Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Dienstleistungen - 77757-2020

17/02/2020    S33    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Tschechien-Prag: Allgemeine und berufliche Bildung

2020/S 033-077757

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Asociace pro rozvoj infrastruktury, z.s.
Nationale Identifikationsnummer: 26671395
Postanschrift: Na příkopě 583/15, Staré Město, 110 00 Praha 1
Ort: Praha 1
NUTS-Code: CZ010
Postleitzahl: 110 00
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): JUDr. Csaba Csorba, advokát
E-Mail: csaba.csorba@havelpartners.cz
Telefon: +420 731539270
Fax: +420 255000110

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.ceskainfrastruktura.cz/

Adresse des Beschafferprofils: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=ARI

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=ARI
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Offizielle Bezeichnung: HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Nationale Identifikationsnummer: 26454807
Postanschrift: Na Florenci 2116/15
Ort: Praha
NUTS-Code: CZ010
Postleitzahl: 11000
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): JUDr. Csaba Csorba, advokát
E-Mail: csaba.csorba@havelpartners.cz
Telefon: +420 731539270
Fax: +420 255000110

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://havelpartners.cz/cs

Adresse des Beschafferprofils: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=ARI

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=ARI
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: zadavatel dle § 4 odst. 2 ZZVZ
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Think-tank pro oblast veřejné infrastruktury

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Asociace pro rozvoj infrastruktury - vzdělávání

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
80000000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Účelem této veřejné zakázky s názvem je uzavření rámcové dohody k zajištění vzdělávání dle potřeb zadavatele s jedním dodavatelem (bez obnovení soutěže) a uzavření smlouvy k zajištění projektového řízení a administrace projektu.

Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 ZZVZ rozdělena na dvě části, nabídku je možné podat pro jednu či obě části. Nabídka se podává pro každou z částí samostatně.

Předmětem plnění části 1 je zajištění vzdělávacích kurzů.

Předmětem plnění části 2 je zajištění kompletního projektového řízení, organizace a administrace projektu.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 28 100 000.00 CZK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Měkké a manažerské dovednosti, obecné IT vzdělávání, účetní, ekonomické a právní kurzy

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
80000000
80400000
80510000
80533100
80580000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ0
Hauptort der Ausführung:

Předpokládaným místem plnění (místy realizace daných školení) jsou místa v rámci ČR dle pokynů zadavatele.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem plnění části 1 je zajištění vzdělávacích kurzů.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Kvalita obsahu vzdělávacích kurzů / Gewichtung: 40
Qualitätskriterium - Name: Kvalita organizačního zajištění zakázky / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Kvalita metod výuky a evaluace vzdělávání / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Kvalita realizačního týmu / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 0
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 20 600 000.00 CZK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 20/03/2020
Ende: 30/06/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zadavatel si s ohledem na délku plnění veřejné zakázky vyhrazuje, v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ, právo změny závazku v oblasti dílčí změny v rámci témat a cílů kurzů, a to do výše objemu změny 30 % (maximální rozsah počtu kurzů, jichž se dílčí změna témat a cílů může týkat), a to za situace, kdy bude změna v souladu s Pravidly Operačního programu Zaměstnanost a ZZVZ. Změna musí být v souladu s předmětem veřejné zakázky, a cíle vzdělávání musí být v souladu s projektem. Dodavatel je za těchto předpokladů povinen jednostranný požadavek zadavatele na změnu podepsaný osobou oprávněnou zadavatele zastupovat bez dalšího přijmout a podle tohoto požadavku dále při plnění veřejné zakázky postupovat.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Asociace pro rozvoj infrastruktury - vzdělávání, registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010943

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Vzhledem k charakteru předmětu veřejné zakázky zadavatel neorganizuje prohlídku místa plnění.

Uvádíme, že začátek doby plnění veřejné zakázky uvedený v bodu II.2.7) byl uveden pouze z technických omezení tohoto formuláře. Doba zahájení plnění bude nejpozději do 1 měsíce od uzavření smlouvy (za předpokladu nabytí účinnosti) a bude trvat maximálně do 30. 6. 2022.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Projektové řízení a administrace projektu

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72224000
75112100
79951000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ0
Hauptort der Ausführung:

Zadavatel předpokládá plnění této části zakázky v prostorách dodavatele. Jednání, předání výstupů apod. se budou konat v místě sídla zadavatele, nedohodnou-li se strany jinak.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem plnění části 2 je zajištění kompletního projektového řízení, organizace a administrace projektu.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Kvalita organizačního zajištění projektu / Gewichtung: 40
Qualitätskriterium - Name: Kvalita realizačního týmu / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Řízení rizik / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 0
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 7 500 000.00 CZK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 20/03/2020
Ende: 31/10/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zadavatel si s ohledem na délku plnění veřejné zakázky vyhradil, v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ, právo změny závazku v oblasti dílčí změny v rámci témat a cílů kurzů, a to do výše objemu změny 30 % v CZK. Změna musí být v souladu s předmětem části 2 veřejné zakázky a cíli vzdělávání. Dodavatel je za těchto předpokladů povinen jednostranný požadavek zadavatele na změnu podepsaný osobou oprávněnou zadavatele zastupovat bez dalšího přijmout a podle tohoto požadavku dále při plnění veřejné zakázky postupovat, není-li to v rozporu s Pravidly Operačního programu Zaměstnanost a ZZVZ.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Asociace pro rozvoj infrastruktury - vzdělávání, registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010943

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Vzhledem k charakteru předmětu veřejné zakázky zadavatel neorganizuje prohlídku místa plnění.

Uvádíme, že doba trvání veřejné zakázky uvedená v bodu II.2.7) je doba minimální (nejméně však do konečného vyúčtování projektu, tedy do 31. 10. 2022)

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Dodavatel prokáže profesní způsobilost ve vztahu k České republice předložením dokladu podle § 77 odst. 1 a § 77 odst. 2 ZZVZ.

Základní způsobilost dle § 74 a § 75 ZZVZ.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 18/03/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Tschechisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 18/03/2020
Ortszeit: 10:01
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Elektronické neveřejné otevírání v souladu se ZZVZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Dále viz ZD a návrhy smluv uveřejněné na profilu zadavatele.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odst. 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020