Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Dienstleistungen - 78530-2020

17/02/2020    S33    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Umweltüberwachung im Bau

2020/S 033-078530

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gaz-System S.A.
Postanschrift: ul. Mszczonowska 4
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL
Postleitzahl: 02-337
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Katarzyna Grzelachowska
E-Mail: zamowienia.poznan@gaz-system.pl
Telefon: +48 618544369

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.gaz-system.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.6)Haupttätigkeit(en)
Erzeugung, Fortleitung und Abgabe von Gas und Wärme

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sprawowanie nadzoru przyrodniczego oraz realizacja monitoringu środowiska dla inwestycji pn.: „Przebudowa i remont gaz. DN 500 Goleniów–Police w rejonie rezerwatu przyrody Olszanka oraz Roztoki Odrz.”

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/2019/10/0132/POZ
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71313450
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Sprawowanie nadzoru przyrodniczego oraz realizacja monitoringu środowiska dla inwestycji pn.: „Przebudowa i remont gazociągu DN 500 Goleniów–Police w rejonie rezerwatu przyrody Olszanka oraz Roztoki Odrzańskiej”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ — opis przedmiotu zamówienia oraz projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Sprawowanie nadzoru przyrodniczego oraz realizacja monitoringu środowiska dla inwestycji pn.: „Przebudowa i remont gazociągu DN 500 Goleniów–Police w rejonie rezerwatu przyrody Olszanka oraz Roztoki Odrzańskiej”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia oraz projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający ma prawo do skorzystania z prawa opcji (dalej: „prawo opcji”) zgodnie, z którym Zamawiający może w trakcie obowiązywania umowy polecić Wykonawcy prowadzenie monitoringu i nadzoru przyrodniczego przez kolejne 18 miesięcy poza okresy wskazane w par. 2 ust. 1 a lub 1 b umowy w okresie ewentualnego przedłużenia bądź opóźnienia przyjętego terminu wykonania umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, z zastrzeżeniem, że przedłużenie bądź opóźnienie terminu wykonywania umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych nie będzie trwało dłużej niż 18 miesięcy.

Zamawiający zastrzega, że w przypadku skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w § 2 ust. 1e umowy, termin zakończenia przedmiotu umowy wydłuży się maksymalnie o nie więcej niż 18 miesięcy licząc od dnia następującego po terminie określonym w § 2 ust. 1 a lub b umowy, zależności od tego kiedy Zamawiający skorzysta z prawa opcji. Zamawiający jest upoważniony do skorzystania z prawa opcji poprzez złożenie Wykonawcy stosownego oświadczenia woli, nie później niż w terminie 7 dni od zakończenia okresów wskazanych w 1 a lub 1 b. W przypadku skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego umowa przedłuża się o okres wskazany w oświadczeniu Zamawiającego, o którym mowa w niniejszym ustępie. W odniesieniu do przedmiotu prawa opcji odpowiednio stosuje się postanowienia umowy dotyczące przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy.

Z tytułu niewykorzystania prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 213-524361
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Sprawowanie nadzoru przyrodniczego oraz realizacja monitoringu środowiska dla inwestycji pn.: „Przebudowa i remont gaz. DN 500 Goleniów–Police w rejonie rezerwatu przyrody Olszanka oraz Roztoki Odrz.”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, które zostały szczegółowo określone w dziale VI, rozdział 1–3 ustawy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/02/2020