Prekės - 79332-2020

18/02/2020    S34

Rumunija-Marghita: Medicinos įranga

2020/S 034-079332

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Municipiul Marghita
Nacionalinis registracijos Nr.: 4348947
Adresas: Str. C. Republicii nr. 1
Miestas: Marghita
NUTS kodas: RO111 Bihor
Pašto kodas: 415300
Šalis: Rumunija
Asmuo ryšiams: Eva Bisa
El. paštas: primaria@marghita.ro
Telefonas: +40 35409977
Faksas: +40 359409982
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.marghita.ro
Pirkėjo profilio adresas: www.e-licitatie.ro
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100089506
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Furnizare, instalare, punere în funcțiune și instruire personal aparatură medicală generală – lot 4

Nuorodos numeris: 4348947_2019_PAAPD1093437
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
33100000 Medicinos įranga
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Furnizare, instalare, punere in functiune si instruire personal aparatura medicala generala – lot 4 astfel: preturile unitare sunt in lei fara TVA.

1. Combina frigorifica – 2 buc. – p.u. 21 591,08 RON;

2. Combina oftalmologica – 1 buc. – p.u. 15 674,26 RON;

3. Concentrator de oxigen – 1 buc. – p.u. 5 624,73 RON;

4. Cronometru – 3 buc. – p.u. 177,62 RON;

5. Defibrilator bifazic – 1 buc. – p.u. 24 669,88 RON;

6. Defibrilator bifazic pentru pediatrie – 1 buc. – p.u. 24 669,88 RON;

7. Dermatoscop – 1 buc. – p.u. 7 973,31 RON;

8. ECG 12 canale cu troliu – 4 buc. – p.u. 7 631,22 RON;

9. Echipament pentru testare de efort cu banda si bicicleta – 1 buc. – p.u. 57 200,06 RON;

10. Electrocauter 200 W monopolar si bipolar – 3 buc. – p.u. 7 993,04 RON;

11. Electroencefalograf 42 canale – 1 buc. – p.u. 53 498,40 RON;

12. Etuvă 60 L – 1 buc. – p.u. 2 440,67 RON;

13. Exoftalmometru – 1 buc. – p.u. 2 406,31 RON;

14. Glucometru – 1 buc. – p.u. 730,23 RON;

15. Goniometru – 2 buc. – p.u. 115,13 RON;

16. Lampa consu [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 442 107.37 RON
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
18523000 Chronometrai
31500000 Apšvietimo įrenginiai ir elektros šviestuvai
31515000 Ultravioletinės lempos
31520000 Šviestuvai ir apšvietimo įranga
33121100 Elektroencefalografai
33122000 Oftalmologijos įranga
33123000 Širdies ir kraujagyslių sistemos tyrimo ir stebėjimo prietaisai
33123200 Elektrokardiografijos prietaisai
33161000 Elektrochirurgijos įranga
33166000 Dermatologijos prietaisai
33167000 Chirurginiai šviesos šaltiniai
33171200 Reanimacijos instrumentai
33182100 Defibriliatorius
33186100 Oksigenatorius
33191100 Sterilizatorius
38000000 Laboratorinė, optinė ir precizinė įranga (išskyrus akinius)
38300000 Matuokliai
38434520 Kraujo analizatoriai
38600000 Optiniai prietaisai
42513000 Šaldymo ir užšaldymo įrenginiai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: RO111 Bihor
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Spitalul Municipal „Dr. Pop Mircea” Marghita.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Furnizare, instalare, punere in functiune si instruire personal aparatura medicala generala – lot 4, astfel: preturile unitare sunt in lei fara TVA.

1. Combina frigorifica – 2 buc. – p.u. 21 591,08 RON;

2. Combina oftalmologica – 1 buc. – p.u. 15 674,26 RON;

3. Concentrator de oxigen – 1 buc. – p.u. 5 624,73 RON;

4. Cronometru – 3 buc. – p.u. 177,62 RON;

5. Defibrilator bifazic – 1 buc. – p.u. 24 669,88 RON;

6. Defibrilator bifazic pentru pediatrie – 1 buc. – p.u. 24 669,88 RON;

7. Dermatoscop – 1 buc. – p.u. – 7 973,31 RON;

8. ECG 12 canale cu troliu – 4 buc. – p.u. 7 631,22 RON;

9. Echipament pentru testare de efort cu banda si bicicleta – 1 buc. – p.u. 57 200,06 RON;

10. Electrocauter 200 W monopolar si bipolar – 3 buc. – p.u. 7 993,04 RON;

11. Electroencefalograf 42 canale – 1 buc. – p.u. 53 498,40 RON;

12. Etuvă 60 L – 1 buc. – p.u. 2 440,67 RON;

13. Exoftalmometru – 1 buc. – p.u. 2 406,31 RON;

14. Glucometru – 1 buc. – p.u. 730,23 RON;

15. Goniometru – 2 buc. – p.u. 115,13 RON;

16. Lampa consultatie pe picior 120 000 LUX – 1 buc. – p.u. 27 060,39 RON;

17. Lampa consultatie pe picior 50 000 LUX – 3 buc. – p.u. 7 236,50 RON;

18. Lampă de spirt – 2 buc. – p.u. 161,18 RON;

19. Lampa frontala ORL – 1 buc. – p.u. 8 269,34 RON;

20. Lampa scialitica 160 000 LUX pe tavan – 2 buc. – p.u. 26 342,53 RON;

21. Lampa UV pe perete – 2 buc. – p.u. 2 026,22 RON;

22. Lampa UV pe troliu mobil – 11 buc. – p.u. 2,026.22 RON;

23. Lampa Wood – 1 buc. – p.u. 1 480,19 RON;

24. Laringoscop pentru copii si adolescenti – 1 buc. – p.u. 4 560,87 RON;

25. Lupă de laborator – 1 buc. – p.u. 1 657,82 RON;

26. Lupă frontală – 1 buc. – p.u. 671,02 RON;

27. Lupe cu mâner şi cu bec de diferite dimensiuni– 2 buc – p.u. 2 006,48 RON, conform specificatiilor din caietul de sarcini.

Valoarea totala a achizitiei este de 442 107,37 RON fără TVA. Termenul pana la care se pot solicita clarificari este de 20 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 1
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

POR 2014-2020, cu titlul Dotarea ambulatorului Spitalului Municipal “ Dr. Pop Mircea” Marghita.

II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016; se accepta Documentul unic de achizitie european (DUAE) prin indicare globala pentru toate criteriile de selectie, conform art. 193 din Legea nr. 98/2016 si Notificarea nr. 240/2016, se va completa de catre operatorii economici participanţi la procedura de atribuire, inclusiv eventualii terti si subcontractanti, cu informatiile aferente situatiei lor; documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor; aceste documente sunt:

(a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

(b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

(c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; d. alte documente edificatoare, dupa caz;

— certificate de atestare fiscal privind plata obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetele locale si la bugetul general consolidate (eliberat de DGFP) pentru toate sediile la care exista obligatii de plata; se accepta Documentul unic de achizitie european (DUAE), conform art. 193 din Legea nr. 98/2016 si Notificarea nr. 240/2016, se va completa de catre operatorii economici participanţi la procedura de atribuire, inclusiv eventualii terti si subcontractanti, cu informatiile aferente situatiei lor; informatiile cuprinse in acest document sa rezulte lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii; documentele justificative in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarera DUAE sau in cazul ofertantilor persoane juridice straine, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul clasat pe priml loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor,

— declaratie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016, persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante:

— Pocsaly Zoltan – primar,

— Lazar Ioan – viceprimar,

— Demeter Cornelia – secretar municipiu,

— Bisa Eva – dir. exec. adj. directia tehnica,

— Bradacs Aliz – manager spital,

— Mierea Liliana – consiler Compartiment Afaceri Europene,

— Botos Alexandru – consilier cabinet primar,

— Kocsis Emese – contabil sef spital

— Veres Ladislau – responsabil tehnic spital

— Bereteu Viorica – contabil sef,

— Susa Violeta – inspector, reponsabil viza CFP

— Curtean Rodica – consilier juridic.

Consilieri locali: Almasi Stefan, Arkosi Anton, Borsi Ernest, Horvath Sandor, Nagy Gabriella, Papai Iosif, Szabo Peter-Istvan, Ciarnau Claudiu, Ciora Florian, Dragomir Iuliu-Cristian, Oros Ramona- Alice, Pop Viorel, Sas Adascalitii Marcel, Pop Raul Cristian, Sandor Emil, Maries Mihaela.

1. certificat constatator emis de ONRC din care să rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic; obiectul contractului de achizitie publica trebuie să aibă corespondent în codul C.A.E.N. din certificatul constatator emis de ONRC; se acepta Documentul unic de achizitie european (DUAE) p [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 20/03/2020
Vietos laikas: 15:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Rumunų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Pasiūlymas turi galioti iki: 20/09/2020
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 20/03/2020
Vietos laikas: 15:00
Vieta:

In SEAP.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.3)Papildoma informacija:

Interacțiunea cu ofertanții, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfășura după următoarele reguli: Pentru vizualizarea documentației de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aibă un program necesar vizualizarii fișierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronică). Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificarire referitorare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la secțiunea „Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la sectiunea „Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participare. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.elicitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 și vor transmite solicitările avand în vedere termenele de răspuns ale autorității contractante prevăzute la art. 160-161 din Legea nr. 98/2016 actualiazata. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în SEAP (secțiunea „Întrebari”). Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelație cu cerințele stabilite prin fișa de date a achiziției. Comisia de evaluare va analiza și verifica fiecare ofertă din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implică. În urma finalizării fiecăreia dintre fazele de verificare prevăzute mai sus autoritatea contractantă va opera trecerea la faza următoare de verificare, cu respectarea prevederilor Capitolului IV, Secțiunea a 13-a din Legea nr. 98/2016. În urma finalizării fiecăreia dintre fazele de verificare prevăzute mai sus, autoritatea contractantă va introduce în SEAP rezultatul admis/respins, și va deschide în SEAP sesiunea pentru prezentarea documentelor suport aferente DUAE depuse de ofertantul de pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, acordând un termen de răspuns. Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea „Întrebari”), în format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform Legii 455/2001. Operatorii economici vor respecta modelul de contract de furnizare. Orice menţiune din cadrul prezentei documentatii întocmite pe baza memoriului justificativ intocmit de specialist, referitoare la anumite specificaţii tehnice care indică o anumită sursă, origine, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie are caracter exceptional şi este folosit doar pentru a descrie suficient de precis şi inteligibil obiectul contractului considerându-se de către autoritatea contractantă că este întotdeauna însoţită de menţiunea „sau echivalent”. Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu prețuri egale: departajarea se va face exclusiv în funcție de preț și nu prin cuantificarea altor elemente de natură tehnică sau alte avantaje care rezultă din modul de îndeplinire a contractului de către operatorii economici. În vederea departajării ofertelor autoritatea contractantă va solicita depunerea în SEAP a unor noi oferte financiare (procedura fiind desfășurată integral prin mijloace electronice.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresas: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Miestas: București
Pašto kodas: 030084
Šalis: Rumunija
El. paštas: office@cnsc.ro
Telefonas: +40 213104641
Faksas: +40 213104642 / +40 218900745
Interneto adresas: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Termenul de depunere al contestatiei: in conformitate cu art. 8 din Legea 101/2016 actualizata.

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
13/02/2020