Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Lieferungen - 77539-2020

17/02/2020    S33    Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Ungarn-Budapest: Ballonkatheter

2020/S 033-077539

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 002-001168)

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Semmelweis Egyetem
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_65859157
Postanschrift: Üllői út 26.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110
Postleitzahl: 1085
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Laczi Viktória
E-Mail: laczi.viktoria@semmelweis-univ.hu
Telefon: +36 12109610
Fax: +36 12109618

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://semmelweis.hu/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

PTCA ballonkatéterek és kompressziós eszközök

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR001437212019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33141210
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Adásvételi keretszerződés keretében PTCA ballonkatéterek, radiális és femorális eszközök beszerzése a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika részére. A szerződések a keretmennyiség kimerüléséig, de legfeljebb 36 hónap időtartamra jönnek létre. A beszerzés keretmennyisége a 19 rész tekintetében a 36 hónap időtartamra vonatkozóan: 50 580 db.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 002-001168

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.4
Los-Nr.: 1
Stelle des zu berichtigenden Textes: A közbeszerzés ismertetése
Anstatt:

Workhorse monorail semi ill. non-compliant ballonok:

Keretmennyiség 36 hónapra: 4500 db

Követelmény:

— ballon markereinek jó láthatósága

— jó előrevezethetőség, a katéter hegyének finom kiképzése

— non-compliant versioban is legyen elérhető

— entry profil max. 0,019’

— nagy számú hosszméret és átmérő választék

Konstrukció:

— különböző hosszúságú és átmérőjű ballon mind SC mind NC kivitelben

— ballonja korszerű semicompliant, vagy noncompliant műanyag, kétszeres vagy háromszoros hajtástechnikával

— 1.25-4.5 mm átmérőjű ballonok

— 6-41 mm hosszú ballonok

— a megadott mérettartományon belül bármilyen méretű termék megajánlható, azonban a szélső értékeknek megfelelő méretű termék mindenképp megajánlandó.

A részletes közbeszerzési műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány szempontja alapján bírálja el. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont. Az értékelés módszere: Az ár kritérium és a minőségi kritérium 1. értékelési részszempont esetében a fordított arányosítást, a 2. részszempont esetében a pontozást, mint abszolút értékelési módszert a 3. értékelési részszempont esetében az egyenes arányosítást alkalmazza Ajánlatkérő.

Az értékelési módszer részletes leírását a Közbeszerzési dokumentumok IV. fejezete tartalmazza.

Fő finanszírozási feltételek:

Az áruk ellenértékét Ajánlatkérő utólag, az igazolt teljesítést követően a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) és (10) bekezdései, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. (Art.) szerinti kötelező szabályok alkalmazásával, a számla igazolt kézhezvételét követően 60 napon belül banki átutalással teljesíti, a Ptk. 6:130. § (3) bekezdése valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § a) pontja alapján.

Ajánlatkérő előleget nem ad.

Az ellenérték kiegyenlítése a szabályszerűen kiállított számla alapján hetente utólag, HUF-ban kerül kiegyenlítésre.

Megrendelő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § az irányadó.

A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.

muss es heißen:

Workhorse monorail semi ill. non-compliant ballonok:

Keretmennyiség 36 hónapra: 4500 db

Követelmény:

— ballon markereinek jó láthatósága

— jó előrevezethetőség, a katéter hegyének finom kiképzése

— non-compliant versioban is legyen elérhető

— entry profil max. 0,019’

— nagy számú hosszméret és átmérő választék

Konstrukció:

— különböző hosszúságú és átmérőjű ballon mind SC mind NC kivitelben

— ballonja korszerű semicompliant, vagy noncompliant műanyag, kétszeres vagy háromszoros hajtástechnikával

— 1.25-4.5 mm átmérőjű ballonok

— 6-41 mm hosszú ballonok, Ajánlatkérő elfogad +/- 1mm hosszméretbeli eltérést

— a megadott mérettartományon belül bármilyen méretű termék megajánlható, azonban a szélső értékeknek megfelelő méretű termék mindenképp megajánlandó.

A részletes közbeszerzési műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány szempontja alapján bírálja el. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont. Az értékelés módszere: Az ár kritérium és a minőségi kritérium 1. értékelési részszempont esetében a fordított arányosítást, a 2. részszempont esetében a pontozást, mint abszolút értékelési módszert a 3. értékelési részszempont esetében az egyenes arányosítást alkalmazza Ajánlatkérő.

Az értékelési módszer részletes leírását a Közbeszerzési dokumentumok IV. fejezete tartalmazza.

Fő finanszírozási feltételek:

Az áruk ellenértékét Ajánlatkérő utólag, az igazolt teljesítést követően a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) és (10) bekezdései, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. (Art.) szerinti kötelező szabályok alkalmazásával, a számla igazolt kézhezvételét követően 60 napon belül banki átutalással teljesíti, a Ptk. 6:130. § (3) bekezdése valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § a) pontja alapján.

Ajánlatkérő előleget nem ad.

Az ellenérték kiegyenlítése a szabályszerűen kiállított számla alapján hetente utólag, HUF-ban kerül kiegyenlítésre.

Megrendelő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § az irányadó.

A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Anstatt:
Tag: 20/02/2020
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 02/03/2020
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Bontás dátuma
Anstatt:
Tag: 20/02/2020
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 02/03/2020
Ortszeit: 12:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Ajánlatkérő a Kbt. 52. § (4) bekezdés b.) pontjára tekintettel az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt egyidejűleg tájékoztat valamennyi érdekelt gazdasági szereplőt a hirdetmény módosításának szándékáról és a hirdetmény feladásáról. A módosító hirdetmény megjelenésig Ajánlatkérő intézkedéseket nem tesz, döntéseket nem hoz, iratokat nem kér be a gazdasági szereplőktől. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az egyéb közbeszerzési dokumentumok is módosultak.