Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Bauleistung - 78384-2020

17/02/2020    S33    Bauleistung - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Bauarbeiten für Gasfernleitungen

2020/S 033-078384

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie
Postanschrift: Równoległa 4a
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911
Postleitzahl: 02-235
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agnieszka Strzelczyk
E-Mail: Agnieszka.Strzelczyk@psgaz.pl
Telefon: +48 483324151

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.psgaz.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.6)Haupttätigkeit(en)
Erzeugung, Fortleitung und Abgabe von Gas und Wärme

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budowa sieci gazowej na terenie Aglomeracji Warszawskiej – etap II.1, III.5, IV.4, IV.5, IV.10, IV.11, IV.12, V.1, V.2, V.3, VII.2, IX.1, X.1, XII.1.

Referenznummer der Bekanntmachung: 2019/W400/WUP-000039
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45231220
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Budowa sieci gazowej na terenie Aglomeracji Warszawskiej – etap II.1, III.5, IV.4, IV.5, IV.10, IV.11, IV.12, V.1, V.2, V.3, VII.2, IX.1, X.1, XII.1.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Wert ohne MwSt.: 17 380 733.93 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budowa sieci gazowej Warszawa Dzielnica Wesoła, pl. Wojska Polskiego – etap X.1

Los-Nr.: K)
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45231220
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL91
Hauptort der Ausführung:

Warszawa Dzielnica Wesoła

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Etap X.1 – wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w rejonie pl. Wojska Polskiego (osiedle Wojska Polskiego) w m.st. Warszawa – Dzielnica Wesoła polegających w szczególności na przebudowie istniejących stalowych odcinków sieci gazowej niskiego ciśnienia na sieć polietylenową średniego ciśnienia przy zastosowaniu metody reliningu oraz metody wykopu otwartego w miejscach, gdzie nie można zastosować metody reliningu wraz z dostosowaniem modernizowanej sieci do pracy na średnim ciśnieniu oraz likwidacją stacji gazowej II stopnia „Wesoła 2” o przepustowości Q=300 m3/h.

Łączna długość sieci gazowej po przebudowie: L= ok. 1017,0 m;

Technologia rur:

PE100 RC SDR11.

Stosowane średnice rur:

DN63 PE100 RC SDR11, L= ok. 192,0 m;

DN40 PE100 RC SDR11, L= ok. 389,0 m;

DN32 PE100 RC SDR11, L= ok. 436,0 m.

Wymagany termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy liczonych od dnia zawarcia umowy zgodnie z postanowieniami § 5 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 2K do SIWZ.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020; działanie: 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii; oś priorytetowa: VII Poprawa bezpieczeństwa energetycznego, w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.07.01.00-00-0016/16-00 projektu „Budowa sieci gazowej na terenie Aglomeracji Warszawskiej”, nr POIS.07.01.00-00-0016/16.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POIS.07.01.00-00-0016/16

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Kryterium oceny ofert jest cena brutto „C” – 76 % i okres gwarancji „G” – 24 %.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 185-451273
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: K)
Bezeichnung des Auftrags:

Budowa sieci gazowej Warszawa Dzielnica Wesoła, pl. Wojska Polskiego – etap X.1

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
28/01/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Zakład Produkcyjno-Usługowy „Dar-Gaz" Dariusz Markowski
Postanschrift: ul. Żurawia 81, 05-400 Otwock
Ort: Otwock
NUTS-Code: PL9
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 687 841.43 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 650 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/02/2020