Lieferungen - 78466-2020

17/02/2020    S33    Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Tschechien-Ústí nad Labem: Kraftfahrzeuge für die Beförderung von zehn oder mehr Personen

2020/S 033-078466

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 027-062931)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Nationale Identifikationsnummer: 06231292
Postanschrift: Velká Hradební 3118/48
Ort: Ústí nad Labem
NUTS-Code: CZ042 Ústecký kraj
Postleitzahl: 400 01
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Bc. Hana Toflová
E-Mail: toflova.h@ds-uk.cz
Telefon: +420 725053581

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.ds-uk.cz

Adresse des Beschafferprofils: https://www.tenderarena.cz/profily/dsuk

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Nákup autobusů určených pro veřejnou linkovou dopravu osob na území Ústeckého kraje, délky 14 – 16 m a s pohonem na CNG

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34120000 Kraftfahrzeuge für die Beförderung von zehn oder mehr Personen - MA03
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody podle § 131 zákona mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem na dobu určitou 4 let od nabytí její účinnosti. Předmětem zmíněné rámcové dohody bude stanovení postupu při zadávání jednotlivých veřejných zakázek na dodávku nejvýše 20 (slovy:

Dvaceti) částečně nízkopodlažních autobusů délky 14 – 16 m a s pohonem na CNG, a to v provedení, stavu a s vlastnostmi a specifikacemi plně odpovídajícími požadavkům obsaženým v zadávací dokumentaci.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 027-062931

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Anstatt:
Tag: 19/03/2020
muss es heißen:
Tag: 23/03/2020
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Bližší informace jsou uvedeny v Opravné zadávací dokumentaci č.1.