolandó az ajánlat részeként a megajánlott labor automata fényképes prospektusa és/vagy magyar nyelvű fényképes termékleírása, és/vagy magyar nyelvű használati utasítása, valamennyi vizsgálat elvégzéséhez szükséges fogyóanyagok és reagensek leírása, konkrét megnevezése, valamint vizsgálatonként egy darab vizsgálat elvégzéséhez szükséges mennyiségek kiszámítása/megadása. A megajánlott automatáról nyilatkoznia kell ajánlattevőnek, hogy új vagy használt. Használt automata megajánlása esetén ajánlatevőnek nyilatkoznia kell arról is, hogy a megajánlott berendezés nem régebbi az üzembehelyezéstől számított 3 évnél.

A részajánlat tétel kizárásának indoka:

Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat-tétel lehetőségét és azt nem tartja műszakilag/gazdaságilag ésszerűnek, mivel a különböző vizsgálatok elvégzéséhez szükséges reagensek, illetve a laboratóriumi automata orvostechnológiailag egy rendszert alkotnak, egymástól el nem választhatóak.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Ajánlatkérő a Kbt. 52. § (4) bekezdés b.) pontjára tekintettel az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt egyidejűleg tájékoztat valamennyi érdekelt gazdasági szereplőt a hirdetmény módosításának szándékáról és a hirdetmény feladásáról.

A felhívással együtt módosulnak a közbeszerzési dokumentumok is.