Supplies - 79022-2021

16/02/2021    S32

Poland-Gorlice: Surgical gloves

2021/S 032-079022

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach
National registration number: 000308614
Postal address: ul. Węgierska 21
Town: Gorlice
NUTS code: PL218 Nowosądecki
Postal code: 38-300
Country: Poland
Contact person: Jan Przybycień
E-mail: bzp@szpital.gorlice.pl
Telephone: +48 183553317
Fax: +48 183553307
Internet address(es):
Main address: www.szpital.gorlice.pl
Address of the buyer profile: www.szpital.gorlice.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.szpital.gorlice.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: www.szpitalgorlice.skrytkaesp
I.4)Type of the contracting authority
Other type: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa rękawic medycznych

Reference number: 06/2021
II.1.2)Main CPV code
33141420 Surgical gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Rękawice chirurgiczne lateksowe 15 000 par.

2. Rękawice chirurgiczne specjalistyczne 8 100 par.

3. Rękawice nitrylowe diagnostyczne 14 500 op. a 100 szt.

4. Rękawice do procedur wysokiego ryzyka 320 op. a 100 szt.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 861 140.00 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 4
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice chirurgiczne lateksowe

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL218 Nowosądecki
Main site or place of performance:

magazyn medyczny

II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice chirurgiczne lateksowe 15 000 par.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: parametry techniczne / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 18 420.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 7
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice chirurgiczne lateksowe

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL218 Nowosądecki
Main site or place of performance:

magazyn medyczny

II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice chirurgiczne specjalistyczne 8 100 par.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: parametry techniczne / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 26 860.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 7
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rekawice nitrylowe diagnostyczne

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL218 Nowosądecki
Main site or place of performance:

magazyn medyczny

II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice nitrylowe diagnostyczne 14 500 op. a 100 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: parametry techniczne / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 797 500.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 7
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rekawice do procedur wysokiego ryzyka

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL218 Nowosądecki
Main site or place of performance:

magazyn medyczny

II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice nitrylowe diagnostyczne 320 op. a 100 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: parametry techniczne / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 18 360.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 7
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia warunku.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunku.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunku.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy określono w projektowanych postanowieniach które zostaną wprowadzone do umowy stanowiących załącznik nr 5 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Konieczność pilnego zapewnienia dostaw rękawic medycznych do zwalczania pandemii COVID-19 z powodu zwiększonego zużycia.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 01/03/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 29/05/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 01/03/2021
Local time: 10:30
Place:

Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach, ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice

Information about authorised persons and opening procedure:

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Wrzesień 2021

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia oraz SWZ wnosi się w terminie do 10 dni od daty ich publikacji.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/02/2021