Supplies - 79176-2021

16/02/2021    S32

Bulgaria-Sofia: Diagnostic agents

2021/S 032-079176

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ministerstvo na zdraveopazvaneto
National registration number: 000695317
Postal address: pl. „Sveta Nedelya“ No. 5
Town: Sofiya
NUTS code: BG411 София (столица)
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
Contact person: Rumyana Stavreva Stavreva
E-mail: rstavreva@mh.government.bg
Internet address(es):
Main address: http://www.mh.government.bg/bg/
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/1105
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Доставка на китове, реактиви и консумативи за дейности по Наредба № 26/2007 г. — част III

II.1.2)Main CPV code
33694000 Diagnostic agents
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 402 073.56 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2)Description
II.2.1)Title:

Кит за изолиране на геномна, митохондриална, бактериална, паразитна и вирусна ДНК.

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG БЪЛГАРИЯ
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 310.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2)Description
II.2.1)Title:

Кит за бърза (до 30 минути) екстракция на ДНК от цяла кръв, серум, плазма, телесни течности, амниоцити, хорион, букална лигавица и вирусна ДНК

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG БЪЛГАРИЯ
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 4 215.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2)Description
II.2.1)Title:

Кит за изолиране на ДНК от кръв до 200 мкл кръв със силициева мембрана (мануално)

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG БЪЛГАРИЯ
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 095.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2)Description
II.2.1)Title:

Кит за ензимно пречистване на PCR продукт за секвениране, съдържащ екзонуклеаза I и скаридена алкална фосфатаза

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG БЪЛГАРИЯ
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 5 850.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2)Description
II.2.1)Title:

Кит за ДНК секвениране на PCR продукти (вкл. 50:50 хетерозиготни), съгласно приложение № 1 и 5 x Seq buffer за ABI 3130/3130 xl

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG БЪЛГАРИЯ
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 21 063.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2)Description
II.2.1)Title:

Кит за определяне на делеции и дупликации в ATP7B гена на пациенти с болест на Уилсън с MLPA метод

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG БЪЛГАРИЯ
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 300.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2)Description
II.2.1)Title:

Кит за определяне на делеции и дупликации в гените PMP22, GJB1 и MPZ с MLPA метод

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG БЪЛГАРИЯ
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 300.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2)Description
II.2.1)Title:

Кит за определяне с MLPA метод на делеции и дупликации в гени NR0B1 (DAX1), SOX9, SRY, ZFY, WNT4, NR5A1, съгласно Приложение № 1

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG БЪЛГАРИЯ
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 380.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2)Description
II.2.1)Title:

Кит за определяне с MLPA метод на делеции и дупликации в гените DMRT1, CYP17A1, SRD5A2 and HSD17B3 на пациенти с нарушение в гонадното развитие

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG БЪЛГАРИЯ
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 380.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2)Description
II.2.1)Title:

Кит за определяне на големи делеции в CYP21A2. Допълнително определяне на мутации в CYP21A2Р, TNXB и ATF6B гени с MLPA метод

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG БЪЛГАРИЯ
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 400.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2)Description
II.2.1)Title:

Кит за откриване на делеции и дупликации в хромозомни региони 1p36, 3p22/3p21.3 и 11q23 а с MLPA метод

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG БЪЛГАРИЯ
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 380.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2)Description
II.2.1)Title:

Кит за откриване на делеции и дупликации в хромозомни региони 2p24.1/MYCN, 2q33 и 17p13/TP53 и 17q с MLPA метод

Lot No: 12
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG БЪЛГАРИЯ
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 300.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2)Description
II.2.1)Title:

Кит за откриване на делеции и дупликации в хромозоми 4, 7, 9, 12 и 14 с MLPA метод

Lot No: 13
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG БЪЛГАРИЯ
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 380.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2)Description
II.2.1)Title:

Набори (14.1-14.4) за ДНК микроарей за детекция на промени в броя копия (copy number changes), съвместими с 14.5 "Кит за ензимно флуоресцентно белязане на геномна ДНК - съгласно Приложение № 1"

Lot No: 14
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG БЪЛГАРИЯ
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 79 654.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2)Description
II.2.1)Title:

Набор за секвениране на около 62 000 екзона в над 4800 гена свързани в клинични заболявания с масово-паралелно секвениране

Lot No: 15
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG БЪЛГАРИЯ
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 232 470.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2)Description
II.2.1)Title:

Кит за количествено определяне на библиотеки, подготвени за секвениране Illumina NGS секвенатори

Lot No: 16
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG БЪЛГАРИЯ
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 500.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2)Description
II.2.1)Title:

2х Мастер микс за PCR, съгласно прибожение № 1

Lot No: 17
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG БЪЛГАРИЯ
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 950.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2)Description
II.2.1)Title:

Молекулен маркер на ДНК фрагменти с големина от 50 до 1000 бази

Lot No: 18
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG БЪЛГАРИЯ
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 145.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2)Description
II.2.1)Title:

Нуклеотиди 100 mM всеки (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) опаковка 250 микролитра за всеки нуклеотид

Lot No: 19
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG БЪЛГАРИЯ
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 711.60 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2)Description
II.2.1)Title:

Полимер POP7 за фрагментен анализ за капилярен секвенатор ABI 3130/3130xl

Lot No: 20
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG БЪЛГАРИЯ
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 5 074.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2)Description
II.2.1)Title:

Праймери 20 nmol scale (дължина 25 бази)

Lot No: 21
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG БЪЛГАРИЯ
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 4 059.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2)Description
II.2.1)Title:

Праймери 200 nmol scale (дължина 25 бази)

Lot No: 22
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG БЪЛГАРИЯ
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 4 734.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2)Description
II.2.1)Title:

Праймери 200 nmol scale (дължина 25 бази), 5’ флуоресцентно белязани за ABI 3130/3130xl

Lot No: 23
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG БЪЛГАРИЯ
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 433.60 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2)Description
II.2.1)Title:

Протеиназа К от Tritirachium album, лиофилизирана за екстракция на ДНК

Lot No: 24
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG БЪЛГАРИЯ
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 6 324.36 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2)Description
II.2.1)Title:

Рестриктазa Bcl I

Lot No: 25
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG БЪЛГАРИЯ
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 600.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2)Description
II.2.1)Title:

Рестриктазa Dde I

Lot No: 26
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG БЪЛГАРИЯ
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 650.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2)Description
II.2.1)Title:

Рестриктазa Dra I

Lot No: 27
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG БЪЛГАРИЯ
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 240.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2)Description
II.2.1)Title:

Рестриктазa Hha I

Lot No: 28
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG БЪЛГАРИЯ
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 360.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2)Description
II.2.1)Title:

Рестриктазa MwoI

Lot No: 29
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG БЪЛГАРИЯ
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 600.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2)Description
II.2.1)Title:

Рестриктазa Hind III

Lot No: 30
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG БЪЛГАРИЯ
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 120.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2)Description
II.2.1)Title:

Рестриктазa Hinf I

Lot No: 31
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG БЪЛГАРИЯ
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 320.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2)Description
II.2.1)Title:

Рестриктазa Hph I

Lot No: 32
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG БЪЛГАРИЯ
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 300.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2)Description
II.2.1)Title:

Рестриктазa AccI

Lot No: 33
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG БЪЛГАРИЯ
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 600.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2)Description
II.2.1)Title:

Рестриктаза Mbo II

Lot No: 34
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG БЪЛГАРИЯ
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 780.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2)Description
II.2.1)Title:

Рестриктазa Mnl I

Lot No: 35
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG БЪЛГАРИЯ
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 400.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2)Description
II.2.1)Title:

Рестриктазa Msp I

Lot No: 36
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG БЪЛГАРИЯ
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 300.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2)Description
II.2.1)Title:

Рестриктазa Nla III

Lot No: 37
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG БЪЛГАРИЯ
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 575.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2)Description
II.2.1)Title:

Рестриктазa Rsa I

Lot No: 38
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG БЪЛГАРИЯ
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 400.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2)Description
II.2.1)Title:

Рестриктазa Тaq I

Lot No: 39
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG БЪЛГАРИЯ
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 160.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2)Description
II.2.1)Title:

Рестриктазa Xag I

Lot No: 40
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG БЪЛГАРИЯ
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 850.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2)Description
II.2.1)Title:

Рестриктазa Nde I

Lot No: 41
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG БЪЛГАРИЯ
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 3 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2)Description
II.2.1)Title:

Термостабилна ДНК полимераза (рекомбинантна).

Lot No: 42
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG БЪЛГАРИЯ
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 530.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2)Description
II.2.1)Title:

Термостабилна ДНК полимераза (рекомбинантна). В комплект с антитяло за активиране при висока температура (Hot start)

Lot No: 43
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG БЪЛГАРИЯ
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 880.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/03/2021
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/02/2021