Dienstleistungen - 78197-2020

17/02/2020    S33    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Zielona Góra: Dienstleistungen in der Forstwirtschaft

2020/S 033-078197

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Przytok z siedzibą w Zielonej Górze
Nationale Identifikationsnummer: 9290117814
Postanschrift: ul. Kazimierza Wielkiego 24A
Ort: Zielona Góra
NUTS-Code: PL432 Zielonogórski
Postleitzahl: 65-950
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Przemysław Kozłowski
E-Mail: przytok@zielonagora.lasy.gov.pl
Telefon: +48 684558589
Fax: +48 684558599

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/nadl_przytok/zamowienia_publiczne

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: gospodarka leśna (leśnictwo)

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Przytok w roku 2020

Referenznummer der Bekanntmachung: S.270.4.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej, zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z 28.9.1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 6, ze zm.), obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony p.poż., pozyskania i zrywki drewna oraz gospodarki rolnej, przewidziane do wykonania w 2020 r. na terenie Nadleśnictwa Przytok.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 3 035 630.04 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu zagospodarowania lasu na terenie leśnictwa Dąbrowa

Los-Nr.: Pakiet nr 3.
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211300 Rodung
77211400 Fällen von Bäumen
77211500 Baumpflege
77211600 Aussaat von Baumsamen
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
77231600 Aufforstung
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
75251120 Waldbrandbekämpfung
45000000 Bauarbeiten
45340000 Installation von Zäunen, Geländern und Sicherheitseinrichtungen
45342000 Errichtung von Zäunen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL432 Zielonogórski
Hauptort der Ausführung:

Teren Nadleśnictwa Przytok, obr. leśny Przytok, leśnictwo Dąbrowa

Woj. lubuskie, gm. M. Zielona Góra

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, przewidziane do wykonania w 2020 r. na terenie Nadleśnictwa Przytok – leśnictwa Dąbrowa. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia został określony w zał. nr 3 do SIWZ, na który składa się zał. nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności, zał. nr 3.2. – strefy trudności i odległości zrywki oraz zał. nr 3.3 – układ sortymentowy pozyskania drewna. Opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) stanowi zał. nr 4 do SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został określony w zał. nr 5 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do każdego pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy (zał. nr 13 do SIWZ). Zlecanie prac będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych prac, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku prac będących przedmiotem umowy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu pozyskania drewna na terene leśnictw Kiełpin, Przytok, Bobrowniki i Zatonie

Los-Nr.: Pakiet nr 6.
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211400 Fällen von Bäumen
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL432 Zielonogórski
Hauptort der Ausführung:

Teren Nadleśnictwa Przytok, leśnictwa: Kiełpin, Przytok, Bobrowniki i Zatonie

Woj. lubuskie, gm. M. Zielona Góra, Otyń, Zabór

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej obejmujące prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna, przewidziane do wykonania w 2020 r. na terenie Nadleśnictwa Przytok – leśnictw: Kiełpin, Przytok, Bobrowniki i Zatonie. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia został określony w zał. nr 3 do SIWZ, na który składa się zał. nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności, zał. nr 3.2. – strefy trudności i odległości zrywki oraz zał. nr 3.3 – układ sortymentowy pozyskania drewna. Opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) stanowi zał. nr 4 do SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został określony w zał. nr 5 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do każdego pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy (zał. nr 13 do SIWZ). Zlecanie prac będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych prac, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku prac będących przedmiotem umowy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi na terenie leśnictw Dąbrowa, Kisielin i Wielobłota

Los-Nr.: Pakiet nr 1. (specjalistyczny)
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211400 Fällen von Bäumen
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL432 Zielonogórski
Hauptort der Ausführung:

Teren Nadleśnictwa Przytok, leśnictwa: Dąbrowa, Kisielin, Wielobłota

Woj. lubuskie, gm. M. Zielona Góra i gm. Zabór

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej obejmujące prace z zakresu zrywki i pozyskania drewna przy użyciu specjalistycznych maszyn wielooperacyjnych, przewidziane do wykonania w 2020 r. na terenie Nadleśnictwa Przytok – leśnictw: Dąbrowa, Kisielin i Wielobłota. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia został określony w zał. nr 3 do SIWZ, na który składa się zał. nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności, zał. nr 3.2. – strefy trudności i odległości zrywki oraz zał. nr 3.3 – układ sortymentowy pozyskania drewna. Opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) stanowi zał. nr 4 do SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został określony w zał. nr 5 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do każdego pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy (zał. nr 13 do SIWZ). Zlecanie prac będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych prac, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku prac będących przedmiotem umowy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi na terenie leśnictw Bobrowniki, Czarna, Racula i Zabór

Los-Nr.: Pakiet nr 2 (specjalistyczny)
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211400 Fällen von Bäumen
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL432 Zielonogórski
Hauptort der Ausführung:

Teren Nadleśnictwa Przytok, leśnictwa: Bobrowniki, Czarna, Racula i Zabór

Woj. lubuskie, gm. M. Otyń, M. Zielona Góra i gm. Zabór

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej obejmujące prace z zakresu zrywki i pozyskania drewna przy użyciu specjalistycznych maszyn wielooperacyjnych, przewidziane do wykonania w 2020 r. na terenie Nadleśnictwa Przytok – leśnictw: Bobrowniki, Czarna, Racula i Zabór. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia został określony w zał. nr 3 do SIWZ, na który składa się zał. nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności, zał. nr 3.2. – strefy trudności i odległości zrywki oraz zał. nr 3.3 – układ sortymentowy pozyskania drewna. Opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) stanowi zał. nr 4 do SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został określony w zał. nr 5 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do każdego pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy (zał. nr 13 do SIWZ). Zlecanie prac będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych prac, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku prac będących przedmiotem umowy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

W stosunku do tej części zamówienia (pakietu) postępowanie zostało unieważnione.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie leśnictw Bobrowniki, Czarna, Racula, Zabór i Zatonie

Los-Nr.: Pakiet nr 4.
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211300 Rodung
77211400 Fällen von Bäumen
77211500 Baumpflege
77211600 Aussaat von Baumsamen
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
77231600 Aufforstung
75251120 Waldbrandbekämpfung
45000000 Bauarbeiten
45340000 Installation von Zäunen, Geländern und Sicherheitseinrichtungen
45342000 Errichtung von Zäunen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL432 Zielonogórski
Hauptort der Ausführung:

Teren Nadleśnictwa Przytok, leśnictwa: Bobrowniki, Czarna, Racula, Zabór i Zatonie

Woj. lubuskie, gm. M. Otyń, M. Zielona Góra i gm. Zabór

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, przewidziane do wykonania w 2020 r. na terenie Nadleśnictwa Przytok – leśnictw Bobrowniki, Czarna, Racula, Zabór i Zatonie (obr. leśny Otyń). Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia został określony w zał. nr 3 do SIWZ, na który składa się zał. nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności, zał. nr 3.2. – strefy trudności i odległości zrywki oraz zał. nr 3.3 – układ sortymentowy pozyskania drewna. Opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) stanowi zał. nr 4 do SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został określony w zał. nr 5 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do każdego pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy (zał. nr 13 do SIWZ). Zlecanie prac będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych prac, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku prac będących przedmiotem umowy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

W stosunku do tej części zamówienia (pakietu) postępowanie zostało unieważnione.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu zagospodarowania lasu – teren leśnictw Kiełpin, Kisielin, Przytok i Wielobłota oraz usług z zakresu gospodarki rolno-łąkowej, ochrony ppoż. i in. – teren całego nadleśnictwa

Los-Nr.: Pakiet nr 5.
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211300 Rodung
77211400 Fällen von Bäumen
77211500 Baumpflege
77211600 Aussaat von Baumsamen
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
77231600 Aufforstung
75251120 Waldbrandbekämpfung
45000000 Bauarbeiten
45340000 Installation von Zäunen, Geländern und Sicherheitseinrichtungen
45342000 Errichtung von Zäunen
77100000 Dienstleistungen im Bereich Landwirtschaft
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL432 Zielonogórski
Hauptort der Ausführung:

Teren Nadleśnictwa Przytok

Woj. lubuskie, gm. M. Otyń, M. Zielona Góra i gm. Zabór

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej, obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, przewidziane do wykonania w 2020 r. na terenie leśnictw Kiełpin, Kisielin, Przytok i Wielobłota oraz wykonywanie usług z zakresu gospodarki rolno-łąkowej, ochrony ppoż., orek i rozdrabniania pozostałości pozrębowych na terenie całego Nadleśnictwa Przytok. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia został określony w zał. nr 3 do SIWZ, na który składa się zał. nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności, zał. nr 3.2. – strefy trudności i odległości zrywki oraz zał. nr 3.3 – układ sortymentowy pozyskania drewna. Opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) stanowi zał. nr 4 do SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został określony w zał. nr 5 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do każdego pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy (zał. nr 13 do SIWZ). Zlecanie prac będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych prac, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku prac będących przedmiotem umowy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

W stosunku do tej części zamówienia (pakietu), postępowanie zostało unieważnione.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

(1) I. postępowanie było prowadzone w trybie przetargu nieogr. (procedura otwarta), z zachowaniem terminu określonego w art. 43 ust. 2 Pzp; upubliczniono również informację o unieważnieniu postępowania; a zatem potencjalni Wykonawcy mieli wiedzę, iż zostanie przeprowadzone przez Zamawiającego kolejne postępowania o udzielenie tego zamówienia;

(2) nie uległ zmianie ogólny zakres przedmiotu zamówienia; zmieniono podział na pakiety;

(3) istnieje pilna potrzeba udzielenia zamówienia, tj. rozpoczęcia realizacji planowanych umów w możliwie krótkim terminie (od 1.2020 r.), co było uzasadnione m.in. koniecznością wykonania bieżących zadań gospodarczych wynikających z PUL, potrzebą likwidacji skutków pogarszającego się stanu sanitarnego lasu (gradacja kornika) oraz przesłankami gospodarczymi i ekonomicznymi (zbiór nasion z GDN na potrzeby innych jedn.org. LP, wykonanie cięć na obszarach Natura 2000 przed okresem lęgowym ptaków, realizacja zawartych umów handlowych i in.).

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 234-573902
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 271.PN.2020.01
Los-Nr.: Pakiet nr 3.
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu zagospodarowania lasu na terenie leśnictwa Dąbrowa

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
15/01/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Leśnych Zbigniew Półgrabia (lider konsorcjum Las)
Postanschrift: Droszków, ul. Akacjowa 8
Ort: Zabór
NUTS-Code: PL432 Zielonogórski
Postleitzahl: 66-003
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Leśnych i Melioracyjnych Edward Błocki
Postanschrift: ul. Łężycka 5a
Ort: Zielona Góra
NUTS-Code: PL432 Zielonogórski
Postleitzahl: 65-126
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 948 196.25 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 669 224.04 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 271.PN.2020.02
Los-Nr.: Pakiet nr 6.
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu pozyskania drewna na terenie leśnictw Kiełpin, Przytok, Bobrowniki i Zatonie

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
16/01/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Redwood Przemysław Kuligowski (lider konsorcjum Jawor)
Postanschrift: ul. Ochla-Franciszka Gaudy'ego 3
Ort: Zielona Góra
NUTS-Code: PL432 Zielonogórski
Postleitzahl: 66-006
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Leśnych Zbigniew Półgrabia
Postanschrift: Droszków, ul. Akacjowa 8
Ort: Zabór
NUTS-Code: PL432 Zielonogórski
Postleitzahl: 66-003
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 122 616.96 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 329 984.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 271.PN.2020.03
Los-Nr.: Pakiet nr 1.
Bezeichnung des Auftrags:

Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi na terenie leśnictw Dąbrowa, Kisielin i Wielobłota

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
21/01/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Redwood Przemysław Kuligowski (lider Konsorcjum KLON)
Postanschrift: ul. Ochla-Franciszka Gaudy'ego 3
Ort: Zielona Góra
NUTS-Code: PL432 Zielonogórski
Postleitzahl: 66-003
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Leśnych Zbigniew Półgrabia
Postanschrift: Droszków, ul. Akacjowa 8
Ort: Zabór
NUTS-Code: PL432 Zielonogórski
Postleitzahl: 66-003
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 357 825.16 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 036 422.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: Pakiet nr 2. (spec.)
Bezeichnung des Auftrags:

Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi na terenie leśnictw: Bobrowniki, Czarna, Racula i Zabór

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: Pakiet nr 4.
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu zagospodarowania lasu na terenie leśnictw: Bobrowniki, Czarna, Racula, Zabór i Zatonie

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: Pakiet nr 5.
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu zagospodarowania lasu – teren leśnictw Kiełpin, Kisielin, Przytok i Wielobłota oraz usług z zakresu gospodarki rolno-łąkowej, ochrony ppoż. i in. – teren całego nadleśnictwa

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

I. Całkowita wartość zamówienia

W poz. II.1.7 ogłoszenia – Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) – podano całkowitą wartość udzielonych zamówień w kwocie zł netto (suma wartości 3 zawartych umów, z uwzględnieniem tzw. opcji wynoszącej + 20 %).

II. Szacunkowa wartość zamówienia oraz wartość zawartych umów

W poz. V.2.4 ogłoszenia podano:

— początkową szacunkową wartość danej części zam. (pakietu) – ustaloną jako sumę wartości szacunkowej netto zamówienia oraz tzw. opcji (+ 20 %), powiększonej o potencjalne wznowienia, tj. zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp (+ 50 %),

— całkowitą końcową wartość danej części zam. – ustaloną jako wartość zamówienia podstawowego, powiększonego o wartość tzw. opcji (+ 20 %).

III. Unieważnienie postępowania w części

Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie – w części dot. pakietów nr 2, 4 i 5 z następującej przyczyny:

— w terminie składania ofert wpłynęło po 1 ofercie na każdy z ww. pakietów. Ceny ofert przewyższały kwoty, jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający nie uzyskał akceptacji na przeznaczenie dodatkowych środków na sfinansowanie tych części zamówienia.

Podst. prawna unieważnienia postępowania w tych częściach – art. 93 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania zostało w dniu 20.12.2019 r. przekazane Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu oraz odpowiednio upublicznione na stronie internetowej BIP Nadleśnictwa Przytok.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 (powyżej) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych – Biuro Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/02/2020