Padėkite mums tobulinti svetainę TED užpildydami trumpą klausimyną!

Prekės - 79869-2020

18/02/2020    S34    Prekės - Skelbimas apie sutarties sudarymą - Atviras konkursas 

Belgija-Turnė: Medicinos įranga

2020/S 034-079869

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Prekės

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: CHwapi
Adresas: Avenue Delmée 9
Miestas: Tournai
NUTS kodas: BE327
Pašto kodas: 7500
Šalis: Belgija
Asmuo ryšiams: Monsieur Didier Delval
El. paštas: didier.delval@chwapi.be
Telefonas: +32 69258106
Faksas: +32 69258015

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.chwapi.be

I.2)Informacija apie pirkimą
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Kitas tipas: Hôpital
I.5)Pagrindinė veikla
Sveikata

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Acquisition d'injecteurs classe 4 pour scanner et RMN et fourniture des sets de disposables d'injection

Nuorodos numeris: 2018-013-F
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
33100000
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Lot 1 «injecteurs classe 4 pour scanner et fourniture des sets de disposables d'injection»

A) Acquisition de 4 injecteurs classe 4 de produits de contraste pour scanner (injecteurs CT). Ce marché comprend la fourniture, l’installation et la mise en fonctionnement des systèmes d’injecteurs et de leurs logiciels connexes comprenant le rapport d’injection envoyé vers le pacs Telemis;

B) Fourniture des sets de disposables d’injection pour les injecteurs précités

Lot 2 «injecteurs classe 4 pour RMN et fourniture des sets de disposables d'injection»;

A) Acquisition de 2 injecteurs classe 4 de produits de contraste pour la résonance magnétique nucléaire (injecteurs RMN). Ce marché comprend la fourniture, l’installation et la mise en fonctionnement des systèmes d’injecteurs et de leurs logiciels connexes comprenant le rapport d’injection envoyé vers le pacs Telemis;

B) Fourniture des sets de disposables d’injection pour les injecteurs précités.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Injecteurs classe 4 pour scanner et fourniture des sets de disposables d'injection

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
33100000
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: BE327
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Plusieurs lieux.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

A) Acquisition de 4 injecteurs classe 4 de produits de contraste pour scanner (injecteurs CT). Ce marché comprend la fourniture, l’installation et la mise en fonctionnement des systèmes d’injecteurs et de leurs logiciels connexes comprenant le rapport d’injection envoyé vers le pacs Telemis;

B) Fourniture des sets de disposables d’injection pour les injecteurs précités.

Lieu de livraison: plusieurs lieux:

— CHwapi — site Union: Rue des Sports 51, 7500 Tournai: 2 injecteurs classe 4 pour scanner,

— CHwapi — site Notre-Dame: Avenue Delmée 9, 7500 Tournai: 1 injecteur classe 4 pour scanner,

— CHwapi — site IMC: Chaussée de Saint-Amand 80, 7500 Tournai: 1 injecteur classe 4 pour scanner.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Qualité technique / Lyginamasis svoris: 45
Kokybės kriterijus - Vardas: Informatique / Lyginamasis svoris: 11
Sąnaudos - Vardas: Montant de l'offre / Lyginamasis svoris: 55
Sąnaudos - Vardas: Durée, étendue de la garantie / Lyginamasis svoris: 9
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Options exigées (poste 5 [option exigée] Contrat de maintenance sur 7 ans en ce compris la période de garantie Injecteurs CT.

Voir description au point I.1) Description du marché: contrat de maintenance – option exigée et au point III.5) Contrat de maintenance – option exigée du cahier spécial des charges.).

II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Injecteurs classe 4 pour RMN et fourniture des sets de disposables d'injection

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
33100000
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: BE327
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Plusieurs lieux.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

A) Acquisition de 2 injecteurs classe 4 de produits de contraste pour la résonance magnétique nucléaire (injecteurs RMN). Ce marché comprend la fourniture, l’installation et la mise en fonctionnement des systèmes d’injecteurs et de leurs logiciels connexes comprenant le rapport d’injection envoyé vers le pacs Telemis;

B) Fourniture des sets de disposables d’injection pour les injecteurs précités.

Lieu de livraison: plusieurs lieux:

— CHwapi — site Union: Rue des Sports 51, 7500 Tournai: 1 injecteur classe 4 pour RMN,

— CHwapi — site Notre-Dame: Avenue Delmée 9, 7500 Tournai: 1 injecteur classe 4 pour RMN.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Qualité technique / Lyginamasis svoris: 45
Kokybės kriterijus - Vardas: Informatique / Lyginamasis svoris: 11
Sąnaudos - Vardas: Montant de l'offre / Lyginamasis svoris: 55
Sąnaudos - Vardas: Durée, étendue de la garantie / Lyginamasis svoris: 9
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Options exigées (poste 5 [option exigée] contrat de maintenance sur 7 ans en ce compris la période de garantie Injecteurs RMN.

Voir description au point I.1) Description du marché: contrat de maintenance – option exigée et au point III.5) Contrat de maintenance – option exigée du cahier spécial des charges.).

II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 004-004316
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 2018-013-F
Pirkimo dalies Nr.: 1
Pavadinimas:

Injecteurs classe 4 pour scanner et fourniture des sets de disposables d'injection

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne
V.1)Informacija apie neskirtas sutartis
Sutartis / partija neskirta
Kitos priežastys (pirkimo procedūra nutraukta)

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 2018-013-F
Pirkimo dalies Nr.: 2
Pavadinimas:

Injecteurs classe 4 pour RMN et fourniture des sets de disposables d'injection

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne
V.1)Informacija apie neskirtas sutartis
Sutartis / partija neskirta
Kitos priežastys (pirkimo procedūra nutraukta)

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:

Ce marché ne sera pas attribué. Un nouveau marché sera publié ultérieurement.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Tribunal de 1re instance de Tournai
Adresas: Place du Palais de Justice 5
Miestas: Tournai
Pašto kodas: 7500
Šalis: Belgija
VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
14/02/2020