Lieferungen - 79356-2014

07/03/2014    S47    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

die Tschechische Republik-Ostrava: Straßenbahnpersonenwagen

2014/S 047-079356

Auftragsbekanntmachung – Versorgungssektoren

Lieferauftrag

Richtlinie 2004/17/EG

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)

Dopravní podnik Ostrava a.s.
61974757
Poděbradova 494/2
Kontaktstelle(n): Dopravní podnik Ostrava a.s.
Zu Händen von: Ing. Bohuslav Kočí
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
Tschechische Republik
Telefon: +420 597401306
E-Mail: bkoci@dpo.cz
Fax: +420 597401579

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse des Auftraggebers: https://www.dpo.cz

Adresse des Beschafferprofils: https://www.ppe.cz/v2/profil/dpo/

Elektronischer Zugang zu Informationen: https://www.ppe.cz/v2/profil/dpo/

Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen

Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen für ein dynamisches Beschaffungssystem) verschicken: die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten Kontaktstellen

Abschnitt II: Auftragsgegenstand

II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)

34622100, 80510000, 71356300

Beschreibung
Straßenbahnpersonenwagen.
Spezialausbildung.
Technische Unterstützung.

Angaben zu den Losen

Los-Nr: 1 Bezeichnung: Dodávka 10 ks nových nízkopodlažních bezbariérových tramvají do 23 m délky
1)Kurze Beschreibung:
Dodávka 10 ks nových nízkopodlažních bezbariérových tramvají do 23 m délky (dále také jen středně-kapacitní vozidlo) vyrobené a dodané v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 – Specifikace předmětu plnění této zadávací dokumentace, vč. vybavení a požadavků stanovených zadavatelem.
2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)

34622100, 80510000, 71356300

3)Menge oder Umfang:
Dodávka 10 ks nových nízkopodlažních bezbariérových tramvají do 23 m délky (dále také jen středně-kapacitní vozidlo) vyrobené a dodané v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 – Specifikace předmětu plnění této zadávací dokumentace, vč. vybavení a požadavků stanovených zadavatelem.
Geschätzter Wert ohne MwSt: 350 000 000 CZK
4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des Auftrags
Laufzeit in Monaten: 4 (ab Auftragsvergabe)
5)Zusätzliche Angaben zu den Losen:
Hodnotící kritéria zadavatel uvedl v zadávací dokumentaci pro každou část předmětu plnění samostatně. Zadavatel se rozhodl hodnotit nabídky uchazečů podle kritéria ekonomické výhodnosti s tím že, předmět zakázky je rozdělen na dvě samostatné části. Každá část bude hodnocena samostatně. Zadavatel provede výběr a uzavře smlouvu s vítězem každé části předmětu plnění dle bodu 1.1. zadávací dokumentace.
Za jednotlivá dílčí kritéria pro část 1 předmětu plnění zadavatel určil tato:
— cena za celý předmět plnění váha 70 %,
— průměrné provozní roční náklady na údržbu za 10 let provozu váha 3 %,
— úroveň technických podmínek středněkapacitních tramvají váha 27 %.
Los-Nr: 2 Bezeichnung: 10 ks nových sólo nízkopodlažních bezbariérových tramvají do 16 m délky
1)Kurze Beschreibung:
Dodávka 10 ks nových sólo nízkopodlažních bezbariérových tramvají do 16 m délky (dále také jen sólo vozidlo) vyrobené a dodané v rozsahu uvedeném v příloze č. 5 – Specifikace předmětu plnění této zadávací dokumentace, vč. vybavení a požadavků stanovených zadavatelem.
2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)

34622100, 80510000, 71356300

3)Menge oder Umfang:
Dodávka 10 ks nových sólo nízkopodlažních bezbariérových tramvají do 16 m délky (dále také jen sólo vozidlo) vyrobené a dodané v rozsahu uvedeném v příloze č. 5 – Specifikace předmětu plnění této zadávací dokumentace, vč. vybavení a požadavků stanovených zadavatelem.
Geschätzter Wert ohne MwSt: 230 000 000 CZK
4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des Auftrags
Laufzeit in Monaten: 4 (ab Auftragsvergabe)
5)Zusätzliche Angaben zu den Losen:
Hodnotící kritéria zadavatel uvedl v zadávací dokumentaci pro každou část předmětu plnění samostatně. Zadavatel se rozhodl hodnotit nabídky uchazečů podle kritéria ekonomické výhodnosti s tím že, předmět zakázky je rozdělen na dvě samostatné části. Každá část bude hodnocena samostatně. Zadavatel provede výběr a uzavře smlouvu s vítězem každé části předmětu plnění dle bodu 1.1. zadávací dokumentace.
Za jednotlivá dílčí kritéria pro část 2 předmětu plnění zadavatel určil tato:
— cena za celý předmět plnění váha 70 %,
— průměrné provozní roční náklady na údržbu za 10 let provozu váha 3 %,
— úroveň technických podmínek sólo tramvají váha 27 %.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden Unterlagen (außer DBS)
Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die Einsichtnahme: 15.5.2014 - 10:00
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
15.5.2014 - 10:00
IV.3.5)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge verfasst werden können
Tschechisch.