Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Dienstleistungen - 78241-2020

17/02/2020    S33    Dienstleistungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Tschechien-Prag: Dienstleistungen im Bereich Unternehmensleitung

2020/S 033-078241

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 022-048831)

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Národní divadlo
Nationale Identifikationsnummer: 00023337
Postanschrift: Ostrovní 1
Ort: Praha 1
NUTS-Code: CZ010
Postleitzahl: 112 30
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Mgr. Lukáš Kohout, advokát
E-Mail: lukas.kohout@dppartners.cz
Telefon: +420 226521300

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.narodni-divadlo.cz

Adresse des Beschafferprofils: https://nen.nipez.cz/profil/ND

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Vyhotovení projektové dokumentace rekonstrukce Nové scény a provozní budovy B č.p.1435 – projektový manažer

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79420000 - FG25
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb projektového manažera souvisejících se zpracováním kompletní projektové dokumentace a souvisejících činností vztahujících se k projektu rekonstrukce Nové scény Národního divadla a provozní budovy B č.p.1435 a zajištění souvisejících legislativně povolovacích procesů a dalších činností.

Bližší popis předmětu plnění je uveden ve čl. 1.1. zadávací dokumentace.

Dodavatel bude mít k dispozici realizační tým splňující podmínky stanovené ve čl. 2.5.2. zadávací dokumentace, přičemž konkrétní rozsah činností, jež budou vykonávány jednotlivými členy realizačního týmu jsou stanoveny v příloze č. 3 zadávací dokumentace – Specifikace předmětu plnění.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 022-048831

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Anstatt:
Tag: 02/03/2020
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 03/03/2020
Ortszeit: 09:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Podmínky pro otevírání nabídek
Anstatt:
Tag: 02/03/2020
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 03/03/2020
Ortszeit: 09:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Zadavatel v důsledku vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 prodlužuje lhůtu pro podání nabídek 3.3.2020 do 9:00 hod.