Supplies - 79142-2021

16/02/2021    S32

România-Sibiu: Echipamente medicale

2021/S 032-079142

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu
Număr naţional de înregistrare: 4240650
Adresă: Aleea Filozofilor nr. 3-5
Localitate: Sibiu
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Cod poștal: 550194
Țară: România
Persoană de contact: Andreea Mihai
E-mail: spitaltbcsibiu@yahoo.com
Telefon: +40 269210979
Fax: +40 269230212
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.spital-tbc.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100113281
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Spital
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achiziție „Dotări echipamente – aparatură medicală” – cod CPV 33100000-1 – echipamente medicale (Rev.2) – în cadrul proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu finanțat prin POIM 2014-2020” cod SMIS 139403 (licitație deschisă 2)

Număr de referinţă: 4240650_2020_PAAPD1153553
II.1.2)Cod CPV principal
33100000 Echipamente medicale
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Autoritatea contractanta organizeaza procedura Licitație deschisa pentru: achiziție „Dotări echipamente – aparatură medicală” – cod CPV 33100000-1 – echipamente medicale (Rev.2) – în cadrul proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu finanțat prin POIM 2014-2020” cod SMIS 139403 (licitație deschisă 2) conform cerintelor din caietul de sarcini.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 743 209.10 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru un singur lot
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 17
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Concentrator de oxigen portabil cu acumulatori

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achizitie Concentrator de oxigen portabil cu acumulatori - cantitate 2 bucati - conform Cerintelor din Caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 16 280.66 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 5
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID -19 la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu finanțat prin POIM 2014-2020” COD SMIS 139403.

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Container pentru triajul pacienților

Lot nr.: 10
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achizitie:

Container pentru triajul pacienților - cantitate 1 bucată - conform Cerintelor din Caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 40 701.68 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 5
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID -19 la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu finanțat prin POIM 2014-2020” COD SMIS 139403.

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Pulsoximetre finger tip cu undă pletismografică

Lot nr.: 16
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achizitie:

Pulsoximetre finger tip cu undă pletismografică - cantitate 50 bucati - conform Cerintelor din Caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 30 526.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 5
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID -19 la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu finanțat prin POIM 2014-2020” COD SMIS 139403.

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

CPAP

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achizitie CPAP - cantitate 5 bucati - conform Cerintelor din Caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 83 438.45 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 5
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID -19 la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu finanțat prin POIM 2014-2020” COD SMIS 139403.

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Concentrator de oxigen portabil

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achizitie Concentrator de oxigen portabil - cantitate 10 bucati - conform Cerintelor din Caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 40 701.60 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 5
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID -19 la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu finanțat prin POIM 2014-2020” COD SMIS 139403.

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Analizor de gaze în sânge și Seringi heparinate pentru Analizor de gaze sanguine

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achizitie:

1)Analizor de gaze în sânge - cantitate 2 bucati - conform Cerintelor din Caietul de sarcini.

2)Seringi heparinate pentru Analizor de gaze sanguine - cantitate 500 bucati - conform Cerintelor din Caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 107 859.44 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 5
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID -19 la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu finanțat prin POIM 2014-2020” COD SMIS 139403.

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lămpi bactericide 2x55 w cu scut de protecție

Lot nr.: 13
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achizitie:

Lămpi bactericide 2x55 w cu scut de protecție - cantitate 80 bucati - conform Cerintelor din Caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 113 964.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 5
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID -19 la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu finanțat prin POIM 2014-2020” COD SMIS 139403.

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Defibrilator

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achizitie:

Defibrilator - cantitate 2 bucati - conform Cerintelor din Caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 20 350.84 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 5
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID -19 la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu finanțat prin POIM 2014-2020” COD SMIS 139403.

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cască CPAP

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achizitie Cască CPAP - cantitate 5 bucati - conform Cerintelor din Caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 8 140.30 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 5
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID -19 la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu finanțat prin POIM 2014-2020” COD SMIS 139403.

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Termometru cu infraroșu non contact

Lot nr.: 15
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achizitie:

Termometru cu infraroșu non contact - cantitate 30 bucati - conform Cerintelor din Caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 12 210.30 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 5
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID -19 la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu finanțat prin POIM 2014-2020” COD SMIS 139403.

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Fiber bronhoscop și sursă

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achizitie Fiber bronhoscop și sursă - cantitate 1 bucata - conform Cerintelor din Caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 52 912.18 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 5
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID -19 la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu finanțat prin POIM 2014-2020” COD SMIS 139403.

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Mască venturi

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achizitie Mască venturi - cantitate 200 bucati - conform Cerintelor din Caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 220.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 5
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID -19 la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu finanțat prin POIM 2014-2020” COD SMIS 139403.

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Monitor funcții vitale

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achizitie Monitor funcții vitale - cantitate 3 bucati - conform Cerintelor din Caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 25 642.05 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 5
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID -19 la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu finanțat prin POIM 2014-2020” COD SMIS 139403.

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Aparat nebulizare aeromicroflora și Soluție pentru dezinfecție pentru aeromicrofloră TP 2

Lot nr.: 12
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33157400 Aparate medicale respiratorii
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achizitie:

1) Aparat nebulizare aeromicroflora - cantitate 2 bucati - conform Cerintelor din Caietul de sarcini.

2) Soluție pentru dezinfecție pentru aeromicrofloră TP 2 cantitate 150 L - conform Cerintelor din Caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 62 272.50 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 5
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID -19 la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu finanțat prin POIM 2014-2020” COD SMIS 139403.

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Mașină spălat pavimente

Lot nr.: 11
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
39713410 Maşini de curăţare a podelelor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achizitie:

Mașină spălat pavimente - cantitate 3 bucati - conform Cerintelor din Caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 43 957.80 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 5
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID -19 la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu finanțat prin POIM 2014-2020” COD SMIS 139403.

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Tensiometru electric cu braț

Lot nr.: 17
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achizitie:

Tensiometru electric cu braț - cantitate 20 bucati - conform Cerintelor din Caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 628.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 5
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID -19 la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu finanțat prin POIM 2014-2020” COD SMIS 139403.

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Dispenser acoperitor pantofi

Lot nr.: 14
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achizitie:

Dispenser acoperitor pantofi - cantitate 10 bucati - conform Cerintelor din Caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 81 403.30 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 5
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID -19 la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu finanțat prin POIM 2014-2020” COD SMIS 139403.

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerința nr.1

Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Terțul susținător trebuie să demonstreze că nu se încadrează în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței:

În acest sens, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Terțul susținător va completa DUAE - "Motive de excludere" - Secțiunea "Motive referitoare la condamnările penale".

De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, asupra ofertelor admisibile, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea Autorității Contractante, următoarele documente edificatoare care probează/confirma neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 164 de mai sus, atât pentru ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/Terțul susținător declarați in oferta:

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv.

Cazierele judiciare se vor încarcă in SEAP doar in urma solicitării autorității contractante si trebuie sa fie valabile la data încărcării in SEAP.

— alte documente edificatoare, după caz.

Notă: se solicită atât ofertantului asociat, subcontractantului cât si terțului susținător.

Se va vedea Document Unic de Achiziție European(DUAE) conf.art.193 din L.98/2016

Cerința nr.2

Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Terțul susținător trebuie sa demonstreze ca nu se încadrează in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/ 2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței:

În acest sens, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Terțul susținător va completa DUAE - "Motive de excludere" Secțiunea "Motive legate de plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale".

De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, asupra ofertelor admisibile, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea Autorității Contractante, următoarele documente edificatoare care probează/ confirma neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 165 de mai sus, atât pentru ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/Terțul susținător declarați in oferta:

A. Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte:

— certificat de atestare fiscala privind îndeplinirea obligațiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat, din care sa reiasă lipsa datoriilor restante la momentul prezentării acestui certificat.

B. Persoanele juridice străine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de instituțiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc.) prin care sa dovedească faptul ca si-a îndeplinit obligațiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat, in conformitate cu legislația naționala a tarii de rezidenta a ofertantului unic/ ofertantului asociat/subcontractantului/terțului susținător sau a tarii in care ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/terțul susținător este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasă lipsa datoriilor restante la momentul prezentării acestora.

Notă: se solicită atât ofertantului asociat, subcontractantului cât si terțului susținător.

Se va vedea Document Unic de Achiziție European(DUAE) conf.art.193 din L.98/2016

Cerința 3

Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Terțul susținător trebuie sa demonstreze ca nu se încadrează in prevederile art.167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței:

În acest sens, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Terțul susținător va completa DUAE - "Motive de excludere" - Secțiunea "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale".

Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Terțul susținător, va prezenta o Declarație cu privire la conflictul de interese in conformitate cu prevederile art.59 și art. 60 alin. (1) lit. a), lit. d) si lit. e) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Se va prezenta de către Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Terțul susținător, odată cu DUAE.

Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, asupra ofertelor admisibile anterior atribuirii contractului va prezenta, la solicitarea Autorității Contractante, următoarele documente edificatoare:

— certificate/caziere/documente edificatoare care probează/ confirma neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 167 alin. (1), atât pentru ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/Terțul susținător declarați in oferta,

— documente edificatoare prin care sa demonstreze faptul ca ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/Terțul susținător declarați in oferta se încadrează in prevederile art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (daca este cazul),

— alte documente edificatoare, după caz.

Persoanele cu funcții de decizie din cadrul autorității contractante sunt menționate atât în Fișa de date cât și în Formularul privind conflictul de interese.

Se va depune odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al terțului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare și/sau acordul de asociere dupa caz.

Persoanele cu funcție de decizie în cadrul autorității contractante sunt cele menționate în declarația anexată cf. art. 21 din HG 395/2016, respectiv:

Manager - Roman Vasile Cristian, Dir. Medical- Dr. Danciu Lavinia, Dir. Financiar-Contabil-Ec. Graur Lenuța Alina, Șef birou Financiar contabilitate- Ec. Glăjariu Simona, Șef birou Achiziții Aprovizionare, Tehnic și PSI- Ec. Sava Nicolae, Șef birou RUNOSCAI- Jr. Ciulavu Anca Felicia, Dr. Drăghilă Ioan -Medic Pneumolog,Șef Laborator Dr. Popovici Codruța, Șef Secție Dr. Rădulescu Adriana, Șef Secție: Chichiriță Adela, Farmacist Șef Sădeanu Rodica, Șef Birou Managementul Calității Veștemean Odeta, dr. Diaconu Cristinel-Gabriel-Medic primar radiologie, imagistică medicală, Medic epidemiolog -Dr. Hirist Maria, economist în cadrul Biroului Achiziții -Mihai Ioana Andreea.

Cerința 1

Toți operatorii economici (ofertanții, ofertanții asociați, terții susținători si subcontractanții) participanți la procedura de atribuire trebuie sa dovedească o forma de înregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional conforme legii tarii de rezidenta, din care sa reiasă ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitățile care fac obiectul contractului, sau, după caz, activitățile pentru partea proprie de contract.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței:

Se va completa DUAE de către toți operatorii economici (ofertanții, ofertanții asociați, terții susținători si subcontractanții) participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, si includ:

1. Certificatul constatator emis de ONRC sau, in cazul persoanelor juridice străine, documente echivalente emise in tara de rezidenta. Informațiile de la nivelul documentelor prezentate vor fi reale, actuale la momentul prezentării.

2. Alte documente edificatoare, după caz.

Documentele vor fi valabile la momentul prezentării. In cazul in care documentele solicitate nu sunt emise in limba romana se va prezenta si traducerea autorizata in limba romana.

Justificare cerință:

— Este necesar a se solicita certificat ONRC întrucât acesta ține o evidență cu privire la statutul juridic ofertantului, furnizează informații legate de administrarea societății, cu privire la administrator/i și componenta consiliului de administrație, astfel încât autoritatea contractantă să poată verifica existenta vreunui posibil conflict de interese, potrivit art. 59-60 din Legea nr. 98/2016. Totodată în acesta se fac mențiuni cu privire la aplicarea Legii nr.85/2014 privind procedura insolvenței, sau că ofertantul este în incapacitate de plată.

Cerința nr.2

Aviz eliberat de Ministerul Sănătății prin Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDMR), pentru comercializarea echipamentelor medicale specifice procedurii. Actul normativ care impune obligativitatea acestei autorizări – alin.(1),(2), art.926 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sănătății, titlul XX, dispozitive medicale, cu completările și modificările ulterioare si Ordinul ministrului sănătății nr.566/2020 pentru aprobarea normelor privind reforma în domeniul sănătății, referitoare la avizarea activităților în domeniul dispozitivelor medicale.

Pentru persoanele fizice/juridice străine se solicita prezentarea de documente din care sa reiasă ca ofertantul desfășoară in tara de origine legal activități economice care includ si pe cele care fac obiectul prezentei achiziții. Documentele vor fi însoțite de traducere autorizata in limba romana.

Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant) va completa cerința corespunzătoare in formularul DUAE. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar întocmit... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,10,11,12,13,14,15,16,17,2,3,4,5,6,7,8,9 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Operatorii economici participanți la procedura trebuie sa facă dovada experienței similare, respectiv sa demonstreze ca în ultimii 3 ani (calculați până la data limita de depunere a ofertelor) au furnizat/livrat, instalat și pus in funcțiune produse similare în valoare cumulata de cel puțin: Nr. lot /Denumire Lista principalelor livrări în valoare de minim: Lot 1 Fiber bronhoscop portabil si sursa 52,912.18 RON Lot 2 CPAP 83,438.45 RON Lot 3 Cască/ cort pentru CPAP 8,140.30 RON Lot 4 Concentrator de oxigen portabil cu acumulatori 16,280.66 RON Lot 5 Concentrator de oxigen portabil 40,701.60 RON Lot 6 Mască venturi 1,220.00 RON Lot 7 Monitor funcții vitale 25,642.05 RON Lot 8 Analizor de gaze în sânge și Seringi heparinate 107,859.44 RON Lot 9 Defibrilator 20,350.84 RON Lot 10 Container pentru triajul pacienților 40,701.68 RON Lot 11 Mașină spălat pavimente 43,957.80 RON Lot 12 Aparat nebulizare aeromicroflora și Soluție pentru dezinfecție pentru aeromicrofloră TP 2 62,272.50 RON Lot 13 Lămpi bactericide 2x55 w cu scut de protecție 113,964.00 RON Lot 14 Dispenser acoperitor pantofi 81,403.30 RON Lot 15 Termometru cu infraroșu non contact 12,210.30 RON Lot 16 Pulsoximetre finger tip cu undă pletismografică 30,526.00 RON Lot 17 Tensiometru electric cu braț 1,628.00 lei

Loturile: 1,10,11,12,13,14,15,16,17,2,3,4,5,6,7,8,9 Pentru contractele de achizitie de bunuri: certificate emise de organisme de control al calitatii Bifare corespunzatoare a cerintelor DUAE. Ofertantul participant la procedura va trebui sa facă dovada deținerii certificatelor de calitate sau conformitate sau echivalent.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, numai de către ofertanții clasați pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor (inclusiv de ofertantul asociat, terțul susținător și subcontractant)

Participanții la procedura vor depune, odată cu oferta, certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte dovezi/probe care confirma asigurarea unui nivel corespunzător al calității. În cazul unei asocieri, aceasta condiție trebuie îndeplinita individual de fiecare asociat, pentru partea din contract (activitatea) pe care acesta o îndeplinește. În cazul unei asocieri, aceasta condiție trebuie îndeplinita individual de fiecare asociat, pentru partea din contract (activitatea) pe care aceasta o îndeplinește. Conform art. 200, din Legea 98/2016. NOTA: Ofertantul își asuma răspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau in copie in vederea participării la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanți de către Comisia de evaluare nu angajează din partea acesteia nici o răspundere sau obligație fata de acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu înlătura răspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect Conform art. 196 alin. 2 din Legea 98/2016, ofertantul aflat pe primul loc in clasamentul intermediar realizat după evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire precizat in anunțul de participare/simplificat, va trebui sa prezinte documentele suport indicate în fișa de date a achiziției, în vederea probării celor asumate prin DUAE.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 18/03/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 18/08/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 18/03/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Comisia de evaluare a ofertelor

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire încarcata in SEAP, este necesar ca operatorii economici sa detina/ instaleze aplicatia care permite verificarea semnaturii electronice și vizualizarea documentelor semnate electronic. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data de depunere a ofertelor este de 15 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 10 - a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor/solicitarilor de participare cf art.160 alin.2 din Legea 98/2016, cf. OUG 107/2017 OPERATORII ECONOMICI PARTICIPANTI LA PROCEDURA, VOR PREZENTA TOATE FORMULARELE TRANSMISE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA, COMPLETATE. Neprezentarea formularelor solicitate, cu exceptia formularului privind Informatiile generale, atrage respingerea ofertei ca inacceptabila. Conform legii 98/2016,ofertantul este obligat sa utilizeze DUAE (Document Unic de Achizitie European) - Ofertantul aflat pe primul loc in clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire precizat in anuntul de participare/simplificat, va trebui sa prezinte documentele suport indicate in fisa de date a achizitiei, in vederea probarii celor asumate prin DUAE. Solicitarile de clarificari vor fi transmise on line.

NOTA: Ofertantul își asuma răspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau in copie in vederea participării la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanți de către Comisia de evaluare nu angajează din partea acesteia nici o răspundere sau obligație fata de acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu înlătura răspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect

NOTA: Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un produs special, o marcă de fabricație sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt menționate doar pentru identificarea cu ușu-rință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea “sau echivalent”.

Orice certificat, avizare, autorizație specificata in caietul de sarcini va fi considerata ca având mențiunea “sau echivalent”.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Conform art. 8 din Legea 101/2016 cu modificările și completările ulterioare.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu
Adresă: Aleea Filozofilor nr. 3-5
Localitate: Sibiu
Cod poștal: 550194
Țară: România
E-mail: spitaltbcsibiu@yahoo.com
Telefon: +40 269210979
Fax: +40 269230212
Adresă internet: http://www.spital-tbc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
11/02/2021