Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Dienstleistungen - 77932-2020

17/02/2020    S33    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Złotoryja: Dienstleistungen in der Forstwirtschaft

2020/S 033-077932

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złotoryja
Postanschrift: ul. Staszica 18
Ort: Złotoryja
NUTS-Code: PL51
Postleitzahl: 59-500
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Elżbieta Dudek
E-Mail: zlotoryja@wroclaw.lasy.gov.pl
Telefon: +48 768788307
Fax: +48 768788308

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.zlotoryja.wroclaw.lasy.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej – PGL LP Nadleśnictwo Złotoryja
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: gospodarka leśna

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Złotoryja w roku 2020

Referenznummer der Bekanntmachung: ZB.270.2.8.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77200000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm.) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, gospodarki łąkowo-rolnej, utrzymania obiektów edukacyjnych i wodno-melioracyjnych do wykonania na terenie Nadleśnictwa Złotoryja w roku 2020.

2. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp.

3. Termin związania ofertą wynosi 60 dni liczonym wraz z upływem terminu składania ofert.

4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego w wysokości do 50 % wartości niniejszego zamówienia. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 8 155 174.58 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług leśnych na obrębie Chojnów, obejmującym leśnictwa: Michałów, Rokitki, Modła, Biskupin, Okmiany, Olszanica

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77210000
77211000
77211100
77211200
77211300
77211400
77211500
77211600
77230000
77231000
77231200
77231600
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL51
Hauptort der Ausführung:

Teren Nadleśnictwa Złotoryja, obręb Chojnów

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm.) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, gospodarki łąkowo-rolnej, utrzymania obiektów edukacyjnych i wodno-melioracyjnych, do wykonania na terenie obrębu Chojnów w roku 2020. Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w załączniku nr 3 do SIWZ. Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ. Rozmiar prac i czynności zawiera załącznik 3.1.A do SIWZ.

Strefy trudności i odległości zrywki zawiera załącznik 3.2.A do SIWZ.

Układ sortymentowy pozyskania drewna zawiera załącznik nr 3.3.A do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („opcja”). Przedmiotem opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Uszczegółowienie terminu realizacji zamówienia wskazanego w pkt II.2.7) ogłoszenia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2020 r.

2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30 000 PLN. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Więcej informacji o wadium - w rozdziale 9 SIWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie pozyskania i zrywki na obrębie Świerzawa, obejmującym leśnictwa: Wilków, Jerzmanice, Nowy Kościół, Rzeszówek

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77210000
77211000
77211100
77211200
77211400
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL51
Hauptort der Ausführung:

Teren Nadleśnictwa Złotoryja, obręb Świerzawa, leśnictwa Wilków, Jerzmanice, Nowy Kościół, Rzeszówek

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm.) obejmujące prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie obrębu Świerzawa w roku 2020 w leśnictwach Wilków, Jerzmanice, Nowy Kościół, Rzeszówek. Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w załączniku nr 3 do SIWZ. Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.

Rozmiar prac i czynności zawiera załącznik 3.1.B do SIWZ.

Strefy trudności i odległości zrywki zawiera załącznik 3.2.B do SIWZ.

Układ sortymentowy pozyskania drewna zawiera załącznik nr 3.3.B do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („opcja”). Przedmiotem opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Uszczegółowienie terminu realizacji zamówienia wskazanego w pkt II.2.7) ogłoszenia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2020 r.

2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 000 PLN. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Więcej informacji o wadium - w rozdziale 9 SIWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług leśnych na obrębie Świerzawa, obejmującym leśnictwa: Wilków, Jerzmanice, Proboszczów, Nowy Kościół, Rzeszówek

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77210000
77211000
77211100
77211200
77211400
77211300
77211600
77230000
77231000
77231200
77231600
77211500
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL51
Hauptort der Ausführung:

Teren Nadleśnictwa Złotoryja, obręb Świerzawa, leśnictwa Wilków, Jerzmanice, Proboszczów, Nowy Kościół, Rzeszówek

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (Dz.U. z 2018 r., poz.2129 z późn. zm.) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, gospodarki łąkowo-rolnej, utrzymania obiektów edukacyjnych i wodno-melioracyjnych do wykonania na terenie obrębu Świerzawa w roku 2020 w leśnictwach Wilków, Jerzmanice, Proboszczów, Nowy Kościół, Rzeszówek. Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w załączniku nr 3 do SIWZ. Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.

Rozmiar prac i czynności zawiera załącznik 3.1.C do SIWZ.

Strefy trudności i odległości zrywki zawiera załącznik 3.2.C do SIWZ.

Układ sortymentowy pozyskania drewna zawiera załącznik nr 3.3.C do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („opcja”). Przedmiotem opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Uszczegółowienie terminu realizacji zamówienia wskazanego w pkt II.2.7) ogłoszenia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2020 r.

2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 22 000 PLN. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Więcej informacji o wadium - w rozdziale 9 SIWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług leśnych na obrębie Świerzawa, obejmującym leśnictwa: Wojcieszów Dolny, Lubiechowa, Wojcieszów Górny, Podgórki

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77210000
77211000
77211100
77211200
77211400
77211300
77211600
77230000
77231000
77231200
77231600
77211500
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL51
Hauptort der Ausführung:

Teren Nadleśnictwa Złotoryja, obręb Świerzawa, leśnictwa Wojcieszów Dolny, Lubiechowa, Wojcieszów Górny, Podgórki

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (Dz.U. z 2018 r., poz.2129 z późn. zm.) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, gospodarki łąkowo-rolnej, utrzymania obiektów edukacyjnych i wodno-melioracyjnych do wykonania na terenie obrębu Świerzawa w roku 2020 w leśnictwach Wojcieszów Dolny, Lubiechowa, Wojcieszów Górny, Podgórki. Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w załączniku nr 3 do SIWZ. Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.

Rozmiar prac i czynności zawiera załącznik 3.1.D do SIWZ.

Strefy trudności i odległości zrywki zawiera załącznik 3.2.D do SIWZ.

Układ sortymentowy pozyskania drewna zawiera załącznik nr 3.3.D do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („opcja”). Przedmiotem opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Uszczegółowienie terminu realizacji zamówienia wskazanego w pkt II.2.7) ogłoszenia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2020 r.

2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 27 000 PLN. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Więcej informacji o wadium - w rozdziale 9 SIWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 224-549781
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług leśnych na obrębie Chojnów, obejmującym leśnictwa: Michałów, Rokitki, Modła, Biskupin, Okmiany, Olszanica

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
21/01/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Leśnych Zbigniew Tupaj
Nationale Identifikationsnummer: NIP 6941169444
Postanschrift: Nowa Wieś Grodziska 2c
Ort: Pielgrzymka
NUTS-Code: PL51
Postleitzahl: 59-524
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: AKOR Usługi Lesne Lucyna Wilas
Nationale Identifikationsnummer: NIP 6941278127
Postanschrift: Osła 101
Ort: Gromadka
NUTS-Code: PL51
Postleitzahl: 59-706
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Traper Usługi Leśne Artur Wilas
Nationale Identifikationsnummer: NIP 6941272515
Postanschrift: Krzywa 10
Ort: Chojnów
NUTS-Code: PL51
Postleitzahl: 59-225
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Leśnych ,,Jaśmin" Jan Wiśniewski
Nationale Identifikationsnummer: NIP 6941012903
Postanschrift: Stary Łom 39
Ort: Chojnów
NUTS-Code: PL51
Postleitzahl: 59-225
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 5 125 498.52 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 013 768.58 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie pozyskania i zrywki na obrębie Świerzawa, obejmującym leśnictwa: Wilków, Jerzmanice, Nowy Kościół, Rzeszówek

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
11/02/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Leśnych Zbigniew Półgrabia
Nationale Identifikationsnummer: NIP: 9291359620
Postanschrift: ul. Akacjowa 8, Droszków
Ort: Zabór
NUTS-Code: PL43
Postleitzahl: 66-003
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 347 807.23 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 181 662.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług leśnych na obrębie Świerzawa, obejmującym leśnictwa: Wilków, Jerzmanice, Proboszczów, Nowy Kościół, Rzeszówek

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
17/01/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Leśnych ,,Drewmax" Rafał Dymański
Nationale Identifikationsnummer: NIP: 6941574825
Postanschrift: Rzeszówek 43A
Ort: Świerzawa
NUTS-Code: PL51
Postleitzahl: 59-540
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Leśnych i Transportowych Tomasz Słoński
Nationale Identifikationsnummer: NIP: 6941128014
Postanschrift: Rokitnica 2
Ort: Złotoryja
NUTS-Code: PL51
Postleitzahl: 59-500
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Kornik Adam Szymczyk
Nationale Identifikationsnummer: NIP: 6941049214
Postanschrift: Proboszczów 126
Ort: Pielgrzymka
NUTS-Code: PL51
Postleitzahl: 59-524
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: PPHU ,,Grab" Jolanta Gancarz
Nationale Identifikationsnummer: NIP: 6950007451
Postanschrift: Gozdno 17
Ort: Świerzawa
NUTS-Code: PL51
Postleitzahl: 59-540
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Leśnych Zbigniew Tupaj
Nationale Identifikationsnummer: NIP: 6941169444
Postanschrift: Nowa Wieś Grodziska 2c
Ort: Pielgrzymka
NUTS-Code: PL51
Postleitzahl: 59-524
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 3 726 811.76 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 214 748.76 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Zrywka drewna w l-ctwie Nowy Kościół - 100 %, pozyskanie drewna w l-ctwie Wilków - 30 %

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 4
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług leśnych na obrębie Świerzawa, obejmującym leśnictwa: Wojcieszów Dolny, Lubiechowa, Wojcieszów Górny, Podgórki

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
17/01/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Leśnych i Tartacznych ,,Sikorski-Drew" Tomasz Sikorski
Nationale Identifikationsnummer: NIP: 6112206342
Postanschrift: ul. Bolesława Chrobrego 255
Ort: Wojcieszów
NUTS-Code: PL51
Postleitzahl: 59-550
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Leśnych Krystyna Zembol
Nationale Identifikationsnummer: NIP: 6112152698
Postanschrift: Podgórki 108
Ort: Wojcieszów
NUTS-Code: PL51
Postleitzahl: 59-550
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usługowy Roman Domański
Nationale Identifikationsnummer: NIP: 6111111728
Postanschrift: Janochów 12B
Ort: Świerzawa
NUTS-Code: PL51
Postleitzahl: 59-540
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Leśnych Marek Szlęzak
Nationale Identifikationsnummer: NIP: 6112206098
Postanschrift: Dobków 99
Ort: Świerzawa
NUTS-Code: PL51
Postleitzahl: 59-540
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 4 663 679.28 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 853 415.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Zrywka drewna - 25 %

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w SIWZ) – ciąg dalszy sekcji III 1.1 ogłoszenia:

f) oświadczenia Wykonawcy w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15, 22 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp, oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych(tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.) (opisane w pkt 7.1 lit. j – m SIWZ) – zał. nr 9 do SIWZ.

g) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

1) dokumenty, o których mowa w sekcji III.1.1) ogłoszenia lit. b) – e) i w sekcji VI.3 pkt 1 lit. f) i g) obowiązany będzie złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

2) Wykonawca, który wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp zobowiązany będzie do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w sekcji III.1.1) ogłoszenia lit. b) –e), i w sekcji VI.3 pkt 1 lit. f)

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów:

1) o których mowa w sekcji III.1.1) lit. b, c, d ogłoszenia, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

(a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

(b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2) o których mowa w sekcji III.1.1) lit.e ogłoszenia, składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp.

3. Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 2 ppkt 1) lit. (a) oraz w pkt 2 ppkt 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 2 ppkt 1) lit. (b) powinny być wystawiane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 3 stosuje się odpowiednio.

5. Wszystkie pozostałe informacje dot. oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia – szczegółowo opisano w rozdziale 7 SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +22 4587801
Fax: +22 4587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Ort: Warszawa
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +22 4587801
Fax: +22 4587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020