Dienstleistungen - 78249-2020

17/02/2020    S33

Hrvatska-Zagreb: Nadzor građevinskih radova

2020/S 033-078249

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 248-614483)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 55545787885
Poštanska adresa: Vončinina 3
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Reanata Lukačić, dipl. ing. građ.
E-pošta: renata.lukacic@hrvatske-ceste.hr
Telefon: +385 14722571

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.hrvatske-ceste.hr

Adresa profila kupca: www.hrvatske-ceste.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Kompletni nadzor nad izgradnjom državne ceste DC10 dionica Križevci – Kloštar Vojakovački, cca l = 7,5 km

Referentni broj: 1.802.-400/19
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71247000 Nadzor građevinskih radova
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Kompletni nadzor nad izgradnjom državne ceste DC10 dionica: Križevci – Kloštar Vojakovački, cca l = 7,5 km.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
12/02/2020
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 248-614483

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 18/02/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 09/03/2020
Lokalno vrijeme: 11:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 18/02/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 09/03/2020
Lokalno vrijeme: 11:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: