Dienstleistungen - 78564-2020

17/02/2020    S33

Tschechien-Karlovy Vary: Öffentlicher Schienentransport/öffentliche Schienenbeförderung

2020/S 033-078564

Bekanntmachung über vergebene öffentliche Dienstleistungsaufträge

Rechtsgrundlage:
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007

Abschnitt I: Zuständige Behörde

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Karlovarský kraj
Nationale Identifikationsnummer: 70891168
Postanschrift: Závodní 353/88
Ort: Karlovy Vary
Postleitzahl: 36006
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Krajský úřad Karlovarského kraje
E-Mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz
Telefon: +420 354222111
Fax: +420 353331509
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.kr-karlovarsky.cz
I.2)Auftragsvergabe im Namen anderer zuständiger Behörden
I.3)Kommunikation
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art der zuständigen Behörde
Regional- oder Kommunalbehörde

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Smlouva o zajištění veřejných služeb v přepravě veřejnou drážní dopravou v územním obvodu Karlovarského kraje

Referenznummer der Bekanntmachung: 2797/DS/16
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
60210000 Öffentlicher Schienentransport/öffentliche Schienenbeförderung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen

Vom öffentlichen Verkehrswesen abgedeckte Bereiche:
Eisenbahnverkehr
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ041 Karlovarský kraj
Hauptort der Ausführung:

Územní obvod Karlovarského kraje.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou drážní dopravou na železničních tratích v územním obvodu Karlovarského kraje vyjma tratí číslo 145 a číslo 149.

(Art und Menge der Dienstleistungen oder Angabe von Bedürfnissen und Anforderungen)
II.2.7)Voraussichtlicher Vertragsbeginn und Laufzeit des Vertrags
Beginn: 15/12/2019
Laufzeit in Monaten: 120
II.4)Wichtigste Wirtschaftsgüter
Verlängerte Vertragslaufzeit aufgrund der wichtigsten Wirtschaftsgüter, die für die Erbringung der Dienstleistung erforderlich sind: nein

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Bedingungen für den Auftrag
III.1.1)Kostenparameter für Ausgleichszahlungen:

Náklady budou hrazeny v rámci úhrady kompenzace. V průběhu trvání platnosti smlouvy lze sjednat navýšení kompenzace o míru obecné inflace. Navýšení o míru obecné inflace se netýká a navýšení hodnot vybraných nákladových položek definovaných ve výchozím finančním modelu, u kterých bude provedeno zvláštní navýšení a to podle pravidel sjednaných smlouvou. Karlovarský kraj uhradí dopravci každoročně částku v průměrné výši 272 710 000 CZK plus smlouvou sjednané navýšení této částky o míru inflace a o navýšení hodnot vybraných nákladových položek.

III.1.2)Ausschließliche Rechte werden eingeräumt: nein
III.1.3)Zuteilung der Erträge aus dem Verkauf von Fahrscheinen
An den Betreiber vergebener Prozentsatz 100%
(der verbleibende Anteil entfällt auf die zuständige Behörde)
III.1.4)Soziale Standards
Liste von Anforderungen (einschließlich der betreffenden Arbeitnehmer, transparenter Angaben zu ihren vertraglichen Rechten und Pflichten sowie Bedingungen, unter denen sie als in einem Verhältnis zu den betreffenden Diensten stehend gelten).:

Náklady dopravce na plnění podmínek daných kolektivní smlouvou jsou zahrnuty od nákladových položek výchozího finančního modelu.

III.1.5)Gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen:

Smlouva stanovuje způsob zajištění, rozsah a kvalitu poskytovaných služeb ze strany dopravce a způsob a rozsah kompenzace ze strany Karlovarského kraje.

III.1.6)Sonstige besondere Bedingungen:

Dopravce je při plnění veřejných služeb povinen dodržovat speciální povinnosti příjemce dotace uvedené ve Smlouvě č. CZ1.09/3.2.00/25.00601 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ve znění všech pozdějších dodatků a to především po celou dobu použitelnosti/morální životnosti vozidel. Vozidla pořízená s využitím této dotace budou nasazena jako kmenová k plnění veřejných služeb dle této smlouvy.

III.2)Qualitätsziele
III.2.1)Beschreibung
Information und Fahrkarten:

Ve vlacích budou uznáváno jízdné dle tarifu vyhlášeného dopravcem a dle tarifu Integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje. V případě zavedení Systému jednotného tarifu organizovaného Ministerstvem dopravy České republiky se dopravce ve smlouvě zavázal přistoupit také k tomuto tarifu.


Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit:

Dle obecně platných předpisů.


Zugausfälle:

Dle podmínek daných smlouvou, které ochraňují veřejný zájem v případě hrubého porušení smlouvy.


Sauberkeit des Fahrzeugmaterials und der Bahnhofseinrichtungen:

Dle standardů kvality obsažených ve smlouvě.


Befragung zur Kundenzufriedenheit:

Dopravce je povinen předkládat výsledky pravidelného sčítání cestujících jako podklad pro další řízení kvality služeb.


Beschwerdebearbeitung:

Dle obecně platných předpisů.


Betreuung von Personen mit eingeschränkter Mobilität:

Dle standardů kvality obsažených ve smlouvě.


Abschnitt V: Auftragsvergabe

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
28/06/2019
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: České dráhy, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 70994226
Postanschrift: Nábřeží L. Svobody 1222
Ort: Praha
NUTS-Code: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
Postleitzahl: 110 15
Land: Tschechien
E-Mail: omelka@gr.cd.cz
Telefon: +420 972442272
Internet-Adresse: www.cd.cz
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen in Bezug auf den gewählten Betreiber: Jediný akcionář: Česká republika
V.2.4)Angaben zum Auftragswert (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 2 727 100 000.00 CZK
km öffentlicher Personenverkehrsleistung: 18 193 000

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020