Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Árubeszerzések - 79933-2020

18/02/2020    S34

Magyarország-Budapest: Normál és nagy teherbírású gumiabroncsok

2020/S 034-079933

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35246750
Postai cím: Lehel utca 35–37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Péter vezérőrnagy
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Telefon: +36 14338015
Fax: +36 14338007
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu
A felhasználói oldal címe: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Honvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Gumiabroncs beszerzése

Hivatkozási szám: EKR000419802019
II.1.2)Fő CPV-kód
34350000 Normál és nagy teherbírású gumiabroncsok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Adásvételi szerződés: Gumiabroncs beszerzése tárgyban

1. rész: KRAZ tehergépjárművekre gumiabroncs, tömlő, védőszalag

2. rész: URAL, DAC tehergépjárművekre gumiabroncs, tömlő, védőszalag,

3. rész: UNIMOG tehergépjárművekre gumiabroncs

4. rész: MB 1017 tehergépjárművekre gumiabroncs

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 119 272 200.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

KRAZ tehergép. gumiabroncs, tömlő, védőszalag

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34350000 Normál és nagy teherbírású gumiabroncsok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis 1163 Budapest, Újszász út 37–39.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. 1 300 x 530-533 /530/70-21/PR12, 156F gumiabroncs 60 db

2. 1 300 x 530-533 /530/70-21/PR12, 156F védőszalag 60 db

3. 1 300 x 530-533 /530/70-21/PR12, 156F tömlő 60 db

A részletes műszaki követelményeket a kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: KKD) tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Többlet jótállás / Súlyszám: 2
Ár - Súlyszám: 8
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A Kbt. 58. § (1) bekezdése alapján az opcionális rész mennyiségét az Ajánlatkérő az alábbiak szerinti határozza meg:

1. 1 300 x 530-533 /530/70-21/PR12, 156F gumiabroncs + 12 db

2. 1 300 x 530-533 /530/70-21/PR12, 156F védőszalag + 12 db

3. 1 300 x 530-533 /530/70-21/PR12, 156F tömlő + 12 db

Ajánlatkérő a szerződéskötéskor él az opció esetleges lehívásának lehetőségével, amelyről nyertes ajánlattevőt az összegezés megküldésével tájékoztatja. Ajánlatkérő jogosult a teljes opciós mennyiség illetve annak egy részének lehívására.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

URAL, DAC tehergép. gumiabroncs, tömlő, védőszalag

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34350000 Normál és nagy teherbírású gumiabroncsok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

MH Anyagellátó Raktárbázis, 1163 Budapest, Újszász utca 37–39.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. 14.00-20.PR 14 OИ-25 146G gumiabroncs 570 db

2. 14.00-20.PR 14 OИ-25 146G védőszalag 570 db

3. 14.00-20.PR 14 OИ-25 146G tömlő 570 db

A részletes műszaki követelményeket a KKD tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Többlet jótállás / Súlyszám: 2
Ár - Súlyszám: 8
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A Kbt. 58. § (1) bekezdése alapján az opcionális rész mennyiségét az Ajánlatkérő az alábbiak szerinti határozza meg:

1. 14.00-20.PR 14 OИ-25 146G gumiabroncs + 100 db

2. 14.00-20.PR 14 OИ-25 146G védőszalag + 100 db

3. 14.00-20.PR 14 OИ-25 146G tömlő + 100 db

Ajánlatkérő a szerződéskötéskor él az opció esetleges lehívásának lehetőségével, amelyről nyertes ajánlattevőt az összegezés megküldésével tájékoztatja. Ajánlatkérő jogosult a teljes opciós mennyiség illetve annak egy részének lehívására.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

UNIMOG tehergépjárművekre gumiabroncs

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34350000 Normál és nagy teherbírású gumiabroncsok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis 1163 Budapest, Újszász út 37–39.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. 12,5R20 MPT80 132J TL 12PR 180 db

A részletes műszaki követelményeket a KKD tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Többlet jótállás / Súlyszám: 2
Ár - Súlyszám: 8
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A Kbt. 58. § (1) bekezdése alapján az opcionális rész mennyiségét az Ajánlatkérő az alábbiak szerinti határozza meg:

1. 12,5R20 MPT80 132J TL 12PR + 54 db

Ajánlatkérő a szerződéskötéskor él az opció esetleges lehívásának lehetőségével, amelyről nyertes ajánlattevőt az összegezés megküldésével tájékoztatja. Ajánlatkérő jogosult a teljes opciós mennyiség illetve annak egy részének lehívására.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

MB 1017 tehergépjárművekre gumiabroncs

Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34350000 Normál és nagy teherbírású gumiabroncsok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis 1163 Budapest, Újszász út 37–39.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. 10.00 R22.5 14PR 140/138K TL T9 180 db

A részletes műszaki követelményeket a KKD tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Többlet jótállás / Súlyszám: 2
Ár - Súlyszám: 8
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A Kbt. 58. § (1) bekezdése alapján az opcionális rész mennyiségét az Ajánlatkérő az alábbiak szerinti határozza meg:

10.00 R22.5 14PR 140/138K TL T9 + 54 db

Ajánlatkérő a szerződéskötéskor él az esetleges opció lehívásának lehetőségével, amelyről nyertes ajánlattevőt az összegezés megküldésével tájékoztatja. Ajánlatkérő jogosult a teljes opciós mennyiség illetve annak egy részének lehívására.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 176-427877
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 7-116/LK/KBT/BI/978/2017-01-1HA
Rész száma: 1
Elnevezés:

KRAZ tehergép. gumiabroncs, tömlő, védőszalag

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
04/02/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: AUTORAIL Javító, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_22494322
Postai cím: Budapesti út 34.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333 Csongrád
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
E-mail: info@autorail2.hu
Telefon: +36 309035556
Fax: +36 62451754
Internetcím: http://www.autorail.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7 603 200.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 2
Elnevezés:

URAL, DAC tehergép. gumiabroncs, tömlő, védőszalag

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
04/02/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: AUTORAIL Javító, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_22494322
Postai cím: Budapesti út 34.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333 Csongrád
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
E-mail: info@autorail2.hu
Telefon: +36 309035556
Fax: +36 62451754
Internetcím: http://www.autorail.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 55 275 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 3
Elnevezés:

UNIMOG tehergépjárművekre gumiabroncs

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
04/02/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: AUTORAIL Javító, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_22494322
Postai cím: Budapesti út 34.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333 Csongrád
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
E-mail: info@autorail2.hu
Telefon: +36 309035556
Fax: +36 62451754
Internetcím: http://www.autorail.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 26 910 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 4
Elnevezés:

MB 1017 tehergépjárművekre gumiabroncs

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
04/02/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: AUTORAIL Javító, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_22494322
Postai cím: Budapesti út 34.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333 Csongrád
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
E-mail: info@autorail2.hu
Telefon: +36 309035556
Fax: +36 62451754
Internetcím: http://www.autorail.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 29 484 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevők:

1. részajánlati kör:

MARSO Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 4400 Nyíregyháza, Nyugati 1. utca 12. 01202/96., Adószám: 10428342215

AUTORAIL Javító, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 6728 Szeged, Budapesti út 34., Adószám: 11081519206

2. részajánlati kör:

MARSO Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 4400 Nyíregyháza, Nyugati 1. utca 12. 01202/96., Adószám: 10428342215

AUTORAIL Javító, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 6728 Szeged, Budapesti út 34., Adószám: 11081519206

3. részajánlati kör:

AUTORAIL Javító, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 6728 Szeged, Budapesti út 34., Adószám: 11081519206

4. részajánlati kör:

AUTORAIL Javító, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 6728 Szeged, Budapesti út 34., Adószám: 11081519206

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/02/2020