Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Dienstleistungen - 77877-2020

17/02/2020    S33    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Personensonderbeförderung (Straße)

2020/S 033-077877

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Postanschrift: ul. Banacha 1a
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911
Postleitzahl: 02-097
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Aleksandra Socik
E-Mail: zp@uckwum.pl
Telefon: +48 22/599-17-05
Fax: +48 22/599-17-14

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://uckwum.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://uckwum.ezamawiajacy.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://uckwum.ezamawiajacy.pl/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług transportu sanitarnego dla Szpitali UCK, DZPUCK.262.038.2020

Referenznummer der Bekanntmachung: DZPUCK.262.038.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
60130000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu sanitarnego dla Szpitali UCK WUM w podziale na 2 części:

— część nr 1 – przewóz pacjentów do badań, międzyszpitalny, pomiędzy klinikami (SK DJ), krwi, badań laboratoryjnych, transport Zespołu Transplatacyjnego i narządów do transplantacji,

— część nr 2 – przewóz pacjentów dializowanych do zabiegów i z powrotem.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przewóz pacjentów do badań, międzyszpitalny, pomiędzy klinikami (SK DJ), krwi, badań laboratoryjnych, transport Zespołu Transplatacyjnego i narządów do transplantacji

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60130000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu sanitarnego dla Szpitali UCK WUM:

— część nr 1 – przewóz pacjentów do badań, międzyszpitalny, pomiędzy klinikami (SK DJ), krwi, badań laboratoryjnych, transport Zespołu Transplatacyjnego i narządów do transplantacji.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Wiek pojazdów przeznaczonych do realizacji usług / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium, w wysokości 80 000,00 PLN. Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ – rozdział XII.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przewóz pacjentów dializowanych do zabiegów i z powrotem

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60130000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu sanitarnego dla Szpitali UCK WUM:

— część nr 2 – przewóz pacjentów dializowanych do zabiegów i z powrotem.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Wiek pojazdów przeznaczonych do realizacji usług / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium, w wysokości 35 000,00 PLN. Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ – rozdział XII.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:

— część nr 1: zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na używanie pojazdów jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym w przypadku używania tych pojazdów w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 12 Ustawy z dnia 20.6.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.).

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:

— część nr 1: min. 20 specjalistycznymi pojazdami sanitarnymi, w tym:

• karetka „przewozowa” działająca w promieniu do 40 km od Szpitala z zespołem w składzie: kierowca + ratownik medyczny pozostająca w dyspozycji 7 dni w tygodniu przez całą dobę – min. 2 pojazdy,

• karetka „przewozowa” działająca w promieniu do 40 km od Szpitala z zespołem w składzie: kierowca + sanitariusz pozostająca w dyspozycji 7 dni w tygodniu przez całą dobę – min. 2 pojazdy,

• karetka „przewozowa” działająca w promieniu do 40 km od Szpitala z zespołem w składzie: kierowca + sanitariusz pozostająca w dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00–22:00 – min. 2 pojazdy,

• karetka „transportowa” przewożąca krew z RCKiK Warszawa do Szpitali, między Szpitalami; materiały do diagnostyki laboratoryjnej i między Szpitalami w promieniu do 30 km pozostająca w dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00–22:00 – min. 3 pojazdy,

• karetka „transportowa” przewożąca krew z RCKiK Warszawa do Szpitali, między Szpitalami; materiały do diagnostyki laboratoryjnej i między Szpitalami w promieniu do 30 km pozostająca w dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 22:00–7:00 oraz w dni wolne i święta – min. 3 pojazdy,

• karetka „przewozowa” i „transportowa” w promieniu powyżej 40 km od Szpitala; dla poz. 1–5 Załącznika nr 9 do SIWZ, pozostająca w dyspozycji 7 dni w tygodniu przez całą dobę – min. 3 pojazdy,

• karetka „przewozowa” z zespołem w składzie: kierowca + sanitariusz lub kierowca + ratownik medyczny (wg odrębnego zlecenia na wezwanie) pozostająca w dyspozycji 7 dni w tygodniu przez całą dobę – min. 2 pojazdy,

• karetka „transportowa” do przewozu zespołu transplantacyjnego pozostająca w dyspozycji 7 dni w tygodniu przez całą dobę – min. 3 pojazdy,

— część nr 2: min. 10 specjalistycznymi pojazdami sanitarnymi lub osobowymi dostosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym:

• karetka „transportowa” (pojazd zarejestrowany jako specjalny – sanitarny lub osobowy – przewóz osób niepełnosprawnych) przewożąca pacjentów dializowanych z miejsca zamieszkania do Stacji Dializ i z powrotem przez 6 dni w tygodniu w promieniu do 40 km w składzie kierowca, kierowca + sanitariusz/opiekun w zależności od potrzeb pozostająca w dyspozycji 6 dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty) – min. 8 pojazdów,

• karetka „transportowa” (pojazd zarejestrowany jako specjalny – sanitarny lub osobowy – przewóz osób niepełnosprawnych) przewożąca pacjentów dializowanych z miejsca zamieszkania do Stacji Dializ i z powrotem przez 6 dni w tygodniu w promieniu powyżej 40 km w składzie kierowca, kierowca + sanitariusz/opiekun w zależności od potrzeb pozostająca w dyspozycji 6 dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty) – min. 2 pojazdy.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

5. Zamawiający wymaga zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące wzoru umowy, będą rozpatrywane jak dla całej specyfikacji, zgodnie z art. 38 ustawy.

6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy w zakresie określonym w § 9 ust. 1 wzoru umowy, stanowiącym Załącznik do SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/03/2020
Ortszeit: 10:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/03/2020
Ortszeit: 11:30
Ort:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Dział Zamówień Publicznych, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, blok B, POLSKA.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Przez miesiąc wskazany w sekcji IV.2.6 Zamawiający rozumie 30 dni.

2. W prowadzonym postępowaniu Zamawiający stosuje art. 24aa ust. 1 ustawy.

3. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona:

1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu zobowiązani są złożyć dokumenty i określone w rozdziale VII ust. 3 pkt 1 SIWZ;

2) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zobowiązani są złożyć dokumenty i określone w rozdziale VII ust. 3 pkt 2 SIWZ.

4. Dokumenty w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.

5. Informacja skierowana do osób fizycznych, ujawnionych w sposób bezpośredni w związku prowadzonym postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, POLSKA.

1) (dane kontaktowe zawarte zostały w rozdziale I);

2) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@uckwum.pl lub listownie na adres Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego z dopiskiem „inspektor ochrony danych”;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat, liczonych od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e – RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 22/458-78-00
Fax: +48 22/458-78-01
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 22/458-78-00
Fax: +48 22/458-78-01
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/02/2020