Dienstleistungen - 78070-2020

17/02/2020    S33    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Verhandlungsverfahren ohne Aufruf zum Wettbewerb 

Polen-Warschau: Stromversorgung

2020/S 033-078070

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nationale Identifikationsnummer: 368302575
Postanschrift: ul. Grzybowska 80/82
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911
Postleitzahl: 00-844
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Izabela Miczyńska
E-Mail: zamowienia.wroclaw@wody.gov.pl
Telefon: +48 713378842
Fax: +48 713285048

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://wodypolskie.bip.gov.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://wroclaw.rzgw.gov.pl/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: państwowa osoba prawna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Usługi dystrybucji energii elektrycznej dla 2 punktów poboru energii elektrycznej w obiektach PGW WP RZGW we Wrocławiu na terenie działania operatora systemu dystrybucyjnego Tauron Dystrybucja S.A.”

Referenznummer der Bekanntmachung: WR.ROZ.281.622.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
65310000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

„Usługi dystrybucji energii elektrycznej dla 2 punktów poboru energii elektrycznej w obiektach PGW WP RZGW we Wrocławiu na terenie działania operatora systemu dystrybucyjnego Tauron Dystrybucja S.A.”

Zakres usługi obejmuje: świadczenie usług dystrybucji do punktów odbioru:

1. budowla zrzutowa zapory w Nysie / bariery elektryczne – PROD_ 375002918897;

2. Elektrownia Wodna Mietków, ul. Słoneczna 1 – PROD_554300763181.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 54 400.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL523
NUTS-Code: PL518
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres usługi obejmuje: świadczenie usług dystrybucji do punktów odbioru:

1. budowla zrzutowa zapory w Nysie / bariery elektryczne – PROD_ 375002918897;

2. Elektrownia Wodna Mietków, ul. Słoneczna 1 – PROD_554300763181.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Die Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen können aus folgenden Gründen nur von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt werden:
    • nicht vorhandener Wettbewerb aus technischen Gründen
Erläuterung:

Na podstawie pisma otrzymanego z Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej nr KUE/055/47/2019-SK z dnia 23.10.2019 r., w celu zabezpieczenia potrzeb dostaw energii elektrycznej w 2020 r., RZGW we Wrocławiu zostało zobowiązane do zapewnienia ciągłości obowiązywania umów na usługi dystrybucji energii elektrycznej do poszczególnych punktów poboru energii.

W związku z powyższym zachodzi konieczność zawarcia 2 nowych umów na usługi dystrybucji energii elektrycznej, ponieważ dotychczasowe umowy kompleksowe zostaną rozdzielone na umowy sprzedaży energii elektrycznej i umowy na usługi dystrybucji energii elektrycznej.

Obiekty do zawarcia umów na usługi dystrybucji:

1. budowla zrzutowa zapory w Nysie / bariery elektryczne;

2. Elektrownia Wodna Mietków, ul. Słoneczna.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 litera „a” ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku gdy usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.

W przedmiotowym postępowaniu jedynym na terenie województwa dolnośląskiego i opolskiego operatorem systemu dystrybucji energii elektrycznej jest Tauron Dystrybucja S.A., z siedzibą w Krakowie. Przedsiębiorca jest właścicielem sieci dystrybucyjnych i działa na zasadach monopolu naturalnego. Wobec powyższego brak jest możliwości wyboru innego przedsiębiorstwa energetycznego świadczącego usługi dystrybucji energii elektrycznej.

Ponadto zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DRE.WOSE.4111.2.2.15.2018.DSł z dnia 23.7.2018 r. rozszerzono koncesję z dnia 16.11.1998 r. nr PEE/2698/U1/98/JK dla Tauron Dystrybucja S.A., na okres od 16.11.1998 r. do 31.12.2025 r., w związku z powyższym zasadne jest zawarcie ww. umów na czas nieokreślony. Dodatkowo, wysokość stawek za przesył energii jest regulowana przez Urząd Regulacji Energetyki i nie podlega negocjacjom.

Na podstawie art. 143 ust. 1a Pzp dopuszczalne jest zawarcie umowy na czas nieoznaczony, której przedmiotem są usługi przesyłowe i dystrybucyjne energii elektrycznej.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 229-562978
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

„Usługi dystrybucji energii elektrycznej dla 2 punktów poboru energii elektrycznej w obiektach PGW WP RZGW we Wrocławiu na terenie działania operatora systemu dystrybucyjnego Tauron Dystrybucja S.A.”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
02/01/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Tauron Dystrybucja S.A.
Nationale Identifikationsnummer: 5272825616
Postanschrift: ul. Podgórska 25 A
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213
Postleitzahl: 31-035
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 54 400.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 54 400.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/02/2020