Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Dienstleistungen - 78351-2020

17/02/2020    S33    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Ungarn-Budapest: Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht

2020/S 033-078351

Soziale und andere besondere Dienstleistungen – öffentliche Aufträge

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_44194402
Postanschrift: Szépvölgyi út 135.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU1
Postleitzahl: 1037
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Horváth László
E-Mail: horvathl@mva.hu
Telefon: +36 18830800

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.mva.hu

Adresse des Beschafferprofils: http://www.mva.hu

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Támogatott szervezet Önkéntes Ajánlatkérő
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wirtschaft und Finanzen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Képzési, tanácsadási, mentorálási feladatok

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000004262020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
80400000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Vállalkozási szerződés a GINOP-5.1.9-17-2017-00008 számú „Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése

Észak-Magyarországon” projekt keretében a képzési, tanácsadási, mentorálási feladatok ellátására.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79400000
79634000
79951000
80310000
80400000
80420000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU311
NUTS-Code: HU312
NUTS-Code: HU313
Hauptort der Ausführung:

Az Ajánlatkérő székhelye. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye, Heves Megye, Nógrád Megye települései.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Képzési feladatok ellátása Olyan képzési és tanácsadási szolgáltatások lebonyolítása vállalkozási szerződés alapján az Észak-magyarországi régióban, amelyeknél a program zárásának a feltétele üzleti terv készítése. A képzésbevonás előkészítéseként Egyéni igény- és szükségletfelmérések adatainak feldolgozásához, a számukra elkészített fejlesztési tervek (EFT) kialakításához szakértői tevékenység biztosítását várja el az ajánlatkérő 3 szakértői óraráfordítással 1101 fiatal és 579 álláskereső esetében. Képzési szolgáltatások (olyan a felnőttképzési törvény által engedélyezett 80 órás Vállalkozói tárgyú blended learning képzés oktatása, amelyeknél a program zárásának feltétele üzleti terv készítése) teljes körű lebonyolítása vállalkozási szerződés alapján az Észak-magyarországi régióban) Maximum 1680 fő erejéig, 10-12 fős, összesen 150 db csoportban. Előírás, hogy a képzés megtartása 38 órában kontaktképzés formájában valósuljon meg. A képzési helyszíneket a Felnőttképzési Tv. szerinti képzési program biztosítása érdekében megfelelő felszereléssel - külön kiemelve a számítógép ellátottságot - szükséges az ajánlattevőnek biztosítani, valamint ásványvíz, hideg élelmiszer nyújtása szükséges. Elvárás, hogy a képzési helyszíneket az Ajánlattevő biztosítsa, a célcsoport jellegéből és elhelyezkedéséből adódóan az Észak-magyarországi régió megyéiben. A képzési szolgáltatások megvalósításának határideje 31.10.2020 Ajánlattevő által engedélyeztetett képzési program az alábbiak szerint: 80 órás Vállalkozói ismeretek megtartása legalább 1101 fiatal és 579 álláskereső esetében az Észak-magyarországi régióban (a csoportok létszáma 10-12 fő) úgy, hogy a tanúsítvánnyal végzettek előírt mennyisége teljesüljön. A képzések lebonyolításához szükséges képzési program elkészítési ideje - a szerződéskötéstől számítva - minimum 10 nap maximum 60 nap. A tanúsítványt szerzők minimális száma a mellékelt táblázat alapján alakul. A képzésen részt vevők létszámának biztosítása az ajánlatkérő feladatát képezi. Nyertes ajánlattevő feladata a képzési program engedélyeztetése, a képzési program kizárólagos oktatása, a képzésen résztvevők létszámának megtartása, az oktatás helyszínének biztosítása, az oktatás megszervezése, lebonyolítása, a tananyagok és az információs anyagok átadása a részvevők részére, az oktatás megtartásához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, az oktatással kapcsolatos adminisztráció, számonkérés és a képzés végeztével a tanúsítványok kiállítása és átadása a dokumentációban részletezettek szerint. A tevékenységhez szükséges adminisztrációs tevékenység, a dokumentumok, a tevékenység elvégzését alátámasztó dokumentumok rendelkezésre állását a www.palyazat.gov.hu oldalon a GINOP 5. prioritáshoz tartozó pályázati felhívás, és közlemények valamint monitoring útmutató, kifizetési kérelem benyújtásához közzétett szabályzat szerint látja el, biztosítja.

Tanácsadási feladatok ellátása

Tanácsadási szolgáltatásban részvevők száma: 1101 fiatal és 579 álláskereső. A képzésekkel párhuzamosan az üzleti tervek megalkotását elősegítő egyéni tanácsadás biztosítása szükséges 3 óra/fő keretben, összesen 3303 (1101 fiatal) és 1737(579fő 30 évnél idősebb álláskereső) tanácsadói óraráfordítással. Vállalkozásindítással kapcsolatos speciális kiscsoportos tanácsadás az észak-magyarországi régióban, azaz 3 megyében, 7 tématerületen, 12 alkalommal (alkalmanként 4 órában), ez összesen 252 alkalmat jelent. Terem-helyszín, valamint megfelelő eszközök biztosításával, egyszerű bekészítéssel. A képzéssel párhuzamos tanácsadási szolgáltatások keretében ajánlattevő feladata annak megszervezése, a tanácsadáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, melynek eredményeként sikeres üzleti tervek kerülnek elkészítésre. A tanácsadási szolgáltatás a képzési tevékenységgel párhuzamosan futó tevékenység, ezért a képző és tanácsadó szolgáltatást nyújtó szakemberek szoros együttműködése szükséges.

Karakterkorlát miatt folytatás a VI.4.3) pontban

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

„GINOP-5.1.9-17-2017-00008 számú „Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése Észak-Magyarországon” c. projekt

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.

Az ajánlati biztosíték mértéke: 5 000 000 Ft

Az ajánlati biztosíték összegét a Kbt. 54. §-a alapján kell rendelkezésre bocsájtani.

Ajánlatkérő fizetési számlaszáma: MKB Bank 10300002-20391294-00003285

Részletes információ a dokumentációban található.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
IV.1.10)Identifizierung der geltenden nationalen Vorschriften für das Verfahren:
IV.1.11)Hauptmerkmale des Vergabeverfahrens:

Kbt. 76. § (2) bek. c) pont:

1. Nettó ajánlati ár (nettó egyösszegű Ft) ssz.: 65

2. A szerz. telj.-ben részt vevő személyi állomány többlet tap.-a és létszáma (ssz. össz: 30)

2/1. M.2.1. pontban bem. szakember 12 hónap szakmai tap. feletti

Szakmai tap.-a (min. 0 hó -max. 36 hó) ssz:6

2/2. M.2.2. pontban bem. szakemb. 12 hónap szakmai tap. feletti

Szakmai tap.-a (min. 0 hó -max. 36 hó) ssz.:6

2/3. M.2.3. pontban bem. szakem. 12 hónap szakmai tap. feletti

Szakmai tap. ssz.:6

Folytatás VI.3) pontban

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 018-040321
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Ajánlatkérő a Kbt. 53.§ (1) bekezdésben foglaltak alapján a felhívását az ajánlattételi határidő lejárta előtt visszavonta jelen hirdetmény feladásával figyelemmel a Kbt. 53.§ (2) bekezdésében meghatározottakra

Ajánlatkérő döntését az eljárás visszavonásáról a 19.12.2019 napján hatályba lépett Kbt. változások, ill. a módosítás-, valamint több külső körülmény (folyamatba épített minőség-ellenőrzéseljárás) együttes fennállása és azok eljárásra gyakorolt hatása okán-, továbbá a PM GFP IH-val történő konzultáció tartalma- és a KFF útmutatása alapján – hozta meg.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020