Połączone kontrakty - 80986-2017

TITytułPolska-Rzeszów: Roboty budowlane
NDNr dokumentu80986-2017
PDData publikacji03/03/2017
OJDz.U. S44
TWMiejscowośćRZESZÓW
AUNazwa instytucjiKliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Połączone kontrakty - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy
CYKrajPL
AARodzaj instytucji6 - Podmiot prawa publicznego
HAEU Institution-
DSDokument wysłany02/03/2017
NCZamówienie3 - Połączone kontrakty
PRProcedura9 - Nie dotyczy
TDDokument0 - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV30200000 - Urządzenia komputerowe
33100000 - Urządzenia medyczne
33192000 - Meble medyczne
33192100 - Łóżka do użytku medycznego
39130000 - Meble biurowe
45000000 - Roboty budowlane
45210000 - Roboty budowlane w zakresie budynków
OCPierwotny kod CPV30200000 - Urządzenia komputerowe
33100000 - Urządzenia medyczne
33192000 - Meble medyczne
33192100 - Łóżka do użytku medycznego
39130000 - Meble biurowe
45000000 - Roboty budowlane
45210000 - Roboty budowlane w zakresie budynków
RCKod NUTSPL325
IAAdres internetowy (URL)www.bip.szpital.rzeszow.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE