Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Dienstleistungen - 77612-2022

11/02/2022    S30

Suomi-Vantaa: Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut

2022/S 030-077612

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut – hankintasopimukset

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Vantaan kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0124610-9
Postiosoite: PL 1100
Postitoimipaikka: Vantaan kaupunki
NUTS-koodi: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postinumero: 01030
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Samu Ylönen
Sähköpostiosoite: samu.ylonen@vantaa.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.vantaa.fi
I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Keravan kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0127485-5
Postiosoite: Kauppakaari 11, 04200 Kerava
Postitoimipaikka: Kerava
NUTS-koodi: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postinumero: 04200
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: joel.ronkko@kerava.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.kerava.fi/
I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/vantaa?id=371819&tpk=0e42142e-cdb3-4c02-80b1-0ac72aefdfd1
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/vantaa?id=371819&tpk=0e42142e-cdb3-4c02-80b1-0ac72aefdfd1
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Sosiaalihuollon asiakkaiden kotisiivouspalvelun hankinta

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
85000000 Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tällä tarjouspyynnöllä Vantaan ja Keravan kaupungit (jäljempänä kaupunki tai tilaaja) pyytävät tarjousta sosiaalihuollon asiakkaiden kotisiivouspalvelun hankinnasta. Palvelu hankitaan vantaalaisille sekä keravalaisille asiakkaille, joiden siivouspalvelun tarve on arvioitu sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön toimesta yhdessä asiakkaan kanssa. Palvelu jakaantuu määräaikaisesti tai kertaluonteisesti hankittavaan ylläpitosiivoukseen sekä kertahankintana tehtävään raivaussiivoukseen. Hankinnassa on kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä sosiaalihuoltolain mukainen kotipalvelun tukipalveluna annettava siivouspalvelu.

Kilpailutuksen tuloksena valitaan kummassakin osakohteessa palveluntuottajiksi vähintään yksi (1) ja enintään viisi (5) tarjoajaa. Tilaaja muodostaa kilpailutuksen lopputuloksena puitejärjestelyn, jossa on enintään viisi toimittajaa etusijajärjestyksessä. Etusijajärjestykset ovat erilliset ylläpito- ja raivaussiivouksen osalta.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1 020 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Ylläpitosiivous

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85000000 Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut
90910000 Siivous- ja puhdistuspalvelut
90911100 Asuntojen siivouspalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Ylläpitosiivousta tehdään pääsääntöisesti kerran kuukaudessa ja yhden siivouskerran kesto on pääsääntöisesti kaksi (2) henkilötyötuntia. Yhden siivouskerran kesto on vähintään kaksi (2) henkilötyötuntia. Palvelun sisältö ja kesto määritellään tilauksen yhteydessä. Kohteet ja niiden puhtaustaso vaihtelevat. Työaika ei saa ylittää kahta (2) henkilötyötuntia per siivouskerta mikäli tilaaja ei ole niin erikseen tilauksessa määritellyt. Tilauksessa voidaan määritellä, että ylläpitosiivous järjestetään kaksi, kolme tai jopa neljä kertaa kuukaudessa, esimerkiksi lapsiperheiden osalta tiheämpi siivousväli voi olla tarpeen.

Tarjoushinnat tulee ilmoittaa kiinteänä, kahden desimaalin tarkkuudella ilman arvonlisäveroa (ALV 0 %). Tarjoushintoihin tulee sisältyä kaikki tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisista ehdoista aiheutuvat kustannukset.

II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Alkamispäivä: 01/05/2022
päättymispäivä: 31/12/2023
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Hankintayksikkö pidättää oikeuden jatkaa määräaikaista sopimusta optioilla 1+1 vuotta. Optiot voidaan ottaa käyttöön hankintayksikön päätöksellä yhdessä tai erikseen.Hankintayksikkö ilmoittaa palveluntarjoajalle optioiden käytöstä kolme (3) kuukautta ennen määräaikaisen sopimuksen umpeutumista.

II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Raivaussiivous

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85000000 Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut
90910000 Siivous- ja puhdistuspalvelut
90911100 Asuntojen siivouspalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Raivaussiivous tehdään kun asiakkaan kodin siisteys ja hygieniataso on vaaraksi

asiakkaalle ja/tai ympäristölle. Raivaussiivouskohteissa voi olla oksennuksia,

ulosteita (ihmisen/ eläinten), valtavasti tavaraa ja jäteroskaa, hajonneita tai

pilaantuneita kalusteita yms. Kohde voidaan myös joutua myrkyttämään tuholaisilta.

Tarjoushinnat tulee ilmoittaa kiinteänä, kahden desimaalin tarkkuudella ilman arvonlisäveroa (ALV 0 %). Tarjoushintoihin tulee sisältyä kaikki tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisista ehdoista aiheutuvat kustannukset.

II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Alkamispäivä: 01/05/2022
päättymispäivä: 31/12/2023
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Hankintayksikkö pidättää oikeuden jatkaa määräaikaista sopimusta optioilla 1+1 vuotta. Optiot voidaan ottaa käyttöön hankintayksikön päätöksellä yhdessä tai erikseen. Hankintayksikkö ilmoittaa palveluntarjoajalle optioiden käytöstä kolme (3) kuukautta ennen määräaikaisen sopimuksen umpeutumista.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Katso tarjouspyyntöasiakirjat

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn muoto
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
IV.1.10)Menettelyyn sovellettavien kansallisten sääntöjen tunnistaminen:
IV.1.11)Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:

Vantaan kaupunki vastaa kilpailutuksen toteuttamisesta Keravan kaupungin puolesta. Vantaan ja Keravan kaupungit tekevät erilliset hankintapäätökset ja sopimukset

IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika / Määräaika kiinnostuksen osoitusten vastaanottamiselle
Päivämäärä: 14/03/2022
Paikallinen aika: 10:00
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
08/02/2022