Połączone kontrakty - 79087-2017

TITytułPolska-Radom: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
NDNr dokumentu79087-2017
PDData publikacji02/03/2017
OJDz.U. S43
TWMiejscowośćRADOM
AUNazwa instytucjiCentrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Połączone kontrakty - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany01/03/2017
NCZamówienie3 - Połączone kontrakty
PRProcedura9 - Nie dotyczy
TDDokument0 - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV50700000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
71356300 - Usługi wsparcia technicznego
72000000 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72220000 - Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne
72250000 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
72260000 - Usługi w zakresie oprogramowania
72318000 - Usługi przesyłu danych
72720000 - Usługi w zakresie rozległej sieci komputerowej
OCPierwotny kod CPV50700000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
71356300 - Usługi wsparcia technicznego
72000000 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72220000 - Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne
72250000 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
72260000 - Usługi w zakresie oprogramowania
72318000 - Usługi przesyłu danych
72720000 - Usługi w zakresie rozległej sieci komputerowej
RCKod NUTSPL
IAAdres internetowy (URL)http://www.cpd.mf.gov.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE