Leveringen - 78461-2018

21/02/2018    S36

Slovenija-Metlika: Razna živila

2018/S 036-078461

Popravek

Obvestilo o spremembah ali dodatnih informacijah

Blago

(Dopolnilo k Uradnemu listu Evropske unije, 2018/S 028-060657)

Pravna podlaga:

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Osnovna šola Metlika
Nacionalna identifikacijska številka: 5088925000
Poštni naslov: Šolska ulica 7
Kraj: Metlika
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 8330
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Željka Janjac
E-naslov: info@osmetlika.si
Telefon: +386 73691160
Telefaks: +386 73691170
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.osmetlika.si/

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

»Sukcesivna dobava prehrambnega blaga (konvencionalna in ekološka živila)«

II.1.2)Glavna koda CPV
15800000 Razna živila
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.1.4)Kratek opis:

Sukcesivna dobava živil po sklopih

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
18/02/2018
VI.6)Referenca izvirnega obvestila
Številka obvestila v UL: 2018/S 028-060657

Oddelek VII: Spremembe

VII.1)Informacije, ki jih je treba popraviti ali dodati
VII.1.2)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Številka oddelka: IV.1.3
Besedilo:
Se glasi:

Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.

VII.2)Druge dodatne informacije: