Dienstleistungen - 77739-2020

Submission deadline has been amended by:  133630-2020
17/02/2020    S33    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Finnland-Helsinki: Übersetzungsdienste

2020/S 033-077739

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / HUS Logistiikka
Nationale Identifikationsnummer: 1567535-0
Postanschrift: PL 441, HUS (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Ort: Helsinki
NUTS-Code: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postleitzahl: 00029
Land: Finnland
Kontaktstelle(n): Hannele Paasonen
E-Mail: hannele.paasonen@hus.fi

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.hus.fi

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=283225&tpk=2b581fb3-be37-4887-b580-9a228882b510
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=283225&tpk=2b581fb3-be37-4887-b580-9a228882b510
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Asiakirjojen käännöspalvelut

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79530000 Übersetzungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Tarjousta pyydetään Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) asiakirjojen käännöspalveluista.

Käännöstyöt ovat pääsääntöisesti asiakirjojen käännöksiä suomen kielestä ruotsin ja englannin kielille sekä ruotsin kielestä suomen ja englannin kielille. Satunnaisesti tarvitaan käännöspalveluja muillekin kielipareille.

HUS voi myös vuokrata kielenkääntäjiä (kieliparit suomi-ruotsi ja suomi-englanti) työskentelemään HUSin tiloissa ja välineillä siten, ettei vuokratyövoima siirry HUSin palvelukseen, vaan kaikki työnantajavelvoitteet säilyvät koko ajan palveluntuottajalla.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1B Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Tarkoitus on valita HUSille neljä (4) kokonaistaloudellisesti edullisinta palveluntuottajaa, joilta hankitaan käännöstöitä tarjousten edullisuusjärjestyksessä siten, että tilanteissa, joissa kilpailutuksen voittajan (edullisin vertailuhinta) kapasiteetti ei riitä, hankitaan käännöspalveluja kilpailutuksessa seuraavalle sijalle tulleelta palveluntuottajalta jne. Muita kuin vertailuhintaan vaikuttavia käännöstöitä hankitaan ensisijaisesti siltä palveluntuottajaksi valitulta, jonka tarjous on niissä edullisin.

Kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteissä.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Sopimuskausi on ensimmäiset kaksi (2) vuotta määräaikainen. Tämän jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana, jolloin sopimuksen voi irtisanoa noudattaen irtisanomisaikaa.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/03/2020
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Schwedisch, Finnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/03/2020
Ortszeit: 15:01
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Tarjouspyynnössä ilmoitetut kellonajat ovat Suomen aikoja.

Tarjoukset pyritään avaamaan samana päivänä kuin tarjousten jättämisen määräaika on päättynyt.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Vaihtoehtoiset ja rinnakkaiset tarjoukset:

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Rinnakkaiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Alihankinta:

Tarjoaja voi käyttää alihankkijoita. Tarjoaja vastaa alihankkijan työstä kuin omastaan suhteessa hankintayksikköön. Hankintayksikkö allekirjoittaa hankintasopimuksen vain tarjouksen jättäneen yrityksen kanssa.

Hankinnan tuottamisessa käytettävät alihankkijat on nimettävä. Nimetyistä alihankkijoista on annettava seuraavat tiedot:

– Alihankkijayrityksen virallinen nimi ja Y-tunnus

– Alihankkijan rooli hankinnassa

– Yhteystiedot (ml. maa, mikäli muu kuin Suomi).

Alihankkijaa koskevat tiedot tulee antaa tarjouspyynnön liitteellä 9 Alihankkijaa koskevat tiedot, joka ladataan osaksi tarjousta.

Nimetyt alihankkijat katsotaan tarjoajan resursseiksi. Siksi tarjoajien on sitouduttava siihen, että tarjouksessa nimetyt alihankkijat ovat käytettävissä hankinnan toteuttamiseen, mikäli tarjoaja tulee valituksi.

Voittajaksi valitun tarjoajan on toimitettava suoraan palvelun tuottamiseen osallistuvista alihankkijoista vastaavat todistukset ja selvitykset, kuin tässä lomakkeessa on vaadittu, ennen hankintasopimuksen allekirjoitusta.

Ryhmittymä:

Ryhmittymänä tarjoaminen on sallittua.

Ryhmittymän on kyettävä viimeistään sopimuksen allekirjoitushetkellä osoittamaan yksi (1) organisaatio, joka hoitaa kaiken yhteydenpidon HUS Logistiikan kanssa. Kuitenkin kaikki ryhmittymän jäsenet yhdessä vastaavat sopimusvastuista allekirjoittamalla hankintasopimuksen.

Ryhmittymän on sitouduttava siihen, että tarjouksessa nimetyt ryhmittymän jäsenet ovat käytettävissä hankinnan toteuttamiseen, mikäli ryhmittymä tulee valituksi. Em. sitoumus velvoittaa erityisesti, koska ryhmittymän kaikkien jäsenten resurssit ja tiedot vaikuttavat kelpoisuusvaatimuksiin.

Jos tarjous tehdään ryhmittymänä, niin ryhmittymän jäsenten tiedot tulee ilmoittaa ESPD-lomakkeen kohdassa A.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Markkinaoikeus
Postanschrift: Radanrakentajantie 5
Ort: Helsinki
Postleitzahl: 00520
Land: Finnland
E-Mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300

Internet-Adresse: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/02/2020