Bauleistung - 78362-2020

17/02/2020    S33    Bauleistung - Auftragsbekanntmachung - Verhandlungsverfahren 

Finnland-Helsinki: Bauleistungen im Hochbau

2020/S 033-078362

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: VR-Yhtymä Oy
Nationale Identifikationsnummer: 1003521-5
Postanschrift: PL 488 (Radiokatu 3)
Ort: Helsinki
NUTS-Code: FI1 MANNER-SUOMI
Postleitzahl: 00101
Land: Finnland
Kontaktstelle(n): Hankintapäällikkö Timo Pölkki
E-Mail: hankinta.kilpailutus@vr.fi
Telefon: +358 30710

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.vrgroup.fi

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=279373&tpk=45d5a109-7cfd-49aa-b3c1-b12bafddf59d
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=279373&tpk=45d5a109-7cfd-49aa-b3c1-b12bafddf59d
I.6)Haupttätigkeit(en)
Eisenbahndienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

VR-Yhtymä Oy, IV-konehuoneen kokonaisurakka osana Helsingin päärautatieaseman perusparannus- ja kehityshanketta

Referenznummer der Bekanntmachung: HH-157TP
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45210000 Bauleistungen im Hochbau
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

VR-Yhtymä Oy, IV-konehuoneen kokonaisurakka osana Helsingin päärautatieaseman perusparannus- ja kehityshanketta.

VR Yhtymä Oy (jäljempänä VR) on käynnistänyt perusparannus- ja kehityshankkeen koskien asemarakennusta ja sen ympäristöä.

Tämä osallistumispyyntö koskee IV-konehuoneen kokonaisurakkaa, sisältäen rakennus-, LVI- ja sähkötyöt. Rakennusurakoitsija toimii hankkeen päätoteuttajana. Muutosalueen laajuus on 1 000 m2 (sitoumuksetta) ja muutostyö toteutetaan nykyisen rakennuksen ullakkotilaan. Varsinaisen konehuoneurakan lisäksi tässä urakassa toteutetaan konehuoneeseen liittyvät kuilut ullakolta kellarin kattoon (3-4 kerrosta).

Hankintamenettelyyn otetaan mukaan enitään viisi (5) ehdokasta, mikäli soveltuvuusvaatimukset täyttäviä ehdokkaita on tämän verran.

Mikäli soveltuvuusvaatimukset täyttäviä ehdokkaita on enemmän kuin viisi (5), mukaan otetaan viisi eniten pisteitä saanutta ehdokasta.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1 MANNER-SUOMI
Hauptort der Ausführung:

Helsinki

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Helsingin päärautatieaseman kehityshanke

Arkkitehti Eliel Saarisen suunnittelema ikoninen maamerkki Helsingin ytimessä on toiminut pääkaupungin ja rautatieliikenteen symbolina sata vuotta. Asema on edelleen Suomen ylivoimaisesti vilkkain liikenteen solmukohta, ja Saarisen arkkitehtuuri on arvostettu myös kansainvälisesti. VR Group on käynnistänyt kehityshankkeen Helsingin päärautatieaseman uudistamiseksi. Uudistuksen tavoitteena on tehdä asemasta entistä palvelevampi matkustajille ja kaupunkilaisille, toteuttaa rakennuksen edellyttämät peruskorjaukset sekä parantaa aseman ja sen ympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta.

Uudistamistyö on käynnistetty syksyllä 2018 toteuttamalla asemalle uusi kaupallinen konsepti. Konseptikehityksen lähtötietoina on käytetty asemalla toteutettuja asiakastutkimuksia, kävijämäärämittauksia sekä alueen kehitystrendejä. Johtopäätökset ovat selkeät: aseman viihtyvyyttä, palveluita ja turvallisuutta on parannettava.

Uudistustyön tueksi on kuluneen vuoden aikana päivitetty aseman rakennushistoriaselvitys ja laadittu asemasta 3D-tietomalli ja kattava värianalyysi. Hanketta ja sen toteutusta on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä museoviraston asiantuntijoiden kanssa. Helsingin rautatieasema on suojeltu rakennusperinnön suojelusta annetun lain 498/2010 nojalla.

Uuteen kaupalliseen konseptiin perustuvat uudistukset toteutetaan arviolta 2020-2023 vuosien aikana, useampana eri kokonaisuutena, tilakohtaisesti vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan ilmanvaihtokoneiden rakentaminen ullakolle sekä keskushallin liiketilojen uudistaminen. Tämän jälkeen aloitetaan matkustajaliikenteeltä vapautuvan lipunmyyntihallin kehitys, jossa nykyinen tila on tarkoituksena palauttaa alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa ravintolatilaksi. Samassa yhteydessä Kaivokadun pihan terassialuetta parannetaan ja tehdään alueesta viihtyisämpi ja turvallisempi kaupunkilaisten kohtaamispaikka. Matkustamisen palvelut keskitetään länsisiipeen, jonne ovat siirtyneet sekä VR:n matkustajaliikenteen että HSL:n ja Helsinki Info:n asiakaspalvelupisteet joulukuussa 2019.

Suunnittelu- ja toteutustyötä tehdään yhdessä suunnittelutiimin ja aseman liiketilojen yrittäjien kanssa. Työtä ohjaa VR Group:in hankkeelle asettama johtoryhmä ja hankepäällikkö.

Valmisteluvaiheiden jälkeen varsinaiset rakennusurakat toteutetaan suunnitteluvaiheiden jälkeen erillisinä kokonaisuuksina, jotta vilkkaan aseman muutostyöt haittaavat mahdollisimman vähän aseman päivittäistä käyttöä.

Tämä kilpailutus koskee ilmanvaihtokonehuoneen kokonaisurakkaa.

Tällä kilpailutuksella on tarkoitus tehdä urakkasopimus yhden toimijan kanssa. Tarkempi kuvaus annetaan lopullisessa tarjouspyynnössä kilpailutukseen mukaan valituille toimijoille.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Sopimuskausi päättyy, kun urakka on rakennusvalvonnan hyväksymä ja kaikki virheet ja puutteet on todettu tilaajan puolesta korjatuiksi ja takuuajat ovat menneet umpeen.

II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Anzahl der Bewerber: 5
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:
III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 01/03/2020
Ortszeit: 23:59
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Finnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Ehdokas/tarjoaja sitoutuu käyttämään VR-Yhtymä Oy:llä käytössä olevaa sähköistä tilaus- ja ostolaskujärjestelmää sekä noudattamaan seuraavia laskutukseen liittyviä ohjeita:

http://www.vrgroup.fi/fi/vrgroup/yhteystiedot/laskutustiedot/

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Markkinaoikeus
Postanschrift: Radanrakentajantie 5
Ort: Helsinki
Postleitzahl: 00520
Land: Finnland
E-Mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300

Internet-Adresse: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020