Supplies - 79136-2021

Submission deadline has been amended by:  146538-2021
16/02/2021    S32

Magyarország-Zalaegerszeg: Sterilizáló-, fertőtlenítő- és egészségügyi eszközök

2021/S 032-079136

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Zala Megyei Szent Rafael Kórház
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_98824335
Postai cím: Zrínyi utca 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gasztonyi Beáta
E-mail: zmkorhaz@zmkorhaz.hu
Telefon: +36 92507500
Fax: +36 92331405
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.zmkorhaz.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000531562020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000531562020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: egészségügyi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egészségügy

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Gyógyszerkibocsátó eszközök beszerzése I.

Hivatkozási szám: EKR000531562020
II.1.2)Fő CPV-kód
33191000 Sterilizáló-, fertőtlenítő- és egészségügyi eszközök
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

AK fenntartja magának a jogot, hogy az esetszámtól függően a tender futamideje alatt a közbeszerzési eljárás eredményeként

Megkötendő szerződés időtartama alatt a tervezett rendelési számoktól +30 %-kal eltérjen. Ajánlatkérő a + 30 % mértékű opció esetén

Is az ajánlatában megadott ajánlati árhoz kötve van.A szívkatéterezéshez és PTCA-hoz szükséges jelentős mennyiségű és értékű fogyóanyag bizonyos tekintetben csak hozzávetőlegesen becsülhető, ezért Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az egyes

Termékkategóriákon belül felhasználástól függően a termékek méretét tekintve negyedévenként változtasson. Minden AT számára

Azon tételeknél, melyeknél a mennyiség indokolttá teszi, konszignációs raktár kialakítása kötelező, amelyben a fogyást az intézet

Jelenti. A konszignációs raktárban biztosítandó termékek mennyiségét Ártábla tartalmaz.(szerződéstervezet 2. sz. melléklete). A

Termékeknek egyszer használatos, steril eszközöknek, felhasználásra és implantációra készterméknek kell lenniük.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

KARDIOLÓGIAI SET - I. MŰTŐSKABÁTTAL

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33191000 Sterilizáló-, fertőtlenítő- és egészségügyi eszközök
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

8900 Zalaegerszeg Zrínyi Miklós u. 1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Steril szett tartalma: 1 db takaró: steril, egyszer használatos, papír, 140 x 150 cm-es, vagy nagyobb (maximális eltérési mérték max. +

15 %) Angiographias betegtakaró: 330 x 218cm, vagy nagyobb (maximális eltérési mérték max. +15 %) átlátszó oldalrészekkel a kezelő

Résznél, 2 db femoralis és 2 db radialis perforációval, oldalukon a perforációnál ragasztóval a stabilizálására 1db J végű vezetődrót

0 035 200 cm-es 1 db műanyag szike 11-es szikepengével 10 db tupfer 40 db compress 1 db kb. 500 ml. űrtartalmú műanyag tál 1 db

Papír vesetál 2 db 20 ml-es fecskendő 2 db 10 ml-es fecskendő, csavaros csatlakozóval 1 db 5 ml-es fecskendő 1 db 2 ml-es fecskendő

1 db papír törlő (45 cm x 35 cm ±5 %) 1 db Seldinger punkciós tű 19GA 1 db 19GA-s felszívó tű 1,1 x 30mm 1 db lokáltű 0,55 x 25mm,

24GA 1 db lokáltű 0,90 x 70mm, 20GA 1 db nagy nyomású manifold rota adapterrel, 3 háromágú csappal jobb oldalra szerelve 1 db

Infúziós szerelék 2 db nyomásmérő line 50 cm vagy 60 cm 1 db kontrasztanyag-felszívó szerelék egyenirányító csappal 1 db

Angiográfiás fecskendő 10ml-es (1050PSI) 1 db nagy nyomású kétállású csap Ólompajzs izoláló nylon, 90x100 cm-es min. méretű

Gumírozott széllel 1db háromágú csap 2 db Luer canülvég lezáró 1 db 1000 ml-es zárt rendszerű folyadékgyűjtő, egyenirányító csappal

2 db papír kéztörlő (45 cm x 35 cm ±5 %) 2 db beforgatható operációs kabátot L és XL méretekben, mindkét karon és az elülső oldalon

Megerősítve Mennyiség: 400 db/12 hó

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Kompatibilitás a katéteres labor műszereivel (Igen/Nem) / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés időbeli hatálya 12 hónap azzal, hogy egy alkalommal - a szerződés lejártát 30 naptári nappal megelőzően -, további 12 hónap időszakra, ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozatával változatlan szerződéses feltételek mellett meghosszabbítható.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

AK fenntartja magának a jogot, hogy az esetszámtól függően a tender futamideje alatt a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés időtartama alatt a tervezett rendelési számoktól +30 %-kal eltérjen. Ajánlatkérő a + 30 % mértékű opció esetén is az ajánlatában megadott ajánlati árhoz kötve van.

Ajánlatkérő a szerződés megkötésekor nyilatkozik, hogy az opciót igénybe kívánja-e venni.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

KARDIOLÓGIAI SET - II. TÍPUS KABÁT NÉLKÜL

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33191000 Sterilizáló-, fertőtlenítő- és egészségügyi eszközök
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

8900 Zalaegerszeg Zrínyi Miklós u. 1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Steril szett tartalma: 1 db takaró: steril, egyszer használatos, papír, 140 x 150 cm-es, vagy nagyobb (maximális eltérési mérték max. +

15 %) Angiographias betegtakaró: 330 x 218 cm, vagy nagyobb (maximális eltérési mérték max. +15 %) átlátszó oldalrészekkel a kezelő

Résznél, 2 db femoralis és 2 db radialis perforációval, oldalukon a perforációnál ragasztóval a stabilizálására 1db J végű vezetődrót

0 035 200 cm-es 1 db műanyag szike 11-es szikepengével 10 db tupfer 40 db compress 1 db kb. 500 ml. űrtartalmú műanyag tál 1 db

Papír vesetál 2 db 20 ml-es fecskendő 2 db 10 ml-es fecskendő, csavaros csatlakozóval 1 db 5 ml-es fecskendő 1 db 2 ml-es fecskendő

1 db papír törlő (45 cm x 35 cm ±5 %) 1 db Seldinger punkciós tű 19GA 1 db 19GA-s felszívó tű 1,1 x 30mm 1 db lokáltű 0,55 x 25mm,

24GA 1 db lokáltű 0,90 x 70mm, 20GA 1 db nagy nyomású manifold rota adapterrel, 3 háromágú csappal jobb oldalra szerelve 1 db

Infúziós szerelék 2 db nyomásmérő line 50 cm vagy 60 cm 1 db kontrasztanyag-felszívó szerelék egyenirányító csappal 1 db

Angiográfiás fecskendő 10ml-es (1050PSI) 1 db nagy nyomású kétállású csap Ólompajzs izoláló nylon, 90x100 cm-es min. méretű

Gumírozott széllel 1db háromágú csap 2 db Luer canülvég lezáró 1 db 1000 ml-es zárt rendszerű folyadékgyűjtő, egyenirányító csappal

2 db papír kéztörlő (45 cm x 35 cm ±5 %) Mennyiség: 400 db/12 hó

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Kompatibilitás a katéteres labor műszereivel (Igen/Nem) / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés időbeli hatálya 12 hónap azzal, hogy egy alkalommal - a szerződés lejártát 30 naptári nappal megelőzően -, további 12 hónap időszakra, ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozatával változatlan szerződéses feltételek mellett meghosszabbítható.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

AK fenntartja magának a jogot, hogy az esetszámtól függően a tender futamideje alatt a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés időtartama alatt a tervezett rendelési számoktól +30 %-kal eltérjen. Ajánlatkérő a + 30 % mértékű opció esetén is az ajánlatában megadott ajánlati árhoz kötve van.

Ajánlatkérő a szerződés megkötésekor nyilatkozik, hogy az opciót igénybe kívánja-e venni.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

KARDIOLÓGIAI SET - II. TÍPUS

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33191000 Sterilizáló-, fertőtlenítő- és egészségügyi eszközök
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

8900 Zalaegerszeg Zrínyi Miklós u. 1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Steril szett tartalma: 1 db takaró: steril, egyszer használatos, papír, 140 x 150cm-es, vagy nagyobb (maximális eltérési mérték max. +

15 %) Angiographias betegtakaró: 330 x 218cm, vagy nagyobb (maximális eltérési mérték max. +15 %) átlátszó oldalrészekkel a kezelő

Résznél, 2 db femoralis és 2 db radialis perforációval, oldalukon a perforációnál ragasztóval a stabilizálására Folyadéktartó zsák,

Öntapadós széllel, mérete 25x45 ±5 % 1db J végű vezetődrót 0 035 200 cm-es 1 db műanyag szike 11-es szikepengével 10 db tupfer 40

Db compress 1 db kb. 500 ml. űrtartalmú műanyag tál 1 db papír vesetál 1 db Seldinger punkciós tű 19GA 2 db 20 ml-es fecskendő 2

Db 10 ml-es fecskendő, csavaros csatlakozóval 1 db 5 ml-es fecskendő 5 db 2 ml-es fecskendő 1 db papír törlő (45 cm x 35 cm ±5 %) 1

Db 19GA-s felszívó tű 1,1 x 30mm 1 db lokáltű 0,90 x 70mm, 20GA 1 db lokáltű 0,55 x 25mm, 24GA 1 db nagy nyomású manifold rota adapterrel, 3 háromágú csappal jobb oldalra szerelve 1 db infúziós szerelék 2 db nyomásmérő line 50 cm vagy 60 cm 1 db

Kontrasztanyag-felszívó szerelék egyenirányító csappal 1 db angiográfiás fecskendő 10ml-es (1050PSI) 1 db nagy nyomású kétállású

Csap Ólompajzs izoláló nylon, 90x100 cm-es min. méretű gumírozott széllel 1db háromágú csap 2 db Luer canülvég lezáró 1 db 1000

Ml-es zárt rendszerű folyadékgyűjtő, egyenirányító csappal 2 db papír kéztörlő (45 cm x 35 cm ±5 %) Mennyiség: 300 db/12 hó

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Kompatibilitás a katéteres labor műszereivel (Igen/Nem) / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés időbeli hatálya 12 hónap azzal, hogy egy alkalommal - a szerződés lejártát 30 naptári nappal megelőzően -, további 12 hónap időszakra, ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozatával változatlan szerződéses feltételek mellett meghosszabbítható.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

AK fenntartja magának a jogot, hogy az esetszámtól függően a tender futamideje alatt a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés időtartama alatt a tervezett rendelési számoktól +30 %-kal eltérjen. Ajánlatkérő a + 30 % mértékű opció esetén is az ajánlatában megadott ajánlati árhoz kötve van.

Ajánlatkérő a szerződés megkötésekor nyilatkozik, hogy az opciót igénybe kívánja-e venni.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

KARDIOLÓGIAI SET - III. TÍPUS RADIÁLIS THERÁPIÁS

Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33191000 Sterilizáló-, fertőtlenítő- és egészségügyi eszközök
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

8900 Zalaegerszeg Zrínyi Miklós u. 1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Steril szett tartalma: 1 db takaró: steril, egyszer használatos, papír, 140 x 150cm-es ±5 % Angiographias betegtakaró min: 330 x

218cm (maximális eltérési mérték max. +15 %), átlátszó oldalrészekkel a kezelő résznél, illetőleg a kétoldali artéria femoralis felett

Perforált lyukakkal, oldalukon a lyuknál ragasztóval a stabilizálására, valamint az a. radialis steril izolálásához perforált lyukakkal 1db

J végű vezetődrót 0 035”200 cm-es ±5 % 1 db műanyag szike 11-es szikepengével 10 db tupfer 40 db compress 1 db 500 ml. (+/- 5 %)

Űrtartalmú műanyag tál 2 db 20 ml-es fecskendő 1db 10 ml-es fecskendő 1 db 5 ml-es fecskendő 1 db 2 ml-es fecskendő 1 db 19GA-s

Felszívó tű 1,1 x 30mm 1 db lokáltű 0,55 x 25mm, 24GA 1 db nagy nyomású manifold rota adapterrel, 3 háromágú csappal jobb oldalra

Szerelve 1 db infúziós szerelék 2 db nyomásmérő line 60cm ±5 % 1 db kontrasztanyag-felszívó szerelék egyenirányító csappal 1 db

Angiográfiás fecskendő 10ml-es 1 db nagy nyomású kétállású csap Ólompajzs izoláló nylon, 90x100 cm-es min. méretű gumírozott

Széllel 1db háromágú csap 2 db Luer canülvég lezáró 2 db beforgatható operációs kabát L és XL méretekben, mindkét karon és az

Elülső oldalon megerősítve 1 db L méretű cérnakesztyű Y adapter tökéletesen átlátszó, belső átmérő 9F, haemostatic valve,

Ergonomikus 75cm ±5 % hosszú, a kontrasztanyag beadására szolgáló vezeték Guide wire mozgatásához szükséges ún. torque device,

Nem csavaros Indeflátor nagynyomású fecskendő 12 cm3 űrtartalommal. Követelmény: min. 30 atm. nyomás elérésére képes legyen

Guide wire bevezető eszköz Mennyiség: 600 db/12 hó

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés időbeli hatálya 12 hónap azzal, hogy egy alkalommal - a szerződés lejártát 30 naptári nappal megelőzően -, további 12 hónap időszakra, ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozatával változatlan szerződéses feltételek mellett meghosszabbítható.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

AK fenntartja magának a jogot, hogy az esetszámtól függően a tender futamideje alatt a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés időtartama alatt a tervezett rendelési számoktól +30 %-kal eltérjen. Ajánlatkérő a + 30 % mértékű opció esetén is az ajánlatában megadott ajánlati árhoz kötve van.

Ajánlatkérő a szerződés megkötésekor nyilatkozik, hogy az opciót igénybe kívánja-e venni.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

KARDIOLÓGIAI SET ELEKTROFIZIOLÓGIAI VIZSGÁLATHOZ

Rész száma: 5
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33191000 Sterilizáló-, fertőtlenítő- és egészségügyi eszközök
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

8900 Zalaegerszeg Zrínyi Miklós u. 1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Steril szett tartalma: 1 db steril lepedő, papír 150 x 200 cm, vagy nagyobb (maximális eltérési mérték max. +15 %) Angiográfiás

Betegtakaró 330 x 218 cm, vagy nagyobb (maximális eltérési mérték max. +15 %), átlátszó oldalrésszel jobb oldalon mindkét oldalon

Perforált lyukakkal a véna femoralisok felett, jobboldalon átlátszó szegéllyel: min. 70 cm, megerősített nedvszívó szegéllyel: min.

120x80 cm, min. 3 rétegű 1 db műanyag szike 11-es szikepengével, lándzsás véggel, zárt védőborítással 1 db papír vesetál 40 db

10x10mm-es géz lap 1 db min. 250 ml űrtartalmú műanyag tál, kerek, átmérő min. 9 cm (max 10 % pozitív irányú eltérés), magasság

Min. 5.5 cm (max 10 % pozitív irányú eltérés), 2 db Luer lock, csavaros 20 ml-es fecskendő 3 db 10 ml-es fecskendő, sima végű 3 db

Seldinger punkciós tű 0 038 drót befogadására alkalmas, 18G-s, min. 7 cm hosszú 1 db lokáltű 0,70 x 50mm, 22GA-s 1 db lokáltű 22

GA-s, 0.70 x30 mm 1 db lokáltű 18 GA-s, 1.2 x 40 mm 1 db RTG csőizoláló min. 140 x 140 cm, kerek, gumis 1 db lyukas kendő, min. 45

X 75 cm, min. 2.5 cm-es tapadó széllel, min. 10 cm átmérő, vízálló (maximális eltérési mérték max. +15 %) 2 db papír kéztörlő, min. 45

X 35 cm (maximális eltérési mérték max. +15 %) 2 db steril beforgatható operációs kabát XL méretben 1 db szintetikus, monofil, nem

Felszívódó, poliamid alapanyagú, 3/0-s fonal, hossza: 45cm, görbülete: 3/8, tű típusa: fordított vágó, mérete: 24 mm Mennyiség: 600

Db/12 hó

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés időbeli hatálya 12 hónap azzal, hogy egy alkalommal - a szerződés lejártát 30 naptári nappal megelőzően -, további 12 hónap időszakra, ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozatával változatlan szerződéses feltételek mellett meghosszabbítható.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

AK fenntartja magának a jogot, hogy az esetszámtól függően a tender futamideje alatt a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés időtartama alatt a tervezett rendelési számoktól +30 %-kal eltérjen. Ajánlatkérő a + 30 % mértékű opció esetén is az ajánlatában megadott ajánlati árhoz kötve van.

Ajánlatkérő a szerződés megkötésekor nyilatkozik, hogy az opciót igénybe kívánja-e venni.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

VEZETŐ DRÓT (DIAGNOSZTIKUS) I.

Rész száma: 6
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33191000 Sterilizáló-, fertőtlenítő- és egészségügyi eszközök
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

8900 Zalaegerszeg Zrínyi Miklós u. 1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Minimum követelmény 0 035 min. 260, max. 300 cm-es vezetődrót 3 mm-es flexibilis J végű Mennyiség: 10 db/12 hó

0 035 150 cm-es ±5 % flexibilis J végű vezetődrót Mennyiség: 20 db/12 hó

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés időbeli hatálya 12 hónap azzal, hogy egy alkalommal - a szerződés lejártát 30 naptári nappal megelőzően -, további 12 hónap időszakra, ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozatával változatlan szerződéses feltételek mellett meghosszabbítható.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

AK fenntartja magának a jogot, hogy az esetszámtól függően a tender futamideje alatt a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés időtartama alatt a tervezett rendelési számoktól +30 %-kal eltérjen. Ajánlatkérő a + 30 % mértékű opció esetén is az ajánlatában megadott ajánlati árhoz kötve van.

Ajánlatkérő a szerződés megkötésekor nyilatkozik, hogy az opciót igénybe kívánja-e venni.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

HYDROPHYL VEZETŐ DRÓT

Rész száma: 7
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33191000 Sterilizáló-, fertőtlenítő- és egészségügyi eszközök
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

8900 Zalaegerszeg Zrínyi Miklós u. 1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Minimum követelmény 180 cm-es 0 032 hydrophil bevonatú vezető drót Mennyiség: 50 db/12 hó

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés időbeli hatálya 12 hónap azzal, hogy egy alkalommal - a szerződés lejártát 30 naptári nappal megelőzően -, további 12 hónap időszakra, ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozatával változatlan szerződéses feltételek mellett meghosszabbítható.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

AK fenntartja magának a jogot, hogy az esetszámtól függően a tender futamideje alatt a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés időtartama alatt a tervezett rendelési számoktól +30 %-kal eltérjen. Ajánlatkérő a + 30 % mértékű opció esetén is az ajánlatában megadott ajánlati árhoz kötve van.

Ajánlatkérő a szerződés megkötésekor nyilatkozik, hogy az opciót igénybe kívánja-e venni.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

INTRODUCER FEMORALIS ANGIOGRÁFIÁS VIZSGÁLATHOZ

Rész száma: 8
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33191000 Sterilizáló-, fertőtlenítő- és egészségügyi eszközök
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

8900 Zalaegerszeg Zrínyi Miklós u. 1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Minimum követelmény Mindegyik típusnak ún. side-port-tal kell rendelkeznie, hydrofil, vagy azzal egyenértékű bevonattal A

Side-port-on legyen háromágú csap, a bevezetéshez dilatator szükséges, mellyel együtt van csomagolva Mindegyik introducerben

Legyen zárókupak Mind az 5-, mind a 6F-es introducer-ek rendelkezzenek a kiöltéshez szükséges perforált füllel 10-11 cm hossz, 20-21- 22G-s tűvel: 5F introducer, mennyiség: 50 db/12 hó

6F introducer, mennyiség: 380 db/12 hó

7F introducer, mennyiség: 20 db/12 hó

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés időbeli hatálya 12 hónap azzal, hogy egy alkalommal - a szerződés lejártát 30 naptári nappal megelőzően -, további 12 hónap időszakra, ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozatával változatlan szerződéses feltételek mellett meghosszabbítható.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

AK fenntartja magának a jogot, hogy az esetszámtól függően a tender futamideje alatt a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés időtartama alatt a tervezett rendelési számoktól +30 %-kal eltérjen. Ajánlatkérő a + 30 % mértékű opció esetén is az ajánlatában megadott ajánlati árhoz kötve van.

Ajánlatkérő a szerződés megkötésekor nyilatkozik, hogy az opciót igénybe kívánja-e venni.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

HOSSZÚ INTRODUCER I.

Rész száma: 9
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33191000 Sterilizáló-, fertőtlenítő- és egészségügyi eszközök
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

8900 Zalaegerszeg Zrínyi Miklós u. 1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Minimum követelmény Mindegyik típusnak ún. side-port-tal kell rendelkeznie A side-port-on legyen háromágú csap, a bevezetéshez

Dilatator szükséges, mellyel együtt van csomagolva Mindegyik introducerben legyen zárókupak Mind az 5-, mind a 6F-es introducer-ek

Rendelkezzenek a kiöltéshez szükséges perforált füllel 20-25 cm hossz: 6F introducer 30 db/12 hó

45 cm hossz: 6F introducer 5 db/12 hó

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés időbeli hatálya 12 hónap azzal, hogy egy alkalommal - a szerződés lejártát 30 naptári nappal megelőzően -, további 12 hónap időszakra, ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozatával változatlan szerződéses feltételek mellett meghosszabbítható.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

AK fenntartja magának a jogot, hogy az esetszámtól függően a tender futamideje alatt a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés időtartama alatt a tervezett rendelési számoktól +30 %-kal eltérjen. Ajánlatkérő a + 30 % mértékű opció esetén is az ajánlatában megadott ajánlati árhoz kötve van.

Ajánlatkérő a szerződés megkötésekor nyilatkozik, hogy az opciót igénybe kívánja-e venni.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

INTRODUCER KIT RADIALIS VIZSGÁLATHOZ 5F

Rész száma: 10
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33191000 Sterilizáló-, fertőtlenítő- és egészségügyi eszközök
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

8900 Zalaegerszeg Zrínyi Miklós u. 1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Minimum követelmény Mindegyik típusnak ún. side-port-tal kell rendelkeznie, hydrofil, vagy azzal egyenértékű bevonattal A

Side-port-on legyen háromágú csap, a bevezetéshez dilatator szükséges, mellyel együtt van csomagolva Mindegyik introducerben

Legyen zárókupak Minden introducer rendelkezzen a kiöltéshez szükséges perforált füllel Minden introducer legyen egybe csomagolva

Egy punctios tűvel és egy mini guide wire-rel 0 018”-s méretben 20-21-22G-s tűvel 5F introducer radialis punctióhoz: 150 db/12 hó

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 7 és 10 cm-es sheath megléte (Igen/Nem) / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés időbeli hatálya 12 hónap azzal, hogy egy alkalommal - a szerződés lejártát 30 naptári nappal megelőzően -, további 12 hónap időszakra, ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozatával változatlan szerződéses feltételek mellett meghosszabbítható.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

AK fenntartja magának a jogot, hogy az esetszámtól függően a tender futamideje alatt a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés időtartama alatt a tervezett rendelési számoktól +30 %-kal eltérjen. Ajánlatkérő a + 30 % mértékű opció esetén is az ajánlatában megadott ajánlati árhoz kötve van.

Ajánlatkérő a szerződés megkötésekor nyilatkozik, hogy az opciót igénybe kívánja-e venni.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

INTRODUCER KIT RADIALIS VIZSGÁLATHOZ 6F

Rész száma: 11
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33191000 Sterilizáló-, fertőtlenítő- és egészségügyi eszközök
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

8900 Zalaegerszeg Zrínyi Miklós u. 1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Minimum követelmény Mindegyik típusnak ún. side-port-tal kell rendelkeznie, hydrofil, vagy azzal egyenértékű bevonattal A

Side-port-on legyen háromágú csap, a bevezetéshez dilatator szükséges, mellyel együtt van csomagolva Mindegyik introducerben

Legyen zárókupak Minden introducer rendelkezzen a kiöltéshez szükséges perforált füllel Minden introducer legyen egybe csomagolva

Egy punctios tűvel és egy mini guide wire-rel 0 018”-s méretben 20-21-22G-s tűvel 6F introducer radialis punctióhoz: 1600 db/12 hó

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 7 és 10 cm-es sheath megléte (Igen/Nem) / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés időbeli hatálya 12 hónap azzal, hogy egy alkalommal - a szerződés lejártát 30 naptári nappal megelőzően -, további 12 hónap időszakra, ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozatával változatlan szerződéses feltételek mellett meghosszabbítható.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

AK fenntartja magának a jogot, hogy az esetszámtól függően a tender futamideje alatt a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés időtartama alatt a tervezett rendelési számoktól +30 %-kal eltérjen. Ajánlatkérő a + 30 % mértékű opció esetén is az ajánlatában megadott ajánlati árhoz kötve van.

Ajánlatkérő a szerződés megkötésekor nyilatkozik, hogy az opciót igénybe kívánja-e venni.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

INTRODUCER SET MINI GUIDE WIRE-EL FEMORALIS

Rész száma: 12
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33191000 Sterilizáló-, fertőtlenítő- és egészségügyi eszközök
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

8900 Zalaegerszeg Zrínyi Miklós u. 1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Minimum követelmény Mindegyik típusnak ún. side-port-tal kell rendelkeznie, hydrofil, vagy azzal egyenértékű bevonattal A

Side-port-on legyen háromágú csap, a bevezetéshez dilatator szükséges, mellyel együtt van csomagolva Mindegyik introducerben

Legyen zárókupak Minden introducer rendelkezzen a kiöltéshez szükséges perforált füllel 20-21-22G-s tűvel

5F, 10-11 cm: 175 db/12 hó

6F, 10-11 cm: 175 db/12 hó

7F, 10-11 cm: 175 db/12 hó

8F, 10-11 cm: 75 db/12 hó

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés időbeli hatálya 12 hónap azzal, hogy egy alkalommal - a szerződés lejártát 30 naptári nappal megelőzően -, további 12 hónap időszakra, ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozatával változatlan szerződéses feltételek mellett meghosszabbítható.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

AK fenntartja magának a jogot, hogy az esetszámtól függően a tender futamideje alatt a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés időtartama alatt a tervezett rendelési számoktól +30 %-kal eltérjen. Ajánlatkérő a + 30 % mértékű opció esetén is az ajánlatában megadott ajánlati árhoz kötve van.

Ajánlatkérő a szerződés megkötésekor nyilatkozik, hogy az opciót igénybe kívánja-e venni.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

DIAGNOSZTIKUS KATÉTEREK FEMORALIS VIZSGÁLATOKHOZ

Rész száma: 13
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33191000 Sterilizáló-, fertőtlenítő- és egészségügyi eszközök
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

8900 Zalaegerszeg Zrínyi Miklós u. 1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Minimum követelmény Valamennyi diagnosztikus katéter 5F-es külső átmérővel rendelkezzen, hydrofil, vagy azzal egyenértékű

Bevonattal Az úgynevezett nyomáshatár valamennyinél 900 PSI legyen és legyenek alkalmas max. 0 035 méretű guide wire

Befogadására A flow kapacitás min. 19 ml/sec legyen, 5F-nél Mindegyik diagnosztikus katéter, mely coronaria diagnosztikára készült

Ún. soft tip atraumatikus végkialakítással készüljön A femoralis katétereknek ne legyen side hole-ja 5F-es katéterben a következő

Alakok álljanak rendelkezésre: Judkins L4, Judkins L3.5, Judkins L5, Judkins L6, Amplatz LII, Amplatz LIII, Judkins R4, Judkins R3.5,

Judkins R5, Amplatz RI, Amplatz RII, egyéb alternatív jobb koronáriás katéter Mammaria katéter Right coronary bypass, left coronary

Bypass katéter, Pig-tail katéter Angulált pig-tail katéter. 4F-nél a belső átmérő >= 0,041”

Mennyiség: 1000 db/12 hó

A görbület

Választék mennyisége (5-20 db/fajta katéter rendelkezésre állása)

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A görbület választék mennyisége (min.5-max.20 db/fajta katéter rendelkezésre állása) / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés időbeli hatálya 12 hónap azzal, hogy egy alkalommal - a szerződés lejártát 30 naptári nappal megelőzően -, további 12 hónap időszakra, ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozatával változatlan szerződéses feltételek mellett meghosszabbítható.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

AK fenntartja magának a jogot, hogy az esetszámtól függően a tender futamideje alatt a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés időtartama alatt a tervezett rendelési számoktól +30 %-kal eltérjen. Ajánlatkérő a + 30 % mértékű opció esetén is az ajánlatában megadott ajánlati árhoz kötve van.

Ajánlatkérő a szerződés megkötésekor nyilatkozik, hogy az opciót igénybe kívánja-e venni.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

DIAGNOSZTIKUS KATÉTEREK RADIALIS VIZSGÁLATOKHOZ

Rész száma: 14
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33191000 Sterilizáló-, fertőtlenítő- és egészségügyi eszközök
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

8900 Zalaegerszeg Zrínyi Miklós u. 1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Minimum követelmény 5,6 Fr, side hole nélküli kivitelben Nagy nyomásállóság min. 900 PSI Nagy flow kapacitású min. 19 ml/s 5 F-nél

Atraumatikus végialakítás Kink resistant - megtöréssel szemben ellenálló Hidrophil, vagy azzal egyenértékű bevonattal rendelkezik

Shaft hosszúság min. 100 cm 5Fr belső átmérő 0,047" (1,20 mm), külső átmérő: 1,70 mm Elérhető görbületek: Speciális radiális

Görbületek (TIG, BLK) Hagyományos görbületek (JL, JR, AL 1-3, AR, 1-3); Speciális görbületek: IM, Pigtail (egyenes, hajlított kivitelben

Is) IM, MP, ezen kívüli egyéb speciális görbület (legalább 3 féle) Mennyiség: 1500 db/12 hó

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A laboratórium jelenlegi eszközkészletéhez biztonsággal illeszkedő (Igen/Nem) / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés időbeli hatálya 12 hónap azzal, hogy egy alkalommal - a szerződés lejártát 30 naptári nappal megelőzően -, további 12 hónap időszakra, ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozatával változatlan szerződéses feltételek mellett meghosszabbítható.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

AK fenntartja magának a jogot, hogy az esetszámtól függően a tender futamideje alatt a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés időtartama alatt a tervezett rendelési számoktól +30 %-kal eltérjen. Ajánlatkérő a + 30 % mértékű opció esetén is az ajánlatában megadott ajánlati árhoz kötve van.

Ajánlatkérő a szerződés megkötésekor nyilatkozik, hogy az opciót igénybe kívánja-e venni.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

BIP. IDEIGL. PACEMAKER ELEKTR. PUNKCIÓS SET NÉLK.

Rész száma: 15
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33191000 Sterilizáló-, fertőtlenítő- és egészségügyi eszközök
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

8900 Zalaegerszeg Zrínyi Miklós u. 1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Minimum követelmény C végű, 5F-es Mennyiség: 25 db/12 hó

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Kompatibilitás a katéteres labor műszereivel (Igen/Nem) / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés időbeli hatálya 12 hónap azzal, hogy egy alkalommal - a szerződés lejártát 30 naptári nappal megelőzően -, további 12 hónap időszakra, ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozatával változatlan szerződéses feltételek mellett meghosszabbítható.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

AK fenntartja magának a jogot, hogy az esetszámtól függően a tender futamideje alatt a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés időtartama alatt a tervezett rendelési számoktól +30 %-kal eltérjen. Ajánlatkérő a + 30 % mértékű opció esetén is az ajánlatában megadott ajánlati árhoz kötve van.

Ajánlatkérő a szerződés megkötésekor nyilatkozik, hogy az opciót igénybe kívánja-e venni.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

PCI GUIDE WIRE

Rész száma: 16
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33191000 Sterilizáló-, fertőtlenítő- és egészségügyi eszközök
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

8900 Zalaegerszeg Zrínyi Miklós u. 1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Minimum követelmény Nem thrombogén felszín PTCA guide wire 0 014"-es, 175-190 cm-es, J végű legyen Minden standard PTCA

Drótnak az első 3 cm-e legyen erősen sugárfogó, a többi a RTG sugárban csak alig látható anyagból kerüljön kialakításra

Hyperflexibilis Mennyiség: 300 db/12 hó

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés időbeli hatálya 12 hónap azzal, hogy egy alkalommal - a szerződés lejártát 30 naptári nappal megelőzően -, további 12 hónap időszakra, ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozatával változatlan szerződéses feltételek mellett meghosszabbítható.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

AK fenntartja magának a jogot, hogy az esetszámtól függően a tender futamideje alatt a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés időtartama alatt a tervezett rendelési számoktól +30 %-kal eltérjen. Ajánlatkérő a + 30 % mértékű opció esetén is az ajánlatában megadott ajánlati árhoz kötve van.

Ajánlatkérő a szerződés megkötésekor nyilatkozik, hogy az opciót igénybe kívánja-e venni.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

KRÓNIKUS ÉRELZÁRÓDÁS REKANALIZÁCIÓJÁRA ALK. G.W.

Rész száma: 17
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33191000 Sterilizáló-, fertőtlenítő- és egészségügyi eszközök
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

8900 Zalaegerszeg Zrínyi Miklós u. 1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Minimum követelmény Nem thrombogén felszín Minden standard PTCA drótnak az első 3 cm-e legyen erősen sugárfogó, a többi a RTG

Sugárban csak alig látható anyagból kerüljön kialakításra Hydrofil, vagy polymer típus is elérhető legyen Egyenes, vagy J végű

Intermedier Tip méretek: 0,6-12g között /0,6- 12 g közötti terhelhetőségű Tipload 1 féle méretválaszték feletti többlet méretválasztéka (többlet 1 féle felett min. 0 féle - max. 5 féle méretválaszték rendelkezésre bocsátása) Nagyobb, mint 9 cm sugárfogó vég Mennyiség:

300 db/12 hó

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Tip méretek: 0,6-12g között /0,6- 12 g közötti terhelhetőségű Tipload 1 féle méretválaszték feletti többlet méretválasztéka (többlet 1 féle felett min. 0 féle - max. 5 féle méretválaszték rendelkezésre bocsátása) / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés időbeli hatálya 12 hónap azzal, hogy egy alkalommal - a szerződés lejártát 30 naptári nappal megelőzően -, további 12 hónap időszakra, ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozatával változatlan szerződéses feltételek mellett meghosszabbítható.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

AK fenntartja magának a jogot, hogy az esetszámtól függően a tender futamideje alatt a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés időtartama alatt a tervezett rendelési számoktól +30 %-kal eltérjen. Ajánlatkérő a + 30 % mértékű opció esetén is az ajánlatában megadott ajánlati árhoz kötve van.

Ajánlatkérő a szerződés megkötésekor nyilatkozik, hogy az opciót igénybe kívánja-e venni.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

PCI GUIDE WIRE KOMPLEX LÉSIOKHOZ

Rész száma: 18
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33191000 Sterilizáló-, fertőtlenítő- és egészségügyi eszközök
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

8900 Zalaegerszeg Zrínyi Miklós u. 1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Minimum követelmény Nem thrombogén felszín Minden standard PTCA drótnak az első 3 cm-e legyen erősen sugárfogó, a többi a RTG

Sugárban csak alig látható anyagból kerüljön kialakításra Tip méret 0,5-0,8g között Hossz min: 180 cm (maximális eltérési mérték max

. +10 %) Egyenes, vagy J végű Hydrofil bevonat a drót teljes hosszán Mennyiség: 900 db/12 hó

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés időbeli hatálya 12 hónap azzal, hogy egy alkalommal - a szerződés lejártát 30 naptári nappal megelőzően -, további 12 hónap időszakra, ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozatával változatlan szerződéses feltételek mellett meghosszabbítható.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

AK fenntartja magának a jogot, hogy az esetszámtól függően a tender futamideje alatt a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés időtartama alatt a tervezett rendelési számoktól +30 %-kal eltérjen. Ajánlatkérő a + 30 % mértékű opció esetén is az ajánlatában megadott ajánlati árhoz kötve van.

Ajánlatkérő a szerződés megkötésekor nyilatkozik, hogy az opciót igénybe kívánja-e venni.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

HIDROPHIL VEZETŐDRÓT

Rész száma: 19
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33191000 Sterilizáló-, fertőtlenítő- és egészségügyi eszközök
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

8900 Zalaegerszeg Zrínyi Miklós u. 1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Minimum követelmény Nem thrombogén felszín Minden standard PTCA drótnak az első 3 cm-e legyen erősen sugárfogó, a többi a RTG

Sugárban csak alig látható anyagból kerüljön kialakításra Hydrofil bevonat a drót teljes hosszán Mennyiség: 300 db/12 hó

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés időbeli hatálya 12 hónap azzal, hogy egy alkalommal - a szerződés lejártát 30 naptári nappal megelőzően -, további 12 hónap időszakra, ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozatával változatlan szerződéses feltételek mellett meghosszabbítható.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

AK fenntartja magának a jogot, hogy az esetszámtól függően a tender futamideje alatt a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés időtartama alatt a tervezett rendelési számoktól +30 %-kal eltérjen. Ajánlatkérő a + 30 % mértékű opció esetén is az ajánlatában megadott ajánlati árhoz kötve van.

Ajánlatkérő a szerződés megkötésekor nyilatkozik, hogy az opciót igénybe kívánja-e venni.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

PCI BALLON 1.5 MM

Rész száma: 20
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33191000 Sterilizáló-, fertőtlenítő- és egészségügyi eszközök
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

8900 Zalaegerszeg Zrínyi Miklós u. 1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Minimum követelmény:

A PCI ballonoknak 0 014"-es guide wire-t kell befogadniuk

Shaft hossz min. 140 cm (maximális eltérési mérték max. +10 %) Proximalis shaft <= 1.9 F, a distalis shaft <= 2.5 F

Ajánlott max. nyomás min. 14 atm

Mindkét PCI ballon legyen monorail, vagy más néven rapid exchange technikájú

Ballon hossz, méret: >=6, <=30 mm, minimum 5 féle hosszban

Crossing profil: <=0 021”

Mennyiség: 1.5 mm: 300 db/12 hó

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés időbeli hatálya 12 hónap azzal, hogy egy alkalommal - a szerződés lejártát 30 naptári nappal megelőzően -, további 12 hónap időszakra, ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozatával változatlan szerződéses feltételek mellett meghosszabbítható.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

AK fenntartja magának a jogot, hogy az esetszámtól függően a tender futamideje alatt a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés időtartama alatt a tervezett rendelési számoktól +30 %-kal eltérjen. Ajánlatkérő a + 30 % mértékű opció esetén is az ajánlatában megadott ajánlati árhoz kötve van.

Ajánlatkérő a szerződés megkötésekor nyilatkozik, hogy az opciót igénybe kívánja-e venni.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

PCI BALLON 2.5 MM

Rész száma: 21
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33191000 Sterilizáló-, fertőtlenítő- és egészségügyi eszközök
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

8900 Zalaegerszeg Zrínyi Miklós u. 1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Minimum követelmény A PCI ballonoknak 0 014"-es guide wire-t kell befogadniuk Ajánlott max. nyomás min. 14 atm A ballon elején és

Végén rendelkezzen dupla markerrel Mindkét PCI ballon legyen monorail, vagy más néven rapid exchange technikájú Mennyiség: 300 db/12 hó

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Ballonprofil mérete (0,020”-0,025” között) / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés időbeli hatálya 12 hónap azzal, hogy egy alkalommal - a szerződés lejártát 30 naptári nappal megelőzően -, további 12 hónap időszakra, ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozatával változatlan szerződéses feltételek mellett meghosszabbítható.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

AK fenntartja magának a jogot, hogy az esetszámtól függően a tender futamideje alatt a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés időtartama alatt a tervezett rendelési számoktól +30 %-kal eltérjen. Ajánlatkérő a + 30 % mértékű opció esetén is az ajánlatában megadott ajánlati árhoz kötve van.

Ajánlatkérő a szerződés megkötésekor nyilatkozik, hogy az opciót igénybe kívánja-e venni.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel

Szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Igazolási mód: A Kbt. 81. § (3) bekezdése és

A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 3. és 4. §-ában foglaltak szerint, Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD)

Benyújtásával, alvállalkozó igénybevétele esetén a Kbt. 67. § (4) bekezdése, és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. § (1)-(2) bekezdése alapján.

A Kbt. 69. § (4), illetve (6) bekezdésében foglalt esetben az Ajánlattevőnek a Kormányrendelet 8. §, 10. §, 12-16. §-ában foglaltak

Szerint kell az igazolásokat benyújtania. Az igazolások benyújtására egyebekben a Kbt. 69. § (11) bek. irányadó. Folyamatban lévő

Változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak

Érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is, amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges

Tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlat részeként benyújtani (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §). Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 64. §-

Ára, valamint a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjára is.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Közbeszerzési Hatóság 2020/254. számú Útmutatójában foglaltakra (KÉ 2020. évi 254. szám; 2020. 12.31.), amely szerint, amennyiben valamely, a Kbt. 69. § (11) bekezdésének megfelelő nyilvántartást a Korm. rendelet III., IV. fejezete nem tartalmazza, a Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése alapján a gazdasági szereplőnek meg kell jelölnie e nyilvántartást és annak elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Figyelemmel a Kbt. 65. § (2) bekezdésben foglaltakra Ajánlatkérő nem ír elő pénzügyi és gazdasági alkalmasság

Minimumkövetelményeket.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Kr. II. Fejezetnek megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (

EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági

Követelményeknek. Ajánlattevőnek az EEKD-ban elegendő nyilatkoznia arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.

Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. §. (4)-(6)

Bekezdésében foglaltak alapján. M/1: Valamennyi részben azonosan: Ajánlattevőnek - a Kbt. 67. § (2) bekezdése alapján - csatolnia kell

A cégszerűen aláírt, EEKD-ba foglalt nyilatkozatát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján arról, hogy

Megfelel az M/1 pontban előírt alkalmassági követelménynek. Az M/1 pontban előírt alkalmassági követelmény igazolására, a Kbt. 69.

§ (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az Ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani - az Ajánlatkérő által a közbeszerzési

Dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott, és kötelezően alkalmazandó - táblázatos formában ismertetnie kell az eljárást

Megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónap) teljesített, de legfeljebb 6 (hat) éven belül megkezdett

Legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti eszköz szállításából származó referenciáinak bemutatásával (ismertetésével), megjelölve a

Teljesítés kezdő és befejező időpontját (év/hónap/nap bontásban), a szerződést kötő másik felet, a szerződő fél kapcsolattartóját,

Telefonszámát, a szerződés tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés

Kétséget kizáróan megállapítható legyen), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek

Megfelelően történt-e.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben M.1/ nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 éves (36

Hónap) időszakon belül befejezett, de legfeljebb 6 (hat) éven belül megkezdett és szerződésszerűen teljesített referenciával:

1. rész: legalább a kiírt teljes mennyiség 50 %-át elérő db számban, 200 db, KARDIOLÓGIAI SET - I. MŰTŐSKABÁTTAL áru szállítására

Vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával;

2. rész: legalább a kiírt teljes mennyiség 50 %-át elérő db számban, 200 db,

KARDIOLÓGIAI SET - II. TÍPUS KABÁT NÉLKÜL áru szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával;

3. rész: legalább a kiírt teljes mennyiség 50 %-át elérő db számban,150 db, KARDIOLÓGIAI SET - II. TÍPUSÚ áru szállítására vonatkozó

Szerződésszerűen teljesített referenciával;

4. rész: legalább a kiírt teljes mennyiség 50 %-át elérő db számban, 300 db, KARDIOLÓGIAI

SET - III. TÍPUS RADIALIS THERÁPIÁS áru szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával;

5. rész: legalább a kiírt teljes mennyiség 50 %-át elérő db számban,300 db, KARDIOLÓGIAI SET ELEKTROFIZIOLÓGIAI VIZSGÁLATHOZ áru

Szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával;

6. rész:legalább a kiírt teljes mennyiség 50 %-át elérő db

Számban, bármelyik kiírt méretből, 5 db vagy 10 db, VEZETŐDRÓT áru szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával;

7. rész: legalább a kiírt teljes mennyiség 50 %-át elérő db számban, 25 db, HYDROPHIL VEZETŐ DRÓT áru szállítására vonatkozó

Szerződésszerűen teljesített referenciával;

8. rész: legalább a kiírt teljes mennyiség 50 %-át elérő db számban, a kiírt bármely

Fajtából, 25 db vagy 190 db vagy 10 db, INTRODUCER FEMORALIS ANGIOGRÁFIÁS VIZSGÁLATHOZ áru szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített

Referenciával;

9. rész: legalább a kiírt teljes mennyiség 50 %-át elérő db számban, bármelyik kiírt méretből, 15 db vagy 2 db, HOSSZÚ

INTRODUCER I. áru szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával;

10. rész: legalább a kiírt teljes

Mennyiség 50 %-át elérő db számban, 75 db, INTRODUCER KIT RADIALIS VIZSGÁLATHOZ 5F áru szállítására vonatkozó szerződésszerűen

Teljesített referenciával;

11. rész: legalább a kiírt teljes mennyiség 50 %-át elérő db számban, 800 db, INTRODUCER KIT RADIALIS

VIZSGÁLATHOZ 6F áru szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával;

12. rész: legalább a kiírt teljes

Mennyiség 50 %-át elérő db számban, bármelyik kiírt méretből, 87 db vagy 37 db, INTRODUCER SET MINI GUIDE WIRE-EL FEMORALIS PUNCTIOHOZ

Áru szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával;

13. rész: legalább a kiírt teljes mennyiség 50 %-át elérő

Db számban, 500 db, DIAGNOSZTIKUS KATÉTEREK FEMORALIS VIZSGÁLATOKHOZ áru szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített

Referenciával;

14. rész: legalább a kiírt teljes mennyiség 50 %-át elérő db számban, 750 db, DIAGNOSZTIKUS KATÉTEREK RADIALIS

VIZSGÁLATOKHOZ áru szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával;

15. rész: legalább a kiírt teljes

Mennyiség 50 %-át elérő db számban, 12 db, BIPOLÁRIS IDEIGLENES PACEMAKER ELEKTRÓDA PUNKCIÓS SET NÉLKÜL áru szállítására

Vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával;

16. rész: legalább a kiírt teljes mennyiség 50 %-át elérő db számban, 150 db, PCI

GUIDE WIRE áru szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával;

17. rész: legalább a kiírt teljes mennyiség

50 %-át elérő db számban, 150 db, KRÓNIKUS ÉRELZÁRÓDÁS REKANALIZÁCIÓJÁRA ALKALMAS PCI GUIDE WIRE áru szállítására vonatkozó

Szerződésszerűen teljesített referenciával;

18. rész: legalább a kiírt teljes mennyiség 50 %-át elérő db számban, 450 db, PCI GUIDE

WIRE KOMPLEX LÉSIOKHOZ áru szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával;

19. rész: legalább a kiírt

Teljes mennyiség 50 %-át elérő db számban, 150 db, HYDROPHIL VEZETŐDRÓT áru szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával;

20. rész: legalább a kiírt teljes mennyiség 50 %-át elérő db számban, 150 db, PCI BALLONOK 1.5 mm áru szállítására vonatkozó

Szerződésszerűen teljesített referenciával;

21. rész esetében legalább a kiírt teljes mennyiség 50 %-át elérő db számban, 150 db, PCI BALLONOK 2.5 mm áru szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.

Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy ahol a gyártóra és/vagy típusra való hivatkozás található, az

Csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ajánlattevők referenciájukban bármely más olyan eszközt

Szerepeltethetnek, amely az adott funkciójának megfelel, és a megnevezettel egyenértékű. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevők

Feladata és felelőssége.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Vevő az adott részben meghatározott termékek ellenszolgáltatását az eseti megrendelés teljesítését követően, a Vevő általi

Konszignációs raktárkészletből történő felhasználást követően kiállított teljesítési igazolás alapján számla ellenében utólag fizeti meg a

Kbt. 135. § (1) bekezdésében és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(3) bek-ben

Foglaltak szerint a számla kézhezvételétől számított 60 napos fizetési határidő mellett, figyelemmel a kötelező egészségbiztosítás

Ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. §-ában foglaltakra.

Vevő részszámlázási lehetőséget eseti megrendelésenként biztosít.

Vevő előleget nem biztosít. Késedelmi kötbér: a kötbér mértéke az adott eseti megrendelésre járó nettó ellenszolgáltatás 1 %-a/naptári

Nap. A késedelemi kötbér maximális mértéke 14 napi tételnek megfelelő összeg. Ezt követően meghiúsulási kötbérre lesz jogosult Vevő

. Karakterkorlát miatt folytatás a Felhívás VI.4.3) pontban.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 17/03/2021
Helyi idő: 14:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 17/03/2021
Helyi idő: 16:00
Hely:

Az ajánlat(ok) felbontásának ideje és - amennyiben a 41/C. § (1) bekezdésben foglalt valamely okból részben vagy egészben nem elektronikusan történik - helye, az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: Az ajánlatok benyújtásának idejében történik a bontás.

Ajánlatkérő székhelyén.

Kbt. 68. § (3) szerinti személyek jelenlétében.

IV. 2. 6) pont szerinti 1 hónap alatt AK 30 napot ért.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Figyelemmel a Kbt. 68. §-ára és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. §-ra.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

1)Az eljárás lefolytatása az EKR-ben történik, az EKR szerinti érdeklődés jelzése az eljárásban való részvétel feltétele.A közbeszerzési

Dokumentumok az ajánlattételi határidő lejártáig korlátlanul, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen letölthetők az EKR-ről

2)A

Formai követelményeket, ajánlatok benyújtásának módját a KD tartalmazza.

3)AK a Kbt. 71. § értelmében az összes AT számára azonos

Feltételekkel hiánypótlási lehetőséget biztosít.

4) AT a termékek árát HUF-ban köteles megadni, mely ár AK székhelyére értendő és

Tartalmaz minden járulékos költséget. AK egyéb fizetőeszközben megadott árakat nem fogad el és az ajánlatot érvénytelenné

Nyilvánítja.

5)424/2017. (XII. 19.) Korm. r. 11.§ (1) értelmében az EKR-ben az AK által a közbeszerzési dokumentumok között

Elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólap mintáját, az AT az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni.

6)A felhívás III.1.3) M.1pont szerinti alkalmassági feltételek a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező

Minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

7)Az eljárásnak és a szerződés teljesítésének is a hivatalos nyelve és munkanyelve

Magyar.

8)AK alkalmazza a Kbt. 131. § (4) bekezdését, AK csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, v. - a nyertes

Visszalépése esetén-az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített Ajánlattevővel, ha őt az

Ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

9) Az eljárással

Kapcsolatos valamennyi határidő tekintetében a CET idő az irányadó.

10)AK ajánlati biztosítékot nem ír elő.

11) AK érvényesíti a Kbt.

143. § (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okokat.

12) AK a Kbt. 35. § (8) bekezdésére alapján nem teszi lehetővé a szerződés

Teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet létrehozását.

13) Az ajánlatok értékelése 4-9., 12.,16., 18-20. részekben: a legalacsonyabb ár. További részekben a legjobb ár-érték arány szempont alapján (Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja), az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.

Ár: fordított arányosítás. 13., 17., 21. rész minőségi szempont: arányosítás, további részek 1-3., 10-11., 14-15.részek minőségi részszempontja abszolút értékelés (pontkiosztás).”

14) FAKSZ: Dr.

Móricz Zsolt (00350)

15) A nem szabályozott kérdésekben a Kbt.,a végrehajtási rendeletek, a Ptk. előírásai irányadók.

16) AK előleget

Nem biztosít.

17) Előzetes alk. igazolás: EEKD IV. alfa pont kitöltése (minden részben).

18) AK alkalmazza minden rész esetében a Kbt.

81. § (5) bekezdését.

19) Ajánlati kötöttség időtartama 1 hónap (30 nap).

20) 1-21. rész esetében: A szerződés időbeli hatálya 12 hónap azzal, hogy egy alkalommal - a szerződés lejártát 30 naptári nappal megelőzően -, további 12 hónap időszakra, ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozatával változatlan szerződéses feltételek mellett meghosszabbítható.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Felhívás III.2.2. pontjának folyt: Késedelmi kötbér: A mindösszesen 14 napot meghaladó késedelmes teljesítés esetén Vevő jogosult a

Szerződéstől - szerződésszegés címén - elállni vagy azt felmondani. Hibás teljesítési kötbér: Hibás teljesítésnek minősül, amennyiben a

Leszállított Termék(ek) a rendeltetésszerű használatra nem alkalmas(ak), vagy nem felel(nek) meg az Eladó ajánlatában foglalt

Paramétereknek. A kötbér mértéke a szerződés hibás teljesítéssel érintett terméke(i) / szolgáltatása nettó ellenértékének 1 %-a / hibás

Teljesítéssel érintett nap a hiba kijavításáig, de maximum 14 napi tételnek megfelelő összeg. Vevő a hibás teljesítés miatti kötbér

Mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt (Ptk. 6:187. § (2) bek.). Meghiúsulási kötbér: amennyiben az Eladó neki felróhatóan nem

Teljesít, vagy a késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér mértéke eléri a maximumot a Vevő jogosult a szerződést azonnali hatállyal

Felmondani - érdekmúlásának igazolása nélkül - és az Eladó köteles a teljes nettó szerződéses érték 30 %-ával megegyező mértékű

Meghiúsulási kötbért fizetni a Vevő részére.

Jogorvoslat: Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
11/02/2021