Roba - 78295-2019

TINazivHrvatska-Zagreb: Spremnici
NDBroj dokumenta78295-2019
PDDatum objave19/02/2019
OJBroj izdanja35
TWMjestoZAGREB
AUNaziv naručiteljaFond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (85828625994)
OLIzvorni jezikHR
CYDržavaHR
AAVrsta naručitelja6 - Osoba javnog prava
HAEU Institution-
DSDokument je poslan14/02/2019
DTRok02/04/2019
NCUgovor2 - Roba
PRPostupak1 - Otvoreni postupak
TDVrsta dokumenta3 - Obavijest o javnoj nabavi
RPUredba4 - Europska unija
TYVrsta ponude1 - Podnošenje ponude za sve lotove
ACKriteriji odabira2 - Ekonomski najpovoljnija ponuda
PCBrojčana oznaka CPV-a39224330 - Vjedra
44611000 - Spremnici
44613700 - Posude za otpad
RCNUTS kodHR
IAInternetska adresa (URL)www.fzoeu.hr
DIPravna osnovaDirektiva o javnoj nabavi 2014/24/EU