Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Dienstleistungen - 78347-2020

Submission deadline has been amended by:  105019-2020
17/02/2020    S33    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Finnland-Helsinki: Dienstleistungen von Sicherheitsdiensten

2020/S 033-078347

Soziale und andere besondere Dienstleistungen – öffentliche Aufträge

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala, Helsingin kaupunki
Nationale Identifikationsnummer: 0201256-6
Postanschrift: Paavo Nurmen kuja 1 C
Ort: Helsinki
NUTS-Code: FI1B1
Postleitzahl: 00250
Land: Finnland
Kontaktstelle(n): Niina Lammi
E-Mail: kuva.hankinnat@hel.fi

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/kulttuuri-vapaa-aika

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=281263&tpk=07e1b7e7-cfe7-4864-b5ce-bea3bec2a8c8
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=281263&tpk=07e1b7e7-cfe7-4864-b5ce-bea3bec2a8c8
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kulttuurikeskusten turvallisuuspalveluiden hankinta

Referenznummer der Bekanntmachung: 281263 HEL 2020-001132
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79710000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, pyytää tällä tarjouspyynnöllä ja sen liitteillä tarjoustanne kulttuurikeskusten turvallisuuspalveluista ja erikseen tilattavista lisäpalveluista ajalle 1.6.2020–31.5.2022 ja mahdollisille kahdelle (2) yhden (1) vuoden optiokausille vuosille 2023 ja 2024.

Palvelun sisältö on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä numero 1 Hankinnan kohteen kuvaus.

Liite 2 sisältää luottamuksellista tietoa vartiointipalvelusta ja siksi se ei ole mukana julkaistavissa hankinta-asiakirjoissa. Liitteen saa pyynnöstä sähköpostiosoitteesta: kuva.hankinnat@hel.fi.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 4 000 000.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79713000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1B1
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala hankkii paikallis- ja hälytys- ja vartiointi- ja aulapalveluja kulttuuritaloille: Annantalo, Caisa, Kanneltalo, Malmitalo, Savoy-teatteri, Stoa ja Vuotalo. Jokaisella kulttuuritalolla on oma erityinen painotuksensa ja tuotettavat sisällöt ja palvelut vaihtelevat talokohtaisesti, myös talojen toimintaympäristöt ja kohderyhmät ovat erilaisia. Nämä tiedot on kuvattu yksityiskohtaisesti palvelukuvauksissa (hankinnan kohteen kuvaus 1 ja luottamuksellinen tieto palvelukuvaus liite 2). Kohteissa korostuu asiakaspalvelun merkitys palvelun tuottamisessa.

Esitetyt kohteiden kuvaukset ovat suuntaa-antavia, yksityiskohtaisemmat ohjeet ja tehtäväsisällöt sovitaan sopimuksen teon yhteydessä. Kuvauksessa esitetyt kohteen työvuorot ja tuntimäärät ovat suuntaa-antavia ja niiden todellinen määrä vaihtelee talojen aukiolon ja tuotantojen mukaan. Kulttuurikeskusten ohjelmistot ovat kausiluonteisia ja sen vuoksi tällä hetkellä palvelukuvaus, liite 2 ilmoitettuihin vuoroihin ja tuntimääriin muutokset ovat mahdollisia.

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags oder der Rahmenvereinbarung
Laufzeit in Monaten: 48
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo: (48 kk) ei sido tilaajaa.

II.1.6) Osia koskevat tiedot: Sopimusta ei voida jakaa osiin, koska turvallisuusasioiden koordinointi hallinnoidaan kulttuurikeskusten osalta kokonaisuutena. Lisäksi tilaajan ja valitun toimijan kesken on sopimuksen kokonaisuuden hallinnan vuoksi tärkeää koordinoida esimerkiksi sijaistusten hyödyntäminen eri kulttuurikeskusten kesken.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Toimijalta edellytetään voimassaoleva turvallisuusalan elinkeinolupa.

Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista 1085/2015 3 §

Luvanvaraisuus: Vartioimisliiketoimintaa saa harjoittaa elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain (122/1919) 1 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitettu luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on saanut siihen tässä laissa tarkoitetun luvan (turvallisuusalan elinkeinolupa).

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
IV.1.10)Identifizierung der geltenden nationalen Vorschriften für das Verfahren:
IV.1.11)Hauptmerkmale des Vergabeverfahrens:

Vartiointi- ja turvallisuuspalvelut ovat julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 107 §:ssä tarkoitettuja erityisiä E-liitteen mukaisia palveluja. Hankinta ylittää hankintalain 26 §:n EU kynnysarvon 750 000 EUR liitteessä lueteltuja sosiaalipalveluja ja muita erityispalveluja koskevien palveluhankintojen osalta.

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge / Schlusstermin für den Eingang von Interessenbekundungen
Tag: 16/03/2020
Ortszeit: 12:00
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Finnisch

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Tarjouspyyntö sisältää yhteensä viisi (5) liitettä, joista liite 2 toimitetaan tarjoajan pyynnöstä. Liite 2 sisältää luottamuksellista tietoa turvallisuuspalvelusta ja siksi se ei ole mukana julkaistavissa hankinta-asiakirjoissa. Liitteet saa pyynnöstä sähköpostiosoitteesta: kuva.hankinnat@hel.fi.

Sopimus palvelun toteuttamisesta tehdään liitteenä toimitetun sopimusmallin mukaisesti (liite 3 Palvelusopimusluonnos) siten, että siihen voidaan tehdä vähäisiä muutoksia tilaajan tarpeen mukaisesti. Jokaisesta kulttuurikeskuksesta tehdään oma sopimus. Hankintapäätöksen jälkeen selvitetään yhdessä valituksi tulleen palveluntuottajan kanssa ne palvelut ja niiden palveluiden laajuus ja muoto, jotka käynnistetään välittömästi sopimuksen alusta lukien. Tilaaja ei sitoudu ilmoitettuihin tilausmääriin ja pitää oikeutenaan muuttaa tilausmääriä, jos ko. kohteen palvelutarve muuttuu sopimuskauden aikana.

Tarjouksessa annettujen hintojen tulee olla voimassa koko sopimuskauden (24 kk).

Hankintaan sovelletaan Helsingin kaupunginhallituksen ohjetta harmaan talouden torjunnasta (kansliapäällikkö 20.10.2018/205 §; jäljempänä "harmaan talouden ohje").

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Markkinaoikeus
Postanschrift: Radanrakentajantie 5
Ort: Helsinki
Postleitzahl: 00520
Land: Finnland
E-Mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300

Internet-Adresse: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/02/2020