Építési beruházás - 80380-2019

20/02/2019    S36

Magyarország-Budapest: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2019/S 036-080380

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4–6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Módos István
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Telefon: +36 12390420
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nfp.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keretmegállapodás az ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében megvalósítandóberuházások megvalósítására az észak-magyarországi térségben

II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Keretmegállapodás az ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében megvalósítandóberuházások megvalósítására az észak-magyarországi térségben

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45240000 Vízi létesítmények építése
45247130 Vízvezeték építése
45232100 Vízvezeték-építés járulékos munkája
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232410 Csatornahálózat építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45232420 Szennyvíztisztító építése
45232150 Vízelosztó csővezetékkel kapcsolatos munka
45232151 Vízvezeték-felújítással kapcsolatos építési munkák
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45233223 Úttest újraburkolása
45233228 Útburkolat építése
45232423 Szennyvízszivattyú-állomás építése
45252100 Szennyvíztisztító mű építési munkái
45252127 Szennyvízkezelő mű építési munkái
45252130 Szennyvíztelepi berendezések
45252126 Ivóvízkezelő mű építési munkái
45252210 Víztisztító üzem építési munkái
45252140 Iszapvíztelenítő mű építési munkái
39350000 Szennyvíztisztító telepi berendezések
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
NUTS-kód: HU12 Pest
NUTS-kód: HU313 Nógrád
NUTS-kód: HU312 Heves
NUTS-kód: HU211 Fejér
NUTS-kód: HU233 Tolna
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, Pest, Nógrád, Heves, Fejér, Tolna, Bács-Kiskun, Komárom-Esztergom, Borsod-Abaúj-Zemplén,Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megye

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) rendeletében Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között a szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását.

Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás második részének tárgya: „Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2016-00090 azonosító számú projekt Eger Város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése és a szennyvíztisztitó telep korszerűsítése, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”

A kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:

Kivitelezés tájékoztató mennyiségei Eger

Szennyvízcsatorna hálózat építése

Házi bekötések száma (db) 163

Gravitációs gerincvezeték hossza (m) 4 747

Nyomóvezeték hossza (m) -

Közterületi átemelő (db) -

Közterületi átemelőből új építés (db) -

Közterületi átemelőből felújítás (db) -

Hálózatrekonstrukció (m) 4 150

Szennyvíztelep építése/fejlesztése

Meglévő szennyvíztisztító telep technológiai fejlesztése, korszerűsítése

Szennyvíztisztító telep helye Eger, 9841 hrsz.

Tervezett tisztítási (biológiai) kapacitás (LE) 78 779

Tervezett hidraulikai kapacitás (m3/nap) 19 700

A projekt célja a meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése, ezen belül az iszapkezelés kiépítése biogáz hasznosítással. A szennyvízgyűjtő-, elvezető hálózat létesítése c. feladatok keretében Ajánlatkérő összesen 163 db ingatlan/társasházi lakás új, támogatott házi bekötés létesítését várja el Eger város olyan területein, ahol korábban nem épült ki szennyvízcsatorna és biztosított annak csatlakozása a meglévő szennyvízcsatorna hálózathoz.

Részleteket a műszaki leírás tartalmazza.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 48
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-2.2.2-15-2016-00090

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 201-412940

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
12/09/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: 0311/5. hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: susan.zoltan@meszaroskft.com
Telefon: +36 202404701
Fax: +36 22594017
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: belterület hrsz 3753.
Város: Üllő
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2225
Ország: Magyarország
E-mail: snagy@euroaszfalt.hu
Telefon: +36 14561646
Fax: +36 14561648
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 4 951 900 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződésmódosítás időpontja: 29.1.2019

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § irányadó.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/02/2019

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232410 Csatornahálózat építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45232420 Szennyvíztisztító építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45233223 Úttest újraburkolása
45233228 Útburkolat építése
45232423 Szennyvízszivattyú-állomás építése
45252100 Szennyvíztisztító mű építési munkái
45252127 Szennyvízkezelő mű építési munkái
45252130 Szennyvíztelepi berendezések
39350000 Szennyvíztisztító telepi berendezések
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU312 Heves
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Eger város közigazgatási területén.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) rendeletében Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között a szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását.

Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás második részének tárgya: „Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2016-00090 azonosító számú projekt Eger Város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése és a szennyvíztisztitó telep korszerűsítése, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”

A kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:

Kivitelezés tájékoztató mennyiségei Eger

Szennyvízcsatorna hálózat építése

Házi bekötések száma (db) 163

Gravitációs gerincvezeték hossza (m) 4 747

Nyomóvezeték hossza (m) -

Közterületi átemelő (db) -

Közterületi átemelőből új építés (db) -

Közterületi átemelőből felújítás (db) -

Hálózatrekonstrukció (m) 4 150

Szennyvíztelep építése/fejlesztése

Meglévő szennyvíztisztító telep technológiai fejlesztése, korszerűsítése

Szennyvíztisztító telep helye Eger, 9841 hrsz.

Tervezett tisztítási (biológiai) kapacitás (LE) 78 779

Tervezett hidraulikai kapacitás (m3/nap) 19 700

A projekt célja a meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése, ezen belül az iszapkezelés kiépítése biogáz hasznosítással. A szennyvízgyűjtő-, elvezető hálózat létesítése c. feladatok keretében Ajánlatkérő összesen 163 db ingatlan/társasházi lakás új, támogatott házi bekötés létesítését várja el Eger város olyan területein, ahol korábban nem épült ki szennyvízcsatorna és biztosított annak csatlakozása a meglévő szennyvízcsatorna hálózathoz.

Részleteket a műszaki leírás tartalmazza.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 48
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 4 951 900 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: 0311/5. hrsz
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: susan.zoltan@meszaroskft.com
Telefon: +36 202404701
Fax: +36 22594017
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: belterület hrsz 3753.
Város: Üllő
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2225
Ország: Magyarország
E-mail: snagy@euroaszfalt.hu
Telefon: +36 14561646
Fax: +36 14561648
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A Vállalkozók a szerződés hatálybalépését követően a 3.2 pont szerinti ellenértékre eső elszámolható költség legfeljebb 50 %-ának megfelelő forint, azaz 2 475 950 000,- forint előlegre tarthatnak igényt a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján. Az előleg igénylésének és kifizetésének a feltétele az előlegbiztosíték megfelelő módon történő teljesítése. Az előlegbiztosíték mértéke az előleg összege, csökkentve a 3.2 pont szerinti ellenértékre eső elszámolható költség 10 %-ával. A biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint írt biztosítéki formákban lehet teljesíteni. A 3.2 pont szerinti ellenérték változása a szerződés teljesítése során az előleg összegét nem érinti. Az előleg igényléséhez előlegbekérő dokumentum is szükséges. A biztosítékot a Vállalkozók az előleg - külön előlegbekérő okiratban történő - igénylésével köteles közvetlenül a Megrendelő részére benyújtani. Megrendelő az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti az előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában az előleg-igénylést a Megrendelő részéről elfogadottnak kell tekinteni. A Vállalkozók kötelesek a folyósított előlegről számlát kiállítani és azt a Megrendelő részére megküldeni. Az előleg elszámolása a FIDIC "Sárga könyv" szerinti Általános Feltételek 14.2 Alcikkelyében foglaltaknak megfelelően történik azzal, hogy Vállalkozók minden egyes részszámlában és a végszámlában az igénybe vett előleg arányával azonos mértékben számolhatja el az előleget, ameddig az előleg teljes mértéke jóváírásra nem került. Vállalkozóknak az előleget a benyújtásra kerülő résszámlák és a végszámla összegéből kell levonnia az előleg elszámolásakor addig, ameddig az előleg teljes mértéke elszámolásra nem kerül, ugyanakkor az adott részszámla és a végszámla maximum 50 % - át számolhatja el előlegként. Az előlegszámla Kbt. 135. §-ban, a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében, illetve a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kerül kifizetésre.

A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az irányadóak.

Az ellenszolgáltatás a Vállalkozók általi (rész)teljesítést, a Megrendelő (műszaki ellenőr) által ennek elismeréseként kiállított (rész)teljesítésigazolás alapján helyesen kiállított (rész)számla kézhezvételét követően átutalással - forintban - kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdései és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései szerint - a helyesen kiállított (rész)számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. Amennyiben a Vállalkozók a teljesítéshez alvállalkozókat vesznek igénybe, úgy a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015 (X.30.) Kormányrendelet 32/A. §-ban foglalt szabályok szerint történik a szerződésben foglalt ellenérték kifizetése.

A kifizetésekre utólag a teljesítésekkel értékarányosan kerül sor. A teljesítéssel értékarányos részszámlák (Közbenső kimutatások) az alábbi ütemezésben nyújthatóak be:

Megrendelő a műszaki előrehaladásnak megfelelően részszámla benyújtási lehetőséget biztosít Vállalkozók részére a műszaki tartalom teljesítettségére vonatkozóan 5 %-os készültségi fokonként. Ennek értelmében az első részszámla benyújtható a vállalkozási szerződésben rögzített műszaki tartalom 5 %-os teljesítettsége elérésekor, míg az utolsó részszámla benyújtható a vállalkozási szerződésben rögzített műszaki tartalom 95 %-os teljesítettsége elérésekor.

Végszámla benyújtásának időpontja: amikor a teljes Létesítmény teljesítése kapcsán az Átadás-átvételi Igazolás a Mérnök részéről kiadásra került. A részszámlák szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § alapján az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor. A kifizetés vonatkozásában az adózás rendjéről szóló törvény sz. kell eljárni

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A Felek módosítani kívánják a szerződés finanszírozását, amelynek keretében a Felek szállítói finanszírozásról utófinanszírozásra kívánnak áttérni.

A módosítás nem ütközik a Kbt. 141. § (6) bekezdés a), b) és c) pontjába.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 4 951 900 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 4 951 900 000.00 HUF