Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Dienstleistungen - 78553-2020

17/02/2020    S33    Dienstleistungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Bulgarien-Stara Zagora: Dienstleistungen von Inkassoagenturen

2020/S 033-078553

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 022-049878)

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: „Vodosnabdyavane i kanalizatsiya“ EOOD
Nationale Identifikationsnummer: 833066300
Postanschrift: ul. „Hristo Botev“ No. 62
Ort: Stara Zagora
NUTS-Code: BG344
Postleitzahl: 6000
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Plamen Valkov
E-Mail: pvulkov@wik-stz.com
Telefon: +359 42601476
Fax: +359 42601476

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.wik-stz.com

Adresse des Beschafferprofils: http://op16.wik-stz.com

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Събиране (инкасиране) на суми от услуги, предлагани от ВиК ЕООД – Стара Загора за абонати на дружеството.

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79940000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Поръчката се провежда с цел събиране (инкасиране) на суми за ВиК услуги от потребителите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора срещу възнаграждение (комисион), определен в процент, чрез on-line обмен на данни. Изпълнителят събира суми за ВиК услуги от потребителите, от името на възложителя, които превежда по негова банкова сметка. Банковите такси за извършване на преводи по сметка на възложителя ще са за сметка на изпълнителя в частта на обслужващата го банка.

Съобразно начина и мястото на събиране на сумите от потребителите са обособени 4 (четири) отделни обособени позиции.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/02/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 022-049878

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.3)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Технически и професионални възможности
Anstatt:

За първа и четвърта обособена позиция участникът следва да притежава:

3. Документ, удостоверяващ, че участникът е лицензиран доставчик на платежни услуги, съгласно Закона за платежните услуги и платежните системи.

Доказва се със заверени копия от съответните документи

4. Работни помещения (обособени пунктове, офиси, каси, терминали и др.) за изпълнение на услугата по предмета на обществената поръчка.

muss es heißen:

3. Документ, удостоверяващ, че участникът е лицензиран доставчик на платежни услуги, съгласно Закона за платежните услуги и платежните системи (отнася се за първа обособена позиция).

Доказва се със заверени копия от съответните документи

4. Работни помещения (обособени пунктове, офиси, каси, терминали и др.) за изпълнение на услугата по предмета на обществената поръчка (отнася се за първа и четвърта обособена позиция).

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

1. Във връзка с постъпило заявление за корекция № ПЗ-19 от 13.2.2020 г. на ръководител отдел „Реализация“ възложителят променя съдържанието на критерия за подбор, свързан с техническите и професионални способности за участие, въведени в точки 3 и 4 от първоначалното обявление за поръчки — комунални услуги.