Dienstleistungen - 78217-2020

17/02/2020    S33

Sverige-Bålsta: Bussar

2020/S 033-078217

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Håbo kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0241
Postadress: Upphandlingsavdelningen Centrumleden 1
Ort: Bålsta
Nuts-kod: SE121 Uppsala län
Postnummer: 746 80
Land: Sverige
E-post: eva.oberg@habo.se
Telefon: +46 17152500

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.habo.se/

I.2)Information om gemensam upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Busstransporter

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
34121000 Bussar
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Håbo kommun upphandlar ramavtal för avrop av beställningstrafik; persontransporter med buss och chaufför för kommunens samtliga verksamheter. Resorna avser framförallt klassresor, friluftsdagar, utflykter men även vid andra kommunala aktiviteter och kommunala evenemang.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 3 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34121000 Bussar
60100000 Vägtransporter
60130000 Passagerartransport på väg för särskilda ändamål
60172000 Uthyrning av bussar och långfärdsbussar med förare
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE121 Uppsala län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Håbo kommun upphandlar ramavtal för avrop av beställningstrafik; persontransporter med buss och chaufför för kommunens samtliga verksamheter. Resorna avser framförallt klassresor, friluftsdagar, utflykter men även vid andra kommunala aktiviteter och kommunala evenemang.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 230-564310
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

Busstransporter

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
20/01/2020
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Håbo Buss Mats Mattsson Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556413-8062
Postadress: Åby Gård
Ort: Bålsta
Nuts-kod: SE121 Uppsala län
Postnummer: 746 93
Land: Sverige
E-post: info@habobuss.se

Internetadress: www.habobuss.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 3 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 3 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Uppsala
Postadress: Kungsgatan 49
Ort: Uppsala
Postnummer: 753 21
Land: Sverige
E-post: forvaltningsratteniuppsala@dom.se
Telefon: +46 184316300
Fax: +46 18100034

Internetadress: www.forvaltningsratteniuppsala.domstol.se

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
14/02/2020