Dienstleistungen - 78557-2020

17/02/2020    S33    Dienstleistungen - Freiwillige ex ante-transparenzbekanntmachung - Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung 

Dänemark-Aarhus: Öffentlicher Schienentransport/öffentliche Schienenbeförderung

2020/S 033-078557

Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Aarhus Letbane I/S
Nationale Identifikationsnummer: 34704724
Ort: Aarhus
NUTS-Code: DK042 Østjylland
Postleitzahl: 8000
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Camilla Høj Lindstrøm
E-Mail: udbud@aarhusletbane.dk

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.letbanen.dk

I.6)Haupttätigkeit(en)
Städtische Eisenbahn-, Straßenbahn-, Oberleitungsbus- oder Busdienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Præcisering af kontrakt om vedligeholdelse af Aarhus Letbanes infrastruktur

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
60210000 Öffentlicher Schienentransport/öffentliche Schienenbeförderung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Tilpasning og præcisering i overensstemmelse med kontraktens ordlyd.

Præciseringen af kontrakten forventes som udgangspunkt kun at ændre minimalt ved kontraktens værdi, idet der alene bliver tale om en præcisering af fakturerings metoden. Hensigten er dermed at skabe mere gennemsigtighed for Aarhus Letbane og entreprenøren i forbindelse med budgettering og planlægning af forestående arbejder.

Præciseringen af kontrakten betragtes som omfattet af FSD Art. 89(1)c, hvorefter kontrakter og rammeaftaler kan ændres uden en ny udbudsprocedure i overensstemmelse med FSD.

Det er vurderingen, at der foreligger vægtig argumentation til støtte for, at parterne kan tilpasse kontrakten som beskrevet i dette notat, idet der særligt lægges vægt på de saglige grunde for ikke-væsentlige ændringer af kontraktens grundlæggende elementer.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45234120 Stadtbahnarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK042 Østjylland
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Kontrakt om vedligeholdelse af Aarhus Letbanes infrastruktur.

II.2.5)Zuschlagskriterien
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Der Auftrag fällt nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie
Erläuterung:

Det er vurderingen, at der foreligger vægtig argumentation til støtte for, at parterne kan tilpasse kontrakten som beskrevet i dette notat, idet der særligt lægges vægt på de saglige grunde for ikke-væsentlige ændringer af kontraktens grundlæggende elementer.

Da der ikke er tale om et tilkøb eller en indholdsmæssig ændring af kontrakten men alene en præcisering i henhold til kontraktens ændrings- og tilpasnings klausul, som vil bringe faktureringen i overensstemmelse med det i kontrakten aftalte, agter Aarhus Letbane at offentliggøre en profylaksebekendtgørelse i EU-Tidende. Hermed gøres markedet opmærksom på Aarhus Letbanes procedure, og der gives dermed adgang til at gøre indsigelse imod dette. Derudover offentliggøres profylaksen for at nedsætte de juridiske risici der kan være, hvis der opstår en situation, hvor der stilles spørgsmål til grundlaget for Aarhus Letbanes præcisering af kontrakten.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
12/02/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Kontrakten af den 6. juli 2016 er indgået på baggrund af et EU-udbud.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Ort: København Ø
Postleitzahl: 2100
Land: Dänemark
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020