Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Dienstleistungen - 77912-2020

17/02/2020    S33    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Verhandlungsverfahren ohne Aufruf zum Wettbewerb 

Polen-Warschau: Datenbereitstellung

2020/S 033-077912

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy
Postanschrift: Podleśna 61
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL
Postleitzahl: 01-673
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Małgorzata Kajak
E-Mail: malgorzata.kajak@imgw.pl

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.imgw.pl/

Adresse des Beschafferprofils: http://www.imgw.pl/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: państwowy instytut badawczy
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: hydrologia, meteorologia

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Dzierżawa w okresie od 1.1.2020 r. do 31.12.2023 r. przez IMGW-PIB od Romny Enterprise Sp. z o.o., ul. Rechniewskiego 9b/32, 03-980 Warszawa, automatycznego systemu pomiarowego ...

Referenznummer der Bekanntmachung: AR-RZ-262-54/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72319000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

„Dzierżawa w okresie od 1.1.2020 r. do 31.12.2023 r. przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy od Romny Enterprise Sp. z o.o., ul. Rechniewskiego 9b/32, 03-980 Warszawa, automatycznego systemu pomiarowego parametrów meteorologicznych, znajdującego się na terenie lotniska Poznań Ławica i lotnisku Zielona Góra-Babimost”.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 14 088 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

Lotnisko Poznań Ławica i lotnisko Zielona Góra-Babimost

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

„Dzierżawa w okresie od 1.1.2020 r. do 31.12.2023 r. przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy od Romny Enterprise Sp. z o.o., ul. Rechniewskiego 9b/32, 03-980 Warszawa, automatycznego systemu pomiarowego parametrów meteorologicznych, znajdującego się na terenie lotniska Poznań Ławica i lotnisku Zielona Góra-Babimost”.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Die Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen können aus folgenden Gründen nur von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt werden:
    • nicht vorhandener Wettbewerb aus technischen Gründen
Erläuterung:

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW – PIB) jest certyfikowaną instytucją zapewniającą służby żeglugi powietrznej, na mocy rozporządzenia (WE) nr 550/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10.3.2004 r. w sprawie zapewniania służb żeglugi powietrznej w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7.7.2017 r. w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym.

Na mocy wyznaczenia Ministra Infrastruktury, przyznanego IMGW – PIB w oparciu o art. 127 ust. 2 Ustawy z dnia 3.7.2002 Prawo lotnicze oraz rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14.5.2013 w sprawie wyznaczania instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej, IMGW – PIB ma obowiązek pełnić osłonę meteorologiczną lotnictwa cywilnego na 12 lotniskach komunikacyjnych w kraju. Osłona meteorologiczna operacji powietrznych polega na dostarczeniu służbom ruchu lotniczego (ATS) i informacji lotniczej (AIS) rzetelnych informacji meteorologicznych, opracowywanych przez informatorów lotniczo-meteorologicznych na 12 lotniskowych stacjach meteorologicznych w Polsce i w biurach prognoz meteorologicznych. IMGW – PIB poprzez Wyznaczenie jest związany stosownymi umowami z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, na mocy których IMGW – PIB dzierżawi dane pomiarowe z systemu AWOS od firmy Romny Enterprise Sp. z o.o. oraz świadczy osłonę meteorologiczną lotnictwa cywilnego i dostarcza PAŻP właściwe produkty i służby, wykorzystywane w zapewnieniu służb żeglugi powietrznej. Opracowanie lotniczych komunikatów meteorologicznych odbywa się w oparciu o dane pochodzące z automatycznych systemów pomiarowych parametrów meteorologicznych (AWOS). Obecnie systemy te zlokalizowane są na każdym lotnisku komunikacyjnym w Polsce, a ich właścicielem jest IMGW – PIB /Szczecin, Gdańsk, Wrocław, Katowice, Kraków, Łódź, Rzeszów/, Zarządzający Portami Lotniczymi /Poznań, Zielona Góra, Modlin, Lublin/ oraz Polska Agencja Żeglugi Powietrznej /Warszawa/. Wobec powyższego IMGW – PIB stoi przed koniecznością dzierżawy niezbędnych danych od firmy Romny Enterprise Sp. z o.o., ul. Rechniewskiego 9b/32, 03-980 Warszawa, który jest ich jedynym dostawcą w zakresie obszaru lotniska Poznań Ławica oraz Zielona Góra – Babimost. Wybór Portu Lotniczego Lublin jest zgodny z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych („dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze”).

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
20/12/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Romny Enterprise Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Rechniewskiego 9b/32
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 14 088 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Całkowita końcowa wartość zamówienia:

Lotnisko Poznań Ławica: 8 688 000,00 PLN netto

Lotnisko Zielona Góra Babimost: 5 400 000,00 PLN netto

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587803

Internet-Adresse: http://https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: IMGW
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 01-673
Land: Polen

Internet-Adresse: http://https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Środki ochrony prawnej zostały uregulowane w ustawie – w dziale VI pt.: „Środki ochrony prawnej” (art. 179–198g ustawy).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587803

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020