Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Dienstleistungen - 78086-2020

17/02/2020    S33

Sverige-Ludvika: Centralvärmeutrustning

2020/S 033-078086

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Ludvika kommun, Upphandlingscenter
Nationellt registreringsnummer: 212000-2270
Postadress: Upphandlingscenter
Ort: Ludvika
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 771 82
Land: Sverige
E-post: camilla.englund@ludvika.se
Telefon: +46 240-86608
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.upphandlingscenterfbr.se
Upphandlarprofil: http://www.upphandlingscenterfbr.se/
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Styr- och övervakningsarbeten för fastighetsdrift - Falun

Referensnummer: GNU 2019/150
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
39715210 Centralvärmeutrustning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Styr- och övervakningsarbeten för fastighetsdrift för Falu kommun.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 3 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
39715210 Centralvärmeutrustning
39563530 Ventilationskanaler
71315410 Inspektion av ventilationssystem
79714000 Övervakningstjänster
71700000 Övervakning och kontroll
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE SVERIGE
Nuts-kod: SE3 NORRA SVERIGE
Nuts-kod: SE312 Dalarnas län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Styr- och övervakningsarbeten för fastighetsdrift för Falu kommun.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 239-586852
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Styr- och övervakningsarbeten för fastighetsdrift - Falun

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14/02/2020
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Schneider Electric Sverige AB
Nationellt registreringsnummer: 556259-3532
Postadress: Ingarv.1
Ort: Falun
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 791 77
Land: Sverige
E-post: emil.gronoset@se.com
Telefon: +46 730647315
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 587 400.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Falun
Postadress: Box 45
Ort: Falun
Postnummer: 791 21
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenifalun@dom.se
Telefon: +46 23-3830000
Fax: +46 23-3830080
Internetadress: http://www.forvaltningsrattenifalun.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
14/02/2020