Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Dienstleistungen - 78206-2020

17/02/2020    S33    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Verhandlungsverfahren ohne Aufruf zum Wettbewerb 

Finnland-Helsinki: Orientierungs- und Beratungsdienste

2020/S 033-078206

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Maahanmuuttovirasto
Nationale Identifikationsnummer: 1019953-5
Postanschrift: PL 10, Maahanmuuttovirasto
Ort: Helsinki
NUTS-Code: FI
Postleitzahl: 00086
Land: Finnland
E-Mail: migri@migri.fi

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.migri.fi

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf zentral- oder bundesstaatlicher Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakolaisten, kansainvälistä suojelua hakevien ja tilapäistä suojelua saavien vastaanoton varautumis- ja tukipalvelut

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
85312300
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Maahanmuuttovirasto hankkii pakolaisten, kansainvälistä suojelua hakevien ja tilapäistä suojelua saavien vastaanoton varautumis- ja tukipalveluita Suomen Punaiselta Ristiltä. 31.12.2019 saakka voimassaolevaa sopimusta jatketaan yhdellä (1) vuodella, 31.12.2020 saakka.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 286 000.00 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
98910000
98340000
75210000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Vastaanoton tukipalveluilla tarkoitetaan pakolaisten vastaanoton sekä jatkuvan toiminnan kehittämistä sekä vastaanottoon liittyviä muita tukitehtäviä. Varautumisella tarkoitetaan viranomaisten maanlaajuista auttamista turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten vastaanotossa erityisesti turvapaikanhakijoiden tai pakolaisten lukumäärän kasvaessa äkillisesti.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Die Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen können aus folgenden Gründen nur von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt werden:
    • nicht vorhandener Wettbewerb aus technischen Gründen
Erläuterung:

Suomen Punainen Risti on viranomaisia humanitaarisissa kysymyksissä avustava ja tukeva vapaaehtoinen julkisoikeudellinen yhdistys, jonka oikeudellisesta erityisasemasta on Suomessa säädetty lailla (238/2000) sekä sen nojalla annetulla Tasavallan presidentin asetuksella (811/2005). Asetuksen 2 §:n mukaan avustusjärjestön tarkoituksena on muun muassa suojella kaikissa oloissa elämää ja terveyttä sekä puolustaa ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia, auttaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevia inhimillisten kärsimysten ehkäisemiseksi ja lieventämiseksi, sekä tukea ja avustaa maan viranomaisia niin rauhan kuin sodan ja aseellisten selkkausten aikana ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Asetuksen 3 §:n mukaan järjestö ylläpitää muun muassa auttamisvalmiutta ja harjoittaa humanitaarista avustustoimintaa.

Järjestöllä on asetuksen 8 §:n 2 momentin mukaisesti sekä oikeudellisesti että toiminnallisesti riippumaton asema suhteessa valtion ja kuntien viranomaisiin sekä muun julkisen vallan käyttäjiin. Järjestö kuuluu ainoana kansallisena yhdistyksenä Suomessa kansainväliseen Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeeseen.

Järjestö noudattaa toiminnassaan Punaisen Ristin kansainvälisissä konferensseissa hyväksyttyjä perusperiaatteita. Suomen Punaisella Ristillä on Suomessa poikkeuksellinen asema kansainvälisessä humanitaarisessa avustustoiminnassa.

Järjestöllä on pitkäaikainen ja laajamittainen kokemus sekä humanitaarisesta avustustyöstä että auttamisvalmiudesta. Suomi painottaa kiintiöpolitiikassaan erityisesti haavoittuvimpien ryhmien uudelleensijoittamista. Tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi lapsiperheet ja vaikeassa asemassa olevat naiset (lesket, yksinhuoltajat, yksinäiset).

Vuosittain kiintiöstä on varattu noin 10 prosenttia hätätapauksiksi luokiteltujen pakolaisten vastaanottamiseen.

Maahanmuuttovirasto katsoo, että edellä mainitut kansainvälistä suojelua hakevien vastaanottoon liittyvät varautumis- ja valmiuspalvelut kuuluvat Suomen Punaisen Ristin hoidettavaksi sitä ohjaavien asetusten ja lakisääteisen aseman vuoksi. Maahanmuuttovirasto katsoo, että Suomen Punaisella

Ristillä on lakisääteisen asemansa vuoksi ainoana toimijana Suomessa riittävät mahdollisuudet ja osaaminen ylläpitää pakolaisten, kansainvälistä suojelua hakevien ja tilapäistä suojelua saavien vastaanottoon varautumisen ja siihen liittyvien tukipalveluiden vaatimia resursseja kyseessä olevan palvelun edellyttämässä laajuudessa.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Pakolaisten, kansainvälistä suojelua hakevien ja tilapäistä suojelua saavien vastaanoton varautumis- ja tukipalvelut

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
22/01/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Suomen Punainen Risti
Nationale Identifikationsnummer: 0116988-7
Postanschrift: Helsinki
Ort: Suomi
NUTS-Code: FI
Land: Finnland
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 286 000.00 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Hankinnassa tarkoitettuihin tukitehtäviin sisältyy tehtäviä kiintiöpakolaisten vastaanottoon maahan saapuessa sekä siirtämiseen jatkokuljetuksille. Vastaanoton tukipalveluihin sisältyy lisäksi neuvontaa ja tukea liittyen perheiden yhdistämiseen ja niihin liittyviin käytännön järjestelyihin Maahanmuuttoviraston toimeksiannosta.

Erityisesti laajamittaisen maahantulon tilanteessa tarvitaan järjestelykeskuksen nopea järjestäminen, ylläpitäminen, siihen liittyvät majoitukseen ja ruokahuoltoon liittyvät järjestelyt sekä tarvittavista sosiaali- ja terveyspalveluista huolehtiminen.

Varautumiseen voi liittyä lisäksi hätä- ja väliaikaismajoituksen järjestämistä.

Varautuminen perustuu Maahanmuuttoviraston valmiussuunnitelmaan, joka otetaan käyttöön tarvittavilta osin laajamittaisen maahantulon tilanteessa.

Ensisijaisesti lisä- ja hätämajoituspaikkojen järjestämisestä vastaavat nykyiset vastaanottokeskustoimintapalveluita tuottavat operaattorit voimassaolevien sopimusten puitteissa. Jotta varautumisen riittävä taso saavutetaan, eikä jouduta uudelleen tilanteeseen, joka pakottaa tekemään hätäisiä ja kustannuksiltaan kohtuuttomia ratkaisuja, on varautumispalveluita ostettava myös muualta.

Varsinainen vastaanottokeskustoiminta on määrä kuitenkin aina kilpailuttaa erikseen.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Markkinaoikeus
Postanschrift: Radanrakentajantie 5
Ort: Helsinki
Postleitzahl: 00520
Land: Finnland
E-Mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300

Internet-Adresse: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/02/2020