Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Dienstleistungen - 77949-2020

17/02/2020    S33    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Breslau: Fahrzeugabschleppdienste

2020/S 033-077949

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Postanschrift: ul. Podwale 31–33
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514
Postleitzahl: 50-040
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Adam Balicki
E-Mail: adam.balicki@wr.policja.gov.pl
Telefon: +48 713403973
Fax: +48 717824171

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.dolnoslaska.policja.gov.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.dolnoslaska.policja.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf zentral- oder bundesstaatlicher Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa przewozu i holowania pojazdów oraz części pojazdów o ciężarze powyżej 3,5 t DMC, zabezpieczonych przez policję do celów procesowych na terenie podległym: KMP w Wałbrzychu ...

Referenznummer der Bekanntmachung: Pu-2380-166-030-126/2019/AB
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50118110
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przewozu i holowania pojazdów oraz części pojazdów o ciężarze powyżej 3,5 tony DMC zabezpieczonych przez policję do celów procesowych na terenie podległym: Komendzie Miejskiej Policji w Wałbrzychu, Komendzie Powiatowej Policji w Dzierżoniowie, Komendzie Powiatowej Policji w Kłodzku, Komendzie Powiatowej Policji w Strzelinie, Komendzie Powiatowej Policji w Świdnicy, Komendzie Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich; oznaczenie sprawy Pu-2380-093-030-067/2019/AB:

1.1. orientacyjna ilość przewozów w granicach obszaru: 60;

1.2. orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami obszaru: 800 km.

2. Przewidywane ilości przewozów oraz ilości kilometrów zamówienia są ilościami orientacyjnymi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian orientacyjnej ilości przewozów w granicach obszaru i orientacyjnej ilości przejechanych kilometrów poza granicami obszaru w ramach zawartej umowy.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 127 154.47 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL517
Hauptort der Ausführung:

Na terenie podległym: KMP w Wałbrzychu, KPP w Dzierżoniowie, KPP w Kłodzku, KPP w Strzelinie, KPP w Świdnicy, KPP w Ząbkowicach Śląskich

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przewozu i holowania pojazdów oraz części pojazdów o ciężarze powyżej 3,5 tony DMC zabezpieczonych przez policję do celów procesowych na terenie podległym: Komendzie Miejskiej Policji w Wałbrzychu, Komendzie Powiatowej Policji w Dzierżoniowie, Komendzie Powiatowej Policji w Kłodzku, Komendzie Powiatowej Policji w Strzelinie, Komendzie Powiatowej Policji w Świdnicy, Komendzie Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich; oznaczenie sprawy Pu-2380-093-030-067/2019/AB:

1.1. orientacyjna ilość przewozów w granicach obszaru: 60;

1.2. orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami obszaru: 800 km.

2. Przewidywane ilości przewozów oraz ilości kilometrów zamówienia są ilościami orientacyjnymi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian orientacyjnej ilości przewozów w granicach obszaru i orientacyjnej ilości przejechanych kilometrów poza granicami obszaru w ramach zawartej umowy.

3. Szczegółowe warunki i terminy realizacji przedmiotu zamówienia zawarte zostały w istotnych postanowieniach umowy – załączniku nr 2 do SIWZ. Usługa holowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony DMC obejmuje w szczególności:

3.1. załadunek, transport oraz wyładunek pojazdów lub części pojazdów, wraz ze wszelkimi pracami towarzyszącymi tym czynnościom, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę;

3.2. usunięcie lub przemieszczenie pojazdu lub części pojazdu na miejsce wskazane w dyspozycji usunięcia pojazdu, na parkingu strzeżonym;

3.3. zabranie z miejsca zdarzenia wszystkich przedmiotów wskazanych przez policjantów przekazujących pojazd lub części pojazdu i opisanych w dyspozycji usunięcia pojazdu;

3.4. zabezpieczenie pojazdu lub części pojazdu przed ich uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą w czasie transportu na wskazany parking strzeżony;

3.5. czas dojazdu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz podjęcie czynności związanych z załadunkiem pojazdu nie dłuższy niż:

3.5.1. 90 minut od momentu przyjęcia zgłoszenia w okresie od 1 maja do 31 października;

3.5.2. 120 minut od momentu przyjęcia zgłoszenia w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia;

3.6. utworzenie stanowiska dyspozytorskiego (przyjmującego zlecenia od Zamawiającego i wydającego polecenia holownikom) wyposażonego w urządzenia łączności (w postaci aktywnych telefonów stacjonarnych lub telefonów komórkowych), zapewniającego możliwość przekazania dyspozycji i komunikację z holującym w trakcie holowania w każdym momencie;

3.7. przedstawienie wykazu osób przewidzianych do realizacji umowy z podaniem ich roli (kierowca, dyspozytor) oraz określenie sposobu łączności z tymi osobami (numer telefonu); wykaz osób stanowi załącznik nr 2 do umowy. W przypadku zmian w załączniku nr 2 Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o tym w terminie 7 dni przed zmianami. Zmiana wymaga formy pisemnej;

3.8. przekazanie zabezpieczonego pojazdu lub części pojazdu na wskazany parking strzeżony, po otrzymaniu protokołu przyjęcia pojazdu lub części pojazdu, sporządzonego przez przyjmującego pojazd lub części pojazdu na parking, w obecności policjanta odpowiedzialnego za zabezpieczenie pojazdu.

4. Wymagania dotyczące sprzętu używanego przy realizacji usługi. Pojazd przeznaczony do holowania i przewozu pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony odpowiada następującym minimalnym wymaganiom:

4.1. pojazd przewidziany do wykonywania przedmiotowych usług musi być technicznie przystosowany do przewożenia lub holowania uszkodzonych lub niesprawnych pojazdów oraz części pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony;

4.2. pomocy drogowej, tj. pojazd posiadający wpis w dowodzie rejestracyjnym, z którego wynika, że jest to pojazd specjalny o przeznaczeniu – pomoc drogowa;

4.3. dopuszczalnej ładowności powyżej 3,5 tony. W przypadku gdy w dowodzie rejestracyjnym przedstawionym przez Wykonawcę nie będzie określona dopuszczalna ładowność, Zamawiający obliczy ww. wartość w sposób określony w art. 2 pkt 56 ustawy z d...

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Wysokość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia nie mniej niż 300 000,00 PLN / Gewichtung: 20,00
Qualitätskriterium - Name: Umowa o pracę jednej osoby skierowanej do realizacji zamówienia / Gewichtung: 20,00
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 205-499942
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Usługa przewozu i holowania pojazdów oraz części pojazdów o ciężarze powyżej 3,5 t. DMC, zabezpieczonych przez policję do celów procesowych na terenie podległym: KMP w Wałbrzychu, KPP w Dzierżoniowie ...

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
06/02/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: PUH Jarex Jarosław Frąckowiak
Nationale Identifikationsnummer: PL 9151003389
Postanschrift: ul. Trzebnicka 13, 15
Ort: Cerekwica
NUTS-Code: PL517
Postleitzahl: 55-100
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 186 400.00 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej (art. 182 ust. 2 pkt 1 ustawy).

8. Odwołanie wobec czynności innych wnosi się w terminie 10 dnia od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

10. Ponadto odwołanie przysługuje od okoliczności wskazanych w art. 182 ust. 4 ustawy.

11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.

13. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, POLSKA. E-mail: odwolania@uzp.gov.pl. Tel. +48 224587801. URL: http://www.uzp.gov.pl. Faks +48 224587800.

14. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, POLSKA. E-mail odwolania@uzp.gov.pl. Tel. +48 224587801. Faks +48 224587800. URL: http://www.uzp.gov.pl.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020