Dienstleistungen - 78086-2020

17/02/2020    S33    Tjänster - Meddelande om tilldelning - Öppet förfarande 

Sverige-Ludvika: Centralvärmeutrustning

2020/S 033-078086

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Ludvika kommun, Upphandlingscenter
Nationellt registreringsnummer: 212000-2270
Postadress: Upphandlingscenter
Ort: Ludvika
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 771 82
Land: Sverige
E-post: camilla.englund@ludvika.se
Telefon: +46 240-86608

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.upphandlingscenterfbr.se

Upphandlarprofil: http://www.upphandlingscenterfbr.se/

I.2)Information om gemensam upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Styr- och övervakningsarbeten för fastighetsdrift - Falun

Referensnummer: GNU 2019/150
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
39715210 Centralvärmeutrustning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Styr- och övervakningsarbeten för fastighetsdrift för Falu kommun.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 3 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
39715210 Centralvärmeutrustning
39563530 Ventilationskanaler
71315410 Inspektion av ventilationssystem
79714000 Övervakningstjänster
71700000 Övervakning och kontroll
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE SVERIGE
Nuts-kod: SE3 NORRA SVERIGE
Nuts-kod: SE312 Dalarnas län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Styr- och övervakningsarbeten för fastighetsdrift för Falu kommun.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 239-586852
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Styr- och övervakningsarbeten för fastighetsdrift - Falun

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14/02/2020
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Schneider Electric Sverige AB
Nationellt registreringsnummer: 556259-3532
Postadress: Ingarv.1
Ort: Falun
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 791 77
Land: Sverige
E-post: emil.gronoset@se.com
Telefon: +46 730647315
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 587 400.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Falun
Postadress: Box 45
Ort: Falun
Postnummer: 791 21
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenifalun@dom.se
Telefon: +46 23-3830000
Fax: +46 23-3830080

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenifalun.domstol.se

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
14/02/2020