Supplies - 79022-2021

Ogranskad maskinöversättning

16/02/2021    S32

Polen-Gorlice: Operationshandskar

2021/S 032-079022

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach
Nationellt registreringsnummer: 000308614
Postadress: ul. Węgierska 21
Ort: Gorlice
Nuts-kod: PL218 Nowosądecki
Postnummer: 38-300
Land: Polen
Kontaktperson: Jan Przybycień
E-post: bzp@szpital.gorlice.pl
Telefon: +48 183553317
Fax: +48 183553307
Internetadress(er):
Allmän adress: www.szpital.gorlice.pl
Upphandlarprofil: www.szpital.gorlice.pl
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: www.szpital.gorlice.pl
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: www.szpitalgorlice.skrytkaesp
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Annan typ: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tillhandahållande av medicinska handskar

Referensnummer: 06/2021
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
33141420 Operationshandskar
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

1. Latexkirurgiska handskar 15 000 par.

2. Kirurgiska handskar specialiserade på 8 100 par.

3. Diagnostiska nitrilhandskar 14 500 op. a 100

4. Handskar för högriskförfaranden 320 op. a 100

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 861 140.00 PLN
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
Högsta antal delkontrakt som kan tilldelas en anbudsgivare: 4
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Latexkirurgiska handskar

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33141420 Operationshandskar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: PL218 Nowosądecki
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

sjukvårdslager

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Latexkirurgiska handskar 15 000 par.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: parametry techniczne / Viktning: 40
Pris - Viktning: 60
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 18 420.00 PLN
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 7
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
Anbuden ska inlämnas i form av en elektronisk katalog eller innefatta en elektronisk katalog
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Latexkirurgiska handskar

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33141420 Operationshandskar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: PL218 Nowosądecki
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

sjukvårdslager

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Kirurgiska handskar specialiserade på 8 100 par.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: parametry techniczne / Viktning: 40
Pris - Viktning: 60
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 26 860.00 PLN
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 7
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
Anbuden ska inlämnas i form av en elektronisk katalog eller innefatta en elektronisk katalog
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Diagnostiska nitrilkärl

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33141420 Operationshandskar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: PL218 Nowosądecki
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

sjukvårdslager

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Diagnostiska nitrilhandskar 14 500 op. a 100

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: parametry techniczne / Viktning: 40
Pris - Viktning: 60
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 797 500.00 PLN
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 7
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
Anbuden ska inlämnas i form av en elektronisk katalog eller innefatta en elektronisk katalog
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Recawices för högriskförfaranden

Del nr: 4
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33141420 Operationshandskar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: PL218 Nowosądecki
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

sjukvårdslager

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Diagnostiska nitrilhandskar 320 och 100

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: parametry techniczne / Viktning: 40
Pris - Viktning: 60
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 18 360.00 PLN
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 7
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
Anbuden ska inlämnas i form av en elektronisk katalog eller innefatta en elektronisk katalog
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Den upphandlande myndigheten uppställer inte något villkor.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Den upphandlande myndigheten uppställer inte något villkor.

III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Den upphandlande myndigheten uppställer inte något villkor.

III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Villkoren för genomförandet av avtalet anges i utkastet till bestämmelser som ska införas i avtalet som bilaga 5 till det frivilliga finansieringssystemet.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
Påskyndat förfarande
Motivering:

Det akuta behovet av att säkerställa tillgången på medicinska handskar för att bekämpa covid-19-pandemin på grund av ökad konsumtion.

IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 01/03/2021
Lokal tid: 10:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Polska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 29/05/2021
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 01/03/2021
Lokal tid: 10:30
Plats:

Specialistsjukhuset Henryk Klimontowicz i Gorlicach, ul. Ungerska 21, 38–300 Gorlice

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Den upphandlande myndigheten planerar inte att öppna anbuden för allmänheten.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
Planerad tidpunkt för offentliggörande av ytterligare meddelanden:

September 2021

VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning tillämpas
Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadress: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postnummer: 02-676
Land: Polen
E-post: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internetadress: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Överklagandet ska lämnas in inom 10 dagar från den dag då uppgifterna om den åtgärd som ligger till grund för överklagandet avsändes, om de har skickats på elektronisk väg, eller 15 dagar om de har sänts på annat sätt. Ett överklagande av innehållet i meddelandet och det frivilliga övervakningssystemet ska lämnas in inom 10 dagar från den dag då meddelandet offentliggjordes.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadress: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postnummer: 02-676
Land: Polen
E-post: odwolania@gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internetadress: www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
11/02/2021