С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Доставки - 78586-2019

TIЗаглавиеБългария-София: Принадлежности за офиса
NDНомер на публикацията на обявлението78586-2019
PDДата на публикуване19/02/2019
OJНомер на броя на ОВ S35
TWГрад/населено място на купувачаСОФИЯ
AUОфициално наименование на купувачаАгенция „Пътна инфраструктура“ (000695089)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен15/02/2019
NCВид поръчка2 - Доставки
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението7 - Обявление за възлагане на поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта9 - Не е приложимо
ACКритерии за възлагане1 - Най-ниска цена
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)30192000 - Принадлежности за офиса
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG
IAИнтернет адрес (URL)www.api.bg
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС