Servicii - 78625-2021

16/02/2021    S32

Luxemburg-Luxemburg: Exploatarea serviciilor de catering și prestare de servicii auxiliare — serviciu de spălătorie

2021/S 032-078625

Anunţ de atribuire a concesiunii

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/23/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Direction générale de l’administration, Direction des bâtiments et de la sécurité
Adresă: Service du courrier officiel
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: 20-28@curia.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://curia.europa.eu
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Exploatarea serviciilor de catering și prestare de servicii auxiliare — serviciu de spălătorie

Număr de referinţă: COJ-PROC-20/028
II.1.2)Cod CPV principal
55500000 Servicii de cantină şi servicii de catering
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Acest contract este un contract mixt (contract de concesiune și contract-cadru) care acoperă următoarele servicii:

A) exploatarea serviciului de catering al Curții (concesiune);

B) prestarea de servicii de catering pe bază de bonuri de comandă (contract-cadru);

C) prestarea de servicii de spălătorie la sediul contractantului, folosind o sală de depozitare și colectare puse la dispoziție de către Curte (concesiune).

II.1.5)Valoarea totală estimată
II.1.6)Informații privind loturile
Această concesiune este împărţită în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG
Locul principal de executare:

Marele Ducat al Luxemburgului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Prezentul contract include următoarele servicii:

— exploatarea serviciilor de catering și servicii auxiliare și prestarea de servicii conexe (concesiune): aceasta presupune exploatarea a două restaurante cu autoservire, unul cu un colț pentru cafenea alăturat, două restaurante cu servire la masă și două cafenele, furnizarea de servicii diverse și asigurarea furnizării și gestionării distribuitoarelor automate și a altor echipamente (mașini de cafea etc.);

— prestarea de servicii de catering pe bază de bonuri de comandă (contract-cadru): Curtea comandă servicii de catering în funcție de necesitățile sale punctuale (banchete, pauze de cafea și reuniuni interne, etc.);

— un serviciu de spălătorie (concesiune), care permite depozitarea și colectarea în incinta Curții de Justiție a articolelor încredințate de clienți.

II.2.5)Criterii de atribuire
Concesiunea se atribuie pe baza criteriile descrise mai jos:
  • Criteriu: Calitatea
  • Criteriu: Prețul
II.2.7)Durata concesiunii
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Forma procedurii
Procedură de atribuire cu publicarea prealabilă a unui anunţ de concesionare
IV.1.11)Caracteristici principale ale procedurii de atribuire:
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 155-378298

Secțiunea V: Atribuirea concesiunii

Titlu:

Exploatarea serviciilor de catering și prestare de servicii auxiliare — serviciu de spălătorie

Se atribuie o concesiune/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Concesiunea/lotul nu se atribuie
Alte motive (întreruperea procedurii)

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

Procedura de achiziție COJ-PROC-20/028 a fost anulată din cauza amplorii și efectelor pandemiei de SARS-COV-2.

Documentele contractuale și, în special, specificațiile tehnice, elaborate în vederea revenirii la normal în mai 2021 și publicate în august 2020, nu mai reflectă realitatea care va fi probabil sub influența noului contract.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Ombudsmanul European
Adresă: 1 avenue du Président Robert Schuman
Localitate: Strasbourg
Cod poștal: 87001
Țară: Franţa
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Adresă internet: http://www.ombudsman.europa
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

O plângere la Tribunalul Uniunii Europene poate fi depusă în termen de două luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acesteia, de la ziua în care persoana în cauză a luat cunoștință de informațiile relevante. O plângere depusă la Ombudsmanul European nu are drept efect suspendarea sau deschiderea unui nou termen pentru introducerea căilor de atac.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
09/02/2021