Помогнете ни да подобрим уебсайта TED, като попълните нашата кратка анкета!

Доставки - 78370-2018

TIЗаглавиеБългария-София: Природен газ
NDНомер на документа78370-2018
PDДата на публикуване21/02/2018
OJНомер на броя36
TWМястоСОФИЯ
AUНаименование на органаАгенция по заетостта (121604974)
OLЕзик на произходBG
HDРубрикаДоставки - Обявление за възлагане на поръчка - Процедура на договаряне без публикуване на обявление за поръчка
CYДържаваBG
AAВид на органа1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган
HAEU Institution-
DSДокумент изпратен20/02/2018
NCПоръчка2 - Доставки
PRПроцедураT - Процедура на договаряне без публикуване на обявление за поръчка
TDВид на документа7 - Обявление за възлагане на поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта9 - Не е приложимо
ACКритерии за възлагане1 - Най-ниска цена
PCКод CPV09123000 - Природен газ
RCКод NUTSBG343
IAИнтернет адрес (URL)www.az.government.bg
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС