Supplies - 78419-2017

02/03/2017    S43

Czech Republic-Prague: Electricity

2017/S 043-078419

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Postal address: Orlická 2020/4
Town: Praha 3
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 130 00
Country: Czechia
E-mail: jozef.tutka@vzp.cz
Internet address(es):
Main address: http://www.vzp.cz
Address of the buyer profile: https://www.tenderarena.cz/profily/vzp
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: zdravotní pojištění

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dodávka elektrické energie na 48 měsíců formou DNS.

Reference number: 1605688
II.1.2)Main CPV code
09310000 Electricity
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS jsou:

a) dodávky elektrické energie v hladině nízkého napětí (dále jen „NN“) a

b) v hladině vysokého napětí (dále jen „VN“) – viz znění zadávací dokumentace.

Předmětem plnění je i zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám a zajištění systémových služeb.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 73 025 400.00 CZK
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
Main site or place of performance:

Česká republika.

II.2.4)Description of the procurement:

a) Dodávka elektrické energie v hladině NN:

Předmětem jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v rámci DNS je fyzická dodávka elektrické energie zadavateli s převzetím závazku odebrat elektrickou energii z elektrizační soustavy včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“) a ve smyslu vyhlášky č. 408/2015 Sb., ze dne 23.12.2015 Energetického regulačního úřadu o Pravidlech trhu s elektřinou a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění, a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění, z napěťové hladiny NN. Předpokládaná výše odběru elektrické energie z hladiny NN po dobu trvání DNS, tedy za 48 měsíců, činí 10 700 MWh po celé ČR.

b) Dodávka elektrické energie v hladině VN:

Předmětem jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v rámci DNS je fyzická dodávka elektrické energie zadavateli s převzetím závazku odebrat elektrickou energii z elektrizační soustavy včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle energetického zákona a ve smyslu vyhlášky č. 408/2015 Sb., ze dne 23.12.2015 Energetického regulačního úřadu o Pravidlech trhu s elektřinou a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění, z napěťové hladiny VN. Předpokládaná výše odběru elektrické energie z hladiny VN po dobu trvání DNS, tedy za 48 měsíců, činí 19 301 MWh po celé ČR.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
A dynamic purchasing system was set up
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 040-072766
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
07/02/2017
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 6
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Pražská energetika, a.s.
National registration number: 60193913
Postal address: Na Hroudě 1492/4
Town: Praha
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 100 00
Country: Czechia
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: E.ON Energie, a.s.
National registration number: 26078201
Postal address: F. A. Gerstnera 2151/6
Town: České Budějovice
NUTS code: CZ031 Jihočeský kraj
Postal code: 370 01
Country: Czechia
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Pražská plynárenská, a.s.
National registration number: 60193492
Postal address: Národní 37/38
Town: Praha
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 110 00
Country: Czechia
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Amper Market, a.s.
National registration number: 24128376
Postal address: Antala Staška 1076/33a
Town: Praha
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 140 00
Country: Czechia
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: One Energy & One Mobile a.s.
National registration number: 01879880
Postal address: Hornopolní 3322/34
Town: Ostrava
NUTS code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Postal code: 702 00
Country: Czechia
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Centropol Energy, a.s.
National registration number: 25458302
Postal address: Vabníčkova 1594/1
Town: Ústí nad Labem
NUTS code: CZ042 Ústecký kraj
Postal code: 400 01
Country: Czechia
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 73 025 400.00 CZK
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Zadavatel v souladu s ustanovením § 139 odst. 8 ZZVZ oznamuje výsledek zadávacího řízení – DNS byl řádně zaveden v souladu se ZZVZ. Ve lhůtě pro podání žádosti o účast zadavatel obdržel celkem 6 žádostí účastníku. Po doplnění kvalifikace zadavatel konstatuje, že všech 6 účastníků bylo zařazeno do DNS. Oznámení o zařazení do DNS bylo účastníkům oznámeno v souladu s ustanovením § 139 odst. 6 ZZVZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@compet.cz
Telephone: +420 542167811
Fax: +420 542167115
Internet address: http://www.compet.cz
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek zadavateli, které je nutno doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@compet.cz
Telephone: +420 542167811
Fax: +420 542167115
Internet address: http://www.compet.cz
VI.5)Date of dispatch of this notice:
27/02/2017